KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 19:11
KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038
Transferler
2.279.247 -2.279.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.052.954 1.710 9.054.664
Dönem Karı (Zararı)
-1.930.777 -1.930.777 1.710 -1.929.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.823 11.002.554 10.983.731 10.983.731
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 38.573 13.769.533 54.442.401 124.943 -17.133.360 -1.930.777 78.836.559 373.143 79.209.702
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 25.407 13.769.533 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267
Transferler
-1.984.474 1.984.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.319.575 497 23.320.072
Dönem Karı (Zararı)
6.200.176 6.200.176 497 6.200.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.528 17.024.871 17.119.399 17.119.399
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 119.935 13.769.533 71.943.777 492.908 -19.484.668 6.200.176 108.589.224 372.115 108.961.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.445.904 17.094.075
Dönem Karı (Zararı)
6.200.673 -1.929.068
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.200.673 -1.929.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.516.363 8.011.134
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.590.898 4.144.434
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-141.963 -242.583
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-141.963 -242.583
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-66.246 47.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-66.246 47.578
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.187.605 3.335.758
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.663 -133.642
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.057.285 3.461.979
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
149.983 7.421
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.964.069 798.017
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.000 -72.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.253.173 14.315.362
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.247.776 -242.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.247.776 -242.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.355.677 -242.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.355.677 -242.948
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.521.107 1.543.401
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.551.347 -1.244.713
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.264.026 12.761.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.264.026 12.761.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
263.390 -45.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
260.105 -1.852.115
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
260.105 -1.852.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-364.787 3.638.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-364.787 3.638.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.463.863 20.397.428
Ödenen Faiz
-6.037.622 -3.328.337
Alınan Faiz
19.663 133.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -108.658
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.638.447 -2.823.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.638.447 -2.823.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.240.779 -6.307.816
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.240.779 -6.307.816
Kredilerden Nakit Girişleri
39.240.779 -6.307.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.048.236 7.962.407
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.826.324 -3.238.210
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.221.912 4.724.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.825.741 6.075.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.047.653 10.799.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13.047.653 5.825.741
Ticari Alacaklar
102.601.016 72.036.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
102.601.016 72.036.969
Diğer Alacaklar
2.984.452 526.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.984.452 526.390
Stoklar
45.084.572 21.555.921
Peşin Ödenmiş Giderler
7.489.992 3.399.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.489.992 3.399.301
Diğer Dönen Varlıklar
1.766.644 927.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.766.644 927.431
ARA TOPLAM
172.974.329 104.271.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
172.974.329 104.271.753
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
176.685.855 121.359.002
Kullanım Hakkı Varlıkları
308.285 317.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.531.260 295.874
Peşin Ödenmiş Giderler
3.849 768.366
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.849 768.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.553.576 122.764.576
TOPLAM VARLIKLAR
355.527.905 227.036.329
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.422.453 35.243.246
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.330.911 12.682.371
Ticari Borçlar
91.742.822 45.795.241
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.742.822 45.795.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.398.018 956.754
Diğer Borçlar
817.571 470.073
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
817.571 470.073
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.780.228 4.274.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.780.228 4.274.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
476.121 677.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
320.124 186.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
320.124 186.780
ARA TOPLAM
167.288.248 100.286.829
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.288.248 100.286.829
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.297.842 26.319.569
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
347.429 431.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
347.429 431.983
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.633.047 14.356.681
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.278.318 41.108.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.566.566 141.395.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
108.589.224 85.269.649
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.889.468 13.794.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.889.468 13.794.940
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.769.533 13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
119.935 25.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
88.968.648 71.943.777
Yabancı Para Çevrim Farkları
88.968.648 71.943.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
492.908 492.908
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.484.668 -17.500.194
Net Dönem Karı veya Zararı
6.200.176 -1.984.474
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
372.115 371.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
108.961.339 85.641.267
TOPLAM KAYNAKLAR
355.527.905 227.036.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
137.812.136 94.588.296 83.113.807 51.125.288
Satışların Maliyeti
-109.600.299 -78.777.452 -68.609.924 -42.280.426
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.211.837 15.810.844 14.503.883 8.844.862
BRÜT KAR (ZARAR)
28.211.837 15.810.844 14.503.883 8.844.862
Genel Yönetim Giderleri
-5.341.027 -5.240.236 -2.236.984 -3.440.213
Pazarlama Giderleri
-5.112.942 -2.877.788 -2.396.040 -1.386.243
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-186.296 -20.884 -112.156 -10.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.517.137 1.613.167 508.733 102.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.350.631 -2.045.541 -1.033.427 -318.242
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.738.078 7.239.562 9.234.009 3.792.379
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.000 72.070 0 5.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-47.670 -8.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.756.078 7.263.962 9.234.009 3.789.751
Finansman Gelirleri
21.325.144 9.968.068 11.925.866 4.855.873
Finansman Giderleri
-29.916.480 -18.363.081 -16.271.167 -9.755.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.164.742 -1.131.051 4.888.708 -1.110.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.964.069 -798.017 -1.164.817 -131.211
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-538.403 -384.653 -502.014 -208.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.425.666 -413.364 -662.803 77.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.200.673 -1.929.068 3.723.891 -1.241.243
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.200.673 -1.929.068 3.723.891 -1.241.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
497 1.709 2.714 850
Ana Ortaklık Payları
6.200.176 -1.930.777 3.721.177 -1.242.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,44650000 -0,13910000 0,26800000 -0,08950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
94.528 -18.822 108.182 -23.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
118.159 -22.963 134.544 -28.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.631 4.141 -26.362 5.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.631 4.141 -26.362 5.083
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.024.871 11.002.554 4.793.171 3.956.868
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.024.871 11.002.554 4.793.171 3.956.868
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.119.399 10.983.732 4.901.353 3.933.765
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.320.072 9.054.664 8.625.244 2.692.522
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
497 1.710 2.714 851
Ana Ortaklık Payları
23.319.575 9.052.954 8.622.530 2.691.671http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959118


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: 0,62% Hacim : 3.375 Mio.TL Son veri saati : 11:45
Düşük 1.392 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6497 Değişim: 0,26%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6531
Açılış: 8,6272
10,1546 Değişim: 0,37%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1711
Açılış: 10,1172
493,61 Değişim: 0,28%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.