KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:42
KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 45.000 1.129 0 12.802 0 31 0 0 151 0 8.592 -8.061 5.253 87 64.984
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 45.000 1.129 0 12.802 0 31 0 0 151 0 8.592 -8.061 5.253 87 64.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.069 4 3.073
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 190
Kar Dağıtımı
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.089 164 -5.253
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.089 -5.089
Diğer
164 -164
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 1.129 0 12.966 0 31 0 0 151 0 13.681 -7.897 3.069 117 84.247
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Yeni Bakiye
23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.536 -1 2.535
Kar Dağıtımı
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.296 -180 -4.116 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.296 -180 -4.116 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 17.977 -10.245 2.536 86 86.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 20.025
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
20.025
Finansal Kiralama Gelirleri
13.363
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
6.662
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -23.473
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.257
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-457
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-10.613
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.146
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.448
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -7.030
Personel Giderleri
-2.101
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-69
Genel İşletme Giderleri
-4.860
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.478
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 45.313
Bankalardan Alınan Faizler
60
Türev Finansal İşlemler Karı
403
Kambiyo İşlemleri Karı
38.930
Diğer
5.920
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -4.111
Özel Karşılıklar
-937
Genel Karşılıklar
-3.000
Diğer
-174
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -28.997
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-153
Kambiyo İşlemleri Zararı
-28.503
Diğer
-341
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.727
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 808
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13 808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.535
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1
Ana Ortaklık Payları
26 2.536
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,05100000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,05100000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.427
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
10.303
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-14.990
Elde Edilen Diğer Kazançlar
16.304
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
506
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.275
Diğer
-6.421
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
31.779
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
958
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.566
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
52.705
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.288
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-14.762
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
35.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -6.456
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9 1.815
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
150.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-174.037
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-24.037
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.282
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.246
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.782
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 18.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.535
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 565 17.465 18.030
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 8.565 8.565
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 152.417 321.537 473.954
Kiralama İşlemleri (Net)
133.260 321.537 454.797
Finansal Kiralama Alacakları
197.535 369.141 566.676
Faaliyet Kiralaması Alacakları
713 938 1.651
Kazanılmamış Gelirler (-)
-64.988 -48.542 -113.530
Takipteki Alacaklar
61.423 0 61.423
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-42.266 0 -42.266
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 245 1 246
İştirakler (Net)
245 1 246
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 105.693 0 105.693
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 15 0 15
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 15.000 0 15.000
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 4.843 0 4.843
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 11.567 0 11.567
DİĞER AKTİFLER
14 5.750 6.429 12.179
ARA TOPLAM
304.660 345.432 650.092
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 790 0 790
Satış Amaçlı
790 0 790
VARLIKLAR TOPLAMI
305.450 345.432 650.882
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 183.655 156.900 340.555
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 18.118 121 18.239
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 182.458 0 182.458
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 4.121 4.121
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.022 1.022
Genel Karşılıklar
3.000 3.000
Diğer Karşılıklar
99 99
CARİ VERGİ BORCU
21 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13 3.884 0 3.884
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
22 12.740 2.164 14.904
ARA TOPLAM
404.976 159.185 564.161
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
86.721 0 86.721
Ödenmiş Sermaye
23 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
23 13.666 0 13.666
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130
Diğer Sermaye Yedekleri
12.536 0 12.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.730 0 12.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
151 0 151
Kar Yedekleri
24 17.977 0 17.977
Yasal Yedekler
7.777 0 7.777
Olağanüstü Yedekler
10.200 0 10.200
Kar veya Zarar
-7.889 0 -7.889
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 -10.425 0 -10.425
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.536 0 2.536
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 86 0 86
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
491.697 159.185 650.882


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
38 778.462 1.592.303 2.370.765
VERİLEN TEMİNATLAR
27 93.925 142 94.067
TAAHHÜTLER
27 503 2.169 2.672
Cayılabilir Taahhütler
503 2.169 2.672
Kiralama Taahhütleri
503 2.169 2.672
Finansal Kiralama Taahhütleri
503 2.169 2.672
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
27 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0
EMANET KIYMETLER
19.488 4.242 23.730
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
892.378 1.598.856 2.491.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763337


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4688 Değişim: -0,28%
Düşük 13,4414 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2525 Değişim: -0,32%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,22 Değişim: -0,28%
Düşük 796,92 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.