KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2019 - 00:00
KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -759 13.768.774 7.611 124.943 -4.090.484 3.648.566 -441.918 31.982.102 13.178 31.995.280
Transferler
3.648.566 -3.648.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.539 11.539 72.530 1.374.301 1.374.301 1.458.370 898 1.459.268
Dönem Karı (Zararı)
1.374.301 1.374.301 1.374.301 873 1.375.174
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.539 11.539 72.530 84.069 25 84.094
Dönem Sonu Bakiyeler
26 13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 10.780 13.780.313 80.141 124.943 -441.918 1.374.301 932.383 33.440.472 14.076 33.454.548
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 18.960 13.788.493 0 124.943 -505.970 -602.227 -1.108.197 31.327.931 14.805 31.342.736
Transferler
-602.227 602.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.223 305.516 305.516 193.293 193.293
Dönem Karı (Zararı)
305.516 305.516 305.516 305.516
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.223 -112.223 -112.223
Dönem Sonu Bakiyeler
26 13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -93.263 124.943 -1.108.197 305.516 31.521.224 14.805 31.536.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.365.573 2.028.949
Dönem Karı (Zararı)
307.131 1.375.174
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
307.131 1.375.174
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.378.173 2.409.385
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.175.797 792.952
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
252.950
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
252.950
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
197.642 27.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
197.642 27.426
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-490.302 1.093.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-312.755
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.180.710
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.055.170 516.131
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-303.087 577.254
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.457
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-20.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.242.086 516.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.870.167 -1.851.849
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-556.037 -2.564.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-556.037 -2.564.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
87.605 -2.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
87.605 -2.445
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.778.104 -2.703.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.055.170 6.670.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.055.170 6.670.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-281.027
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.465 708.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-201.465 708.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.196.309 -3.960.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.196.309 -3.960.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.184.863 1.932.710
Ödenen Faiz
-867.955
Alınan Faiz
-312.755
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
96.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
717.452 468.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.094
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
717.452 250.114
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
717.452 250.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 771.650
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
771.650
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
771.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.648.121 3.268.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.648.121 3.268.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.877.678 1.062.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.229.557 4.331.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.229.557 10.877.678
Ticari Alacaklar
45.050.019 43.164.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
45.050.019 43.164.269
Diğer Alacaklar
1.958.699 2.046.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.958.699 2.046.304
Stoklar
23.413.505 18.393.418
Peşin Ödenmiş Giderler
171.073 366.302
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
171.073 366.302
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
99.020
Di 1.424.535 1.024.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.424.535 1.024.405
ARA TOPLAM
77.346.408 75.872.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.346.408 75.872.376
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.326 24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.326 24.327
Maddi Duran Varlıklar
50.472.416 51.487.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
728.955 172.625
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.225.697 51.684.041
TOPLAM VARLIKLAR
128.572.105 127.556.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.736.136 13.389.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.736.136 13.389.363
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.936.698 20.180.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.936.698 20.180.963
Ticari Borçlar
28.472.888 29.093.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.472.888 29.093.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
567.212 675.173
Diğer Borçlar
472.446 846.977
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
472.446 846.977
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.145.936 461.745
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
711.150 164.370
Kısa Vadeli Karşılıklar
107.295 124.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
97.295 114.599
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.000 10.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
468.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
468.302
ARA TOPLAM
60.618.063 64.936.703
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.618.063 64.936.703
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.273.445 30.283.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.273.445 30.283.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
613.252 398.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
613.252 398.306
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.531.316 595.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.418.013 31.276.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.036.076 96.213.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.521.224 31.327.931
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.676.270 13.788.493
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.676.270 13.788.493
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.657.310 13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.960 18.960
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.943 124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.108.197 -505.970
Net Dönem Karı veya Zararı
305.516 -602.227
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.805 14.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.536.029 31.342.736
TOPLAM KAYNAKLAR
128.572.105 127.556.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 31.923.270 23.663.833
Satışların Maliyeti
27 -22.485.478 -17.607.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.437.792 6.056.005
BRÜT KAR (ZARAR)
9.437.792 6.056.005
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.528.976 -1.153.617
Pazarlama Giderleri
28 -1.074.198 -1.036.084
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -145.769 -104.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 5.718.917 1.687.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -6.361.003 -1.114.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.046.763 4.334.594
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.046.763 4.334.594
Finansman Gelirleri
32 3.676.413 740.036
Finansman Giderleri
32 -8.173.959 -3.296.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.549.217 1.778.581
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.242.086 -403.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -274.602 -284.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -967.484 -118.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
307.131 1.375.174
DÖNEM KARI (ZARARI)
307.131 1.375.174
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 1.615 873
Ana Ortaklık Payları
305.516 1.374.301
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-112.223 17.346
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -143.876 14.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.653 2.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
34 31.653 2.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 117.738
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
95.134
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
95.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 22.604
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-112.223 135.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.908 1.510.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 0 51.888
Ana Ortaklık Payları
194.908 1.458.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763430


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.