KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2020 - 22:56
KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Yeni Bakiye
23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.033 -208 -4.616 51 -6.806
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50 50
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23 0 0 0 616 0 0 0 0 0 0 0 616
Kar Dağıtımı
23 4.296 -180 -4.116 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.296 -180 -4.116 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 0 151 0 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 77.699
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
77.699
Finansal Kiralama Gelirleri
48.305
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
29.394
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -90.752
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-42.854
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-3.360
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-39.870
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.668
BRÜT KAR (ZARAR)
-13.053
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -29.759
Personel Giderleri
-8.430
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-225
Genel İşletme Giderleri
-21.104
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-42.812
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 141.188
Bankalardan Alınan Faizler
187
Türev Finansal İşlemler Karı
403
Kambiyo İşlemleri Karı
120.109
Diğer
20.489
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -5.146
Özel Karşılıklar
-4.808
Diğer
-338
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -102.330
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-153
Kambiyo İşlemleri Zararı
-101.808
Diğer
-369
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.100
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 4.535
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13 4.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-4.565
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-4.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 51
Ana Ortaklık Payları
-4.616
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) -0,09200000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) -0,09200000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-15.696
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
65.032
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-95.159
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38.646
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 733
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.430
Diğer
-16.518
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-769
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
26.912
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.995
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.777
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.873
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.281
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-23.501
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-16.465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-22.874
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.889
Diğer
-25
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-17.010
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
835.645
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-794.550
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-633
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
40.462
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-106
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.881
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.782
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.663


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.565
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.241
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.