KAP ***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2023 - 18:12
KAP ***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 0 0 0 5.393.000 86.675 329.796 62.579.201 121.184.071 799.739.205 799.739.205
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-11.580.574 11.580.574 0 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 121.184.071 -121.184.071 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -81.784.428 -81.784.428 -81.784.428
Dönem Karı (Zararı)
-81.784.428 -81.784.428 -81.784.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
203.388.821 20.338.882 223.727.703 223.727.703
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.256.789 3.785.914 -7.470.875 -7.470.875
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
813.555.283 -11.256.789 8.758.308 5.393.000 86.675 329.796 187.549.186 -70.203.854 934.211.605 934.211.605
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
813.555.283 -11.257.175 20.338.882 42.476.296 -91.628 329.796 187.549.186 1.270.027.956 2.322.928.596 2.322.928.596
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-11.580.574 11.580.574 0 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
813.555.283 -11.257.175 8.758.308 42.476.296 -91.628 329.796 187.549.186 1.281.608.530 2.322.928.596 2.322.928.596
Transferler
1.281.608.530 -1.281.608.530 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.613.419 -204.348 803.299.869 826.708.940 826.708.940
Dönem Karı (Zararı)
803.299.869 803.299.869 803.299.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.613.419 -204.348 23.409.071 23.409.071
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.496.113 7.431.802 3.785.914 10.927.915 10.927.915
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
813.555.283 -7.761.062 16.190.110 66.089.715 -295.976 329.796 1.469.157.716 803.299.869 3.160.565.451 3.160.565.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.094.306 84.925.306
Dönem Karı (Zararı)
803.299.869 -70.203.854
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
803.299.869 -70.203.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-783.097.370 183.741.387
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11,12] 1.204.539 512.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[15] 801.354 215.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[5] 8.379.766 -10.173.657
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
[27] 100.612.530 215.751.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -894.095.559 -22.564.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-176.296.805 -28.612.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -610.350 6.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -168.018.368 -281.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -64.926.287 -6.686.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 791.002 58.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-149.870 70.450
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 56.617.068 136.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -2.187.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -19.727.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-156.094.306 84.925.306
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.874.457 -198.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.874.457 -198.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.465.018 -249.782.658
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 223.727.703
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -21.854.518
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.927.915 14.383.643
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 224.060.819
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -199.523.716 -466.039.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.503.745 -165.055.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.503.745 -165.055.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
150.347.360 291.868.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.843.615 126.813.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 27.843.615 150.347.360
Finansal Yatırımlar
[4] 272.863.569 185.494.615
Ticari Alacaklar
[6] 610.350 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.310 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
600.040 0
Diğer Alacaklar
[7] 154.801.937 985.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
154.801.937 985.401
Proje Halindeki Stoklar
[9] 96.851.353 31.925.066
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 27.005.204 12.982.926
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 993.174 813.620
ARA TOPLAM
580.969.202 382.548.988
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
580.969.202 382.548.988
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[4] 25.000.000 25.000.000
Diğer Alacaklar
[7] 1.926 1.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.926 1.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[10] 3.288.444.156 2.394.348.597
Maddi Duran Varlıklar
[11] 85.417.959 61.127.043
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[12] 62.250 69.829
Diğer Haklar
62.250 69.829
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.398.926.291 2.480.547.395
TOPLAM VARLIKLAR
3.979.895.493 2.863.096.383
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 153.340.690 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.340.690 0
Banka Kredileri
153.340.690 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 249.822.631 152.783.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
249.822.631 152.783.602
Banka Kredileri
227.362.197 152.783.602
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.460.434 0
Ticari Borçlar
[6] 1.168.012 377.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
831.808 8.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
336.204 368.101
Diğer Borçlar
[7] 2.467.993 8.490.586
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
[14] 66.097.899 3.253.890
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 319.980 557.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
133.116 133.116
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
186.864 424.323
ARA TOPLAM
473.217.205 165.462.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
473.217.205 165.462.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 344.484.634 373.966.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
344.484.634 373.966.000
Banka Kredileri
328.520.398 373.966.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.964.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 1.628.203 739.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
500.090 348.184
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.128.113 391.076
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.112.837 374.705.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
819.330.042 540.167.787
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.160.565.451 2.322.928.596
Ödenmiş Sermaye
[18] 813.555.283 813.555.283
Geri Alınmış Paylar (-)
[19] -7.761.062 -11.257.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 16.190.110 8.758.308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 65.793.739 42.384.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 329.796 329.796
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.469.157.716 187.549.186
Net Dönem Karı veya Zararı
803.299.869 1.281.608.530
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.160.565.451 2.322.928.596
TOPLAM KAYNAKLAR
3.979.895.493 2.863.096.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 79.547.116 47.136.559 27.628.210 16.131.742
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.547.116 47.136.559 27.628.210 16.131.742
BRÜT KAR (ZARAR)
79.547.116 47.136.559 27.628.210 16.131.742
Genel Yönetim Giderleri
[24] -26.378.712 -14.671.639 -8.580.488 -4.338.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 259.605 287.839 97.916 57.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -1.925.977 -1.076.223 -788.554 -592.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.502.032 31.676.536 18.357.084 11.258.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 901.125.325 22.564.000 0 22.564.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -6.579.000 -1.081.977 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
946.048.357 53.158.559 18.357.084 33.822.622
Finansman Gelirleri
[27] 146.620.826 167.822.671 42.865.098 66.332.980
Finansman Giderleri
[27] -289.369.314 -291.185.084 -90.638.489 -106.450.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
803.299.869 -70.203.854 -29.416.307 -6.294.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
803.299.869 -70.203.854 -29.416.307 -6.294.475
DÖNEM KARI (ZARARI)
803.299.869 -70.203.854 -29.416.307 -6.294.475
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
803.299.869 -70.203.854 -29.416.307 -6.294.475
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,98830000 -0,10070000 -0,03620000 -0,00990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.409.071 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[11] 23.613.419 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] -204.348 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.409.071 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
826.708.940 -70.203.854 -29.416.307 -6.294.475
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
826.708.940 -70.203.854 -29.416.307 -6.294.475http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212591


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.06.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,8337 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8504
Açılış: 32,8221
35,1873 Değişim: 0,13%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1981
Açılış: 35,1421
2.450,09 Değişim: -0,02%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.455,62
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.