KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.05.2020 - 18:16
KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 50.000 1.130 12.536 12.731 -1 151 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Yeni Bakiye
23 50.000 1.130 12.536 12.731 -1 151 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.536 -1 2.535
Kar Dağıtımı
23 4.296 -180 -4.116
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.296 -180 -4.116
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 12.536 12.731 -1 151 17.977 -10.425 2.536 86 86.721
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Yeni Bakiye
23 50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.775 10 5.785
Kar Dağıtımı
23 -4.616 4.116
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.034 -5.034
Diğer
-9.650 9.650
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -15.041 5.775 198 83.831


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 21.032 20.025
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
21.032 20.025
Finansal Kiralama Gelirleri
13.339 13.363
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
7.693 6.662
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -16.800 -23.473
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.243 -11.257
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-799 -457
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.394 -10.613
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.364 -1.146
BRÜT KAR (ZARAR)
4.232 -3.448
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -13.511 -7.030
Personel Giderleri
-2.253 -2.101
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-49 -69
Genel İşletme Giderleri
-11.209 -4.860
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.279 -10.478
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 41.592 45.313
Bankalardan Alınan Faizler
24 60
Türev Finansal İşlemler Karı
403
Kambiyo İşlemleri Karı
31.724 38.930
Diğer
9.844 5.920
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -8.637 -4.111
Özel Karşılıklar
-3.896 -937
Genel Karşılıklar
-4.750 -3.000
Diğer
9 -174
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -19.980 -28.997
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-153
Kambiyo İşlemleri Zararı
-19.919 -28.503
Diğer
-61 -341
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.696 1.727
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.696 1.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 2.089 808
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13 2.089 808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.785 2.535
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.785 2.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 10 -1
Ana Ortaklık Payları
5.775 2.536
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
9.069 3.427
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
21.638 10.303
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-15.552 -14.990
Elde Edilen Diğer Kazançlar
21.297 16.304
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 376 506
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.253 -2.275
Diğer
-16.437 -6.421
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-27.456 31.779
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-27.027 958
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
761 -4.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
25.773 -1.566
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-32.416 52.705
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.260 -1.288
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.713 -14.762
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-18.387 35.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-15.435 -6.456
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
17.457 1.815
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.022 -4.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
240.855 150.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-239.288 -174.037
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.567 -24.037
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-267 -1.282
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-15.065 5.246
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.663 12.782
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 4.598 18.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.785 2.535
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.785 2.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2.552 2.047 4.599 3.220 16.446 19.666
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 8.313 0 8.313 9.292 0 9.292
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 163.104 319.134 482.238 172.728 285.297 458.025
Kiralama İşlemleri (Net)
115.748 319.134 434.882 121.258 285.297 406.555
Finansal Kiralama Alacakları
151.390 355.951 507.341 162.274 321.873 484.147
Faaliyet Kiralaması Alacakları
1.319 950 2.269 1.128 741 1.869
Kazanılmamış Gelirler (-)
-36.961 -37.767 -74.728 -42.144 -37.317 -79.461
Takipteki Alacaklar
96.786 0 96.786 97.380 0 97.380
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-49.430 0 -49.430 -45.910 0 -45.910
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 245 1 246 245 1 246
İştirakler (Net)
245 1 246 245 1 246
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 117.165 0 117.165 113.735 0 113.735
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 25 0 25 27 0 27
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 2.667 0 2.667 2.331 0 2.331
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 18.814 0 18.814 17.565 0 17.565
DİĞER AKTİFLER
14 6.479 3.902 10.381 4.588 1.765 6.353
ARA TOPLAM
333.814 325.084 658.898 338.181 303.509 641.690
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 658 0 658 928 0 928
Satış Amaçlı
658 0 658 928 0 928
VARLIKLAR TOPLAMI
334.472 325.084 659.556 339.109 303.509 642.618
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 104.123 146.542 250.665 123.125 158.708 281.833
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 40.801 0 40.801 15.028 0 15.028
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 256.866 0 256.866 250.194 0 250.194
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 6.376 0 6.376 1.586 0 1.586
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.527 0 1.527 1.487 0 1.487
Genel Karşılıklar
4.750 0 4.750 0 0 0
Diğer Karşılıklar
99 0 99 99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
21 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13 4.748 0 4.748 5.588 0 5.588
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
22 14.640 1.629 16.269 8.512 1.831 10.343
ARA TOPLAM
427.554 148.171 575.725 404.033 160.539 564.572
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.