" />

KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:10
KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.131 41 9.172
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 1.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.269
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.416 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.416 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 14.421 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -15.041 9.131 229 88.487
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 12.272 61 12.333
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 25.649 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.684
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.584 877 -13.461 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.584 -9.746 -2.838 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 40.942 10.733 -298 0 0 151 0 30.561 -14.164 12.272 356 131.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30 76.889 67.063 30.594 22.327
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
76.889 67.063 30.594 22.327
Finansal Kiralama Gelirleri
44.110 41.017 18.737 13.139
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
32.779 26.046 11.857 9.188
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
31 -83.390 -50.934 -27.596 -17.372
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-42.683 -20.387 -14.693 -6.994
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-7.354 -4.154 -2.981 -1.662
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-30.421 -22.396 -9.008 -7.434
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.932 -3.997 -914 -1.282
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.501 16.129 2.998 4.955
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -44.248 -35.682 -12.962 -9.972
Personel Giderleri
-8.577 -7.103 -2.707 -2.327
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-165 -163 -50 -66
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-35.506 -28.416 -10.205 -7.579
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.749 -19.553 -9.964 -5.017
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33 137.835 143.788 42.992 64.117
Bankalardan Alınan Faizler
1.937 765 338 345
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
104.217 117.226 32.125 56.886
Diğer
31.681 25.797 10.529 6.886
KARŞILIK GİDERLERİ
34 -1.545 -31.549 -383 -20.960
Özel Karşılıklar
-1.509 -31.594 -420 -24.002
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 3.000
Diğer
-36 45 37 42
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
35 -77.553 -78.381 -30.487 -32.200
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-77.451 -78.306 -30.463 -32.210
Diğer
-102 -75 -24 10
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.988 14.305 2.158 5.940
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.988 14.305 2.158 5.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
36 4.345 -5.133 -424 -4.500
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
14 -222 -7.829 -5.176 -4.734
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14 4.567 2.696 4.752 234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.333 9.172 1.734 1.440
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12.333 9.172 1.734 1.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 61 41 22 21
Ana Ortaklık Payları
12.272 9.131 1.712 1.419
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,24500000 0,18300000 0,03400000 0,02800000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,24500000 0,18300000 0,03400000 0,02800000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
8.599 17.084
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
79.267 73.885
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-91.471 -51.090
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
58.109 64.184
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 2.275 1.298
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.577 -7.103
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-31.004 -64.090
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
119.045 -39.165
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-14.235 2.552
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
20.879 27.920
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
168.139 3.919
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.055 7.027
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.112 1.935
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
127.644 -22.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-82.265 -37.912
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
32.599 24.691
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-76 -9
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-49.742 -13.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
527.633 723.472
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-627.798 -703.072
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-387 0
Diğer
25.684 1.269
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-74.868 21.669
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-4 -5
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.030 -13.647
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.913 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.333 9.172


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 10.739 1.205 11.944 5.583 2.339 7.922
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0 1.000 0 1.000
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 0 0 518 0 518
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 240.779 332.667 573.446 238.822 283.207 522.029
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0
Kiralama İşlemleri (Net)
200.400 332.667 533.067 195.811 283.207 479.018
Finansal Kiralama Alacakları
277.019 350.928 627.947 271.442 309.558 581.000
Faaliyet Kiralaması Alacakları
2.865 141 3.006 1.461 586 2.047
Kazanılmamış Gelirler (-)
-79.484 -18.402 -97.886 -77.092 -26.937 -104.029
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
76.554 0 76.554 79.973 0 79.973
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-36.175 0 -36.175 -36.962 0 -36.962
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 245 1 246 245 1 246
İştirakler (Net)
220 1 221 220 1 221
Bağlı Ortaklıklar (Net)
25 0 25 25 0 25
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 211.365 0 211.365 160.798 0 160.798
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 89 0 89 32 0 32
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13 2.031 0 2.031 4.325 0 4.325
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 19.191 0 19.191 12.842 0 12.842
DİĞER AKTİFLER
15 6.100 14.959 21.059 4.722 1.584 6.306
ARA TOPLAM
504.989 348.832 853.821 443.337 287.131 730.468
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
16 488 0 488 488 0 488
Satış Amaçlı
488 0 488 488 0 488
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
505.477 348.832 854.309 443.825 287.131 730.956
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
17 226.527 252.599 479.126 227.219 91.849 319.068
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 70.531 0 70.531 49.652 0 49.652
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 145.480 0 145.480 244.307 0 244.307
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 1.386 0 1.386
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
99 0 99 99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 7.402 0 7.402 5.433 0 5.433
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
23 18.366 308 18.674 14.285 3.060 17.345
ARA TOPLAM
469.719 252.907 722.626 542.381 94.909 637.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
131.683 0 131.683 93.666 0 93.666
Ödenmiş Sermaye
24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
24 42.072 0 42.072 16.423 0 16.423
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130 1.130 0 1.130
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
40.942 0 40.942 15.293 0 15.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 10.435 0 10.435 10.400 0 10.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
30.561 0 30.561 17.977 0 17.977
Yasal Yedekler
5.628 0 5.628 5.021 0 5.021
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.187 0 15.187 12.956 0 12.956
Diğer Kar Yedekleri
9.746 0 9.746 0 0 0
Kar veya Zarar
-1.892 0 -1.892 -1.580 0 -1.580
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 -14.164 0 -14.164 -15.041 0 -15.041
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.272 0 12.272 13.461 0 13.461
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 356 0 356 295 0 295
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
601.402 252.907 854.309 636.047 94.909 730.956


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39 1.041.666 1.549.645 2.591.311 809.472 1.360.845 2.170.317
VERİLEN TEMİNATLAR
28 51.748 0 51.748 51.907 0 51.907
TAAHHÜTLER
28 0 14.097 14.097 0 4.060 .097 0 4.060 4.060
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 14.097 14.097 0 4.060 4.060
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
19.910 7.068 26.978 8.501 4.739 13.240
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.113.324 1.570.810 2.684.134 869.880 1.369.644 2.239.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972884


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8525 Değişim: 0,14%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8645
Açılış: 32,8069
35,6980 Değişim: 0,27%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 35,7356
Açılış: 35,6018
2.527,41 Değişim: -0,07%
Düşük 2.525,14 25.07.2024 Yüksek 2.534,53
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.