KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.10.2019 - 20:31
KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
21 75.000 0 0 12.901 3.046 -152 0 0 0 0 6.912 -17.376 0 80.331
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
21 75.000 0 0 12.901 3.046 -152 0 0 0 0 6.912 -17.376 0 80.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.429 0 -1.429
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 4.982 0 0 0 0 0 0 0 0 4.982
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 432 -454 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 -22 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 -432 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000 0 0 12.901 8.028 -152 0 0 0 0 6.934 -17.398 -8.244 82.069
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.546 0 -31.546
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -31.546 0 59.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 68.969 66.032 23.799 21.706
FAKTORİNG GELİRLERİ
68.969 66.032 23.799 21.706
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
63.387 58.919 21.629 19.482
İskontolu
40.289 28.599 14.811 11.117
Diğer
23.098 30.320 6.818 8.365
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.582 7.113 2.170 2.224
İskontolu
5.268 6.755 2.040 2.102
Diğer
314 358 130 122
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -80.327 -57.703 -29.837 -22.329
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-56.607 -41.230 -20.642 -15.631
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-509 -375 -151 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.026 -1.207 -353 -389
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-19.992 -12.704 -7.799 -5.491
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.193 -2.187 -892 -818
BRÜT KAR (ZARAR)
-11.358 8.329 -6.038 -623
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -10.999 -10.481 -3.569 -3.544
Personel Giderleri
-7.629 -7.464 -2.424 -2.449
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-195 -193 -65 -64
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.175 -2.824 -1.080 -1.031
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.357 -2.152 -9.607 -4.167
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 1.009 841 287 189
Bankalardan Alınan Faizler
14 194 2 180
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 14 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 -14 0
Kambiyo İşlemleri Karı
293 55 169 0
Diğer
702 578 130 9
KARŞILIK GİDERLERİ
32 -9.336 -2.401 -5.960 -277
Özel Karşılıklar
-5.942 -2.401 -4.453 -277
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 -1.507 0
Genel Karşılıklar
-3.394 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -1.605 -6.922 -453 -4.496
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-122 0 -121 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.456 -6.872 -332 -4.447
Diğer
-27 -50 0 -49
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.289 -10.634 -15.733 -8.751
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-32.289 -10.634 -15.733 -8.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 743 2.390 345 1.936
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
743 2.390 345 1.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-31.546 -8.244 -15.388 -6.815
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-31.546 -8.244 -15.388 -6.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.546 -8.244 -15.388 -6.815
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-37.305 5.045
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
44.397 52.004
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-75.989 -41.414
Alınan Temettüler
0 14
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.582 6.984
Elde Edilen Diğer Kazançlar
884 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 125 463
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.629 -7.326
Ödenen Vergiler
10 -17 -12
Diğer
36 -4.658 -5.668
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.285 -6.664
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-34.993 31.159
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.520 -1.355
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
4.619 -6.693
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-10.875 -5.354
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
35.009 -27.169
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.005 2.748
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-36.020 -1.619
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -310 -5.305
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 -50 -26
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -140 -152
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-500 -5.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
258.880 195.311
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-222.729 -190.098
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 5.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
36.151 10.213
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-369 3.111
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 584 918
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 215 4.029


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.546 -8.244
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.546 -8.244 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 215 0 215 584 0 584
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 455 0 455 405 0 405
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 459.575 0 459.575 424.582 0 424.582
Faktoring Alacakları
401.962 0 401.962 395.937 0 395.937
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
320.925 0 320.925 325.974 0 325.974
Diğer Faktoring Alacakları
81.037 0 81.037 69.963 0 69.963
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 82.771 0 82.771 47.976 0 47.976
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -25.158 0 -25.158 -19.331 0 -19.331
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 28.694 159 28.853 27.465 0 27.465
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 323 0 323 323 0 323
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 50.337 0 50.337 46.125 0 46.125
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 17 0 17 17 0 17
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 8.749 0 8.749 8.006 0 8.006
DİĞER AKTİFLER
12 6.996 20 7.016 9.536 0 9.536
ARA TOPLAM
555.361 179 555.540 517.043 0 517.043
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
2.021 0 2.021 2.021 0 2.021
Satış Amaçlı
2.021 0 2.021 2.021 0 2.021
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
557.382 179 557.561 519.064 0 519.064
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 328.293 0 328.293 293.284 0 293.284
FAKTORİNG BORÇLARI
14 5.173 0 5.173 554 0 554
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 5.370 1.695 7.065 5.196 12.744 17.940
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 142.089 0 142.089 108.025 0 108.025
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
17 0 229 229 0 0 0
KARŞILIKLAR
18 4.735 0 4.735 1.134 0 1.134
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.246 0 1.246 1.009 0 1.009
Genel Karşılıklar
3.394 0 3.394 0 0 0
Diğer Karşılıklar
95 0 95 125 0 125
CARİ VERGİ BORCU
19 636 0 636 732 0 732
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 9.450 0 9.450 5.957 1 5.958
ARA TOPLAM
495.746 1.924 497.670 414.882 12.745 427.627
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.678 Değişim: 2,39% Hacim : 6.166 Mio.TL Son veri saati : 10:41
Düşük 1.672 15.11.2021 Yüksek 1.685
Açılış: 1.672
10,0017 Değişim: 0,02%
Düşük 9,9378 15.11.2021 Yüksek 10,0505
Açılış: 9,9996
11,4589 Değişim: 0,06%
Düşük 11,4087 15.11.2021 Yüksek 11,5209
Açılış: 11,4525
598,51 Değişim: -0,24%
Düşük 593,46 15.11.2021 Yüksek 603,01
Açılış: 599,97
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.