KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 19:07
KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 13.885.000 4.769.102 -131.140 1.232.453 -41.216 1.191.237 1.191.237 97.120 97.120 124.943 -4.899.376 808.892 -4.090.484 15.845.508 8.873 15.854.381
Transferler
808.892 -808.892
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.537.080 40.457 12.577.537 12.577.537 -89.509 -89.509 3.648.566 3.648.566 16.136.594 4.305 16.140.899
Dönem Karı (Zararı)
3.648.566 3.648.566 3.648.566 2.000 3.650.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.537.080 40.457 12.577.537 12.577.537 -89.509 -89.509 12.488.028 2.305 12.490.333
Dönem Sonu Bakiyeler
26 13.885.000 4.769.102 -131.140 13.769.533 -759 13.768.774 13.768.774 7.611 7.611 124.943 -4.090.484 3.648.566 -441.918 31.982.102 13.178 31.995.280
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -759 13.768.774 13.768.774 7.611 7.611 124.943 -4.090.484 3.648.566 -441.918 31.982.102 13.178 31.995.280
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-64.052 -64.052 -40 -64.092
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-64.052 -64.052 -40 -64.092
Transferler
3.648.566 -3.648.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.719 19.719 19.719 -7.611 -7.611 -602.227 -602.227 -590.119 1.667 -588.452
Dönem Karı (Zararı)
-602.227 -602.227 -602.227 1.615 -600.612
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.719 19.719 19.719 -7.611 -7.611 12.108 52 12.160
Dönem Sonu Bakiyeler
26 13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 18.960 13.788.493 13.788.493 124.943 -505.970 -602.227 -1.108.197 31.327.931 14.805 31.342.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.644.413 -4.815.966
Dönem Karı (Zararı)
-600.612 3.650.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.033.074 3.489.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.983.810 2.850.117
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.769 80.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.769 80.602
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
632.959 134.326
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.213.165 472.776
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-580.206 -338.450
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.147 22.133
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.147 22.133
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-683.611 402.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.980.636 -11.758.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.450.520 -8.621.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -17.450.520 -8.621.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.971.370 -26.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,36 -1.971.370 -26.774
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.080.632 -1.815.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.128.683 -977.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12.128.683 -977.527
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
655.866 -1.771
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10,36 655.866 -1.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.737.337 -315.323
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.548.174 -4.618.963
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-96.239 -197.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.855.496 -5.293.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,18 223.584 2.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18 -15.079.080 -5.296.577
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.315.245 10.055.704
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 27.315.245 10.055.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.815.336 -54.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.815.336 -54.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.062.342 1.116.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.877.678 1.062.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.877.678 1.062.342
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
43.164.269 26.990.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,36 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 43.164.269 26.990.966
Diğer Alacaklar
2.046.304 74.934
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,36 0 35.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.046.304 38.996
Türev Araçlar
0 9.758
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 9.758
Stoklar
12 18.393.418 17.312.786
Peşin Ödenmiş Giderler
366.302 477.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 366.302 477.572
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 0 22.562
Diğer Dönen Varlıklar
1.024.405 1.514.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 1.024.405 1.514.286
ARA TOPLAM
75.872.376 47.465.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.872.376 47.465.206
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,36 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
17 51.487.089 40.639.646
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 172.625 148.381
Peşin Ödenmiş Giderler
0 697.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 697.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.684.041 41.509.836
TOPLAM VARLIKLAR
127.556.417 88.975.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.389.363 4.509.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 13.389.363 4.509.895
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 20.180.963 14.393.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 20.180.963 14.393.721
Ticari Borçlar
29.093.513 17.545.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 29.093.513 17.545.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 675.173 453.665
Diğer Borçlar
846.977 173.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 846.977 173.018
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
13 461.745 287.385
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 164.370 96.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
124.599 119.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 114.599 89.341
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.000 30.000
ARA TOPLAM
64.936.703 37.578.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.936.703 37.578.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.283.187 17.634.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 30.283.187 17.634.652
Diğer Borçlar
0 18.093
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 18.093
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
398.306 305.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 398.306 305.251
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: -0,06% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5218 Değişim: 0,23%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,7633 Değişim: 0,12%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.492,65 Değişim: 1,23%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.499,96
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.