KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

31.07.2020 - 03:19
KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.158 0 -16.158
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -16.158 0 75.279
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 80.000 0 0 12.901 5.086 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20 80.000 0 0 12.901 5.086 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.491 0 -3.491
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -8.606 -4.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.793
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.136 42.056 0 12.920
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.056 42.056 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.920 0 0 12.920
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000 0 0 4.295 899 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -45.463 -3.491 0 43.212


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 24.914 45.170 11.609 20.817
FAKTORİNG GELİRLERİ
24.914 45.170 11.609 20.817
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
21.815 41.758 10.374 19.158
İskontolu
12.649 25.478 4.796 13.963
Diğer
9.166 16.280 5.578 5.195
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.099 3.412 1.235 1.659
İskontolu
2.977 3.228 1.203 1.590
Diğer
122 184 32 69
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -28.800 -50.490 -13.119 -25.859
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-19.649 -35.965 -10.530 -17.773
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 -358 1.212 -261
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-449 -673 -316 -320
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.946 -12.193 -2.643 -6.894
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.756 -1.301 -842 -611
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.886 -5.320 -1.510 -5.042
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -8.353 -7.430 -4.306 -3.791
Personel Giderleri
-5.047 -5.205 -2.469 -2.669
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-124 -130 -62 -65
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.182 -2.095 -1.775 -1.057
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.239 -12.750 -5.816 -8.833
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 11.320 722 7.760 228
Bankalardan Alınan Faizler
544 12 403 8
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 14 0 -102
Kambiyo İşlemleri Karı
0 124 0 107
Diğer
10.776 572 7.357 215
KARŞILIK GİDERLERİ
32 -2.254 -3.376 -484 -2.521
Özel Karşılıklar
-1.110 -1.489 -391 -634
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
-1.144 -1.887 -93 -1.887
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -4 -1.152 0 -552
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -1 0 -1
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4 -1.124 0 -551
Diğer
0 -27 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.177 -16.556 1.460 -11.678
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.177 -16.556 1.460 -11.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 -314 398 -879 -694
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 -694
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-314 398 -879 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-3.491 -16.158 581 -12.372
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-3.491 -16.158 581 -12.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.491 -16.158 581 -12.372
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-8.147 -24.640
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
14.555 30.722
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-28.800 -47.783
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.099 3.496
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.232 397
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 3.088 116
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.047 -5.095
Ödenen Vergiler
10 -88 -17
Diğer
36 -3.186 -6.476
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
101.842 477
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
145.685 -7.691
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-177 6.560
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-57.294 1.290
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 -3.346
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
13.628 -91
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 3.755
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
93.695 -24.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -4.420 -7
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -1.113 -127
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.533 -134
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 126.880
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-63.831 -95.849
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-15.350 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-79.181 31.031
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.981 6.734
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 584 584
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 9.565 7.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.491 -16.158 581 -12.372
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.187 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.187 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.234
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 1.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.678 -16.158 581 -12.372


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 9.565 0 9.565 163 0 163
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 455 0 455 455 0 455
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 327.287 0 327.287 441.047 0 441.047
Faktoring Alacakları
275.426 0 275.426 377.597 0 377.597
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
201.508 0 201.508 302.423 0 302.423
Diğer Faktoring Alacakları
73.918 0 73.918 75.174 0 75.174
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 61.380 0 61.380 74.947 0 74.947
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -9.519 0 -9.519 -11.497 0 -11.497
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 28.276 458 28.734 24.910 123 25.033
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 1.158 0 1.158 309 0 309
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 64.145 0 64.145 63.255 0 63.255
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 88 0 88 97 0 97
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 6.297 0 6.297 7.570 0 7.570
DİĞER AKTİFLER
12 7.624 0 7.624 7.447 0 7.447
ARA TOPLAM
444.895 458 445.353 545.253 123 545.376
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
1.250 0 1.250 1.250 0 1.250
Satış Amaçlı
1.250 0 1.250 1.250 0 1.250
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
446.145 458 446.603 546.503 123 546.626
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 291.810 0 291.810 278.182 0 278.182
FAKTORİNG BORÇLARI
14 562 0 562 57.856 0 57.856
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 19.814 458 20.272 4.799 123 4.922
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 80.134 0 80.134 143.965 0 143.965
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
17 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
18 3.369 0 3.369 6.439 0 6.439
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.174 0 1.174 1.168 0 1.168
Genel Karşılıklar
2.100 0 2.100 5.176 0 5.176
Diğer Karşılıklar
95 0 95 95 0 95
CARİ VERGİ BORCU
19 467 0 467 787 0 787
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 6.777 0 6.777 7.899 0 7.899
ARA TOPLAM
402.933 458 403.391 499.927 123 500.050
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
43.212 0 43.212 46.576 0 46.576
Ödenmiş Sermaye
20 80.000 0 80.000 80.000 0 80.000
Sermaye Yedekleri
4.295 0 4.295 12.901 0 12.901
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
4.295 0 4.295 12.901 0 12.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21 899 0 899 5.086 0 5.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
22 6.972 0 6.972 6.972 0 6.972
Yasal Yedekler
2.059 0 2.059 2.059 0 2.059
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.913 0 4.913 4.913 0 4.913
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-48.954 0 -48.954 -58.383 0 -58.383
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
23 -45.463 0 -45.463 -16.327 0 -16.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
-3.491 0 -3.491 -42.056 0 -42.056
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
446.145 458 446.603 546.503 123 546.626


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5 22.771 0 22.771 30.407 0 30.407
ALINAN TEMİNATLAR
5 5.743.296 0 5.743.296 2.990.777 0 2.990.777
VERİLEN TEMİNATLAR
24 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
25 131.063 0 131.063 103.577 0 103.577
Cayılamaz Taahhütler
131.063 0 131.063 103.577 0 103.577
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
5 329.599 31.437 361.036 2.434.445 5.332 2.439.777
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.226.729 31.437 6.258.166 5.559.206 5.332 5.564.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864334


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.