KAP ***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2023 - 19:29
KAP ***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
miş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 800.000 4.032 804.032 804.032 5.234.547 5.234.547 5.234.547 1.191 -61.788.814 124.696.620 62.907.806 679.114.038 679.114.038
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
328.605 124.368.015 -124.696.620 -328.605 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.593.000 82.643 4.675.643 82.643 -5.234.547 -5.234.547 -5.234.547 121.184.071 121.184.071 120.625.167 120.625.167
Dönem Karı (Zararı)
121.184.071 121.184.071 121.184.071 121.184.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[4,11,15] 4.593.000 82.643 4.675.643 82.643 -5.234.547 -5.234.547 -5.234.547 -558.904 -558.904
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
610.166.462 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 329.796 62.579.201 121.184.071 183.763.272 799.739.205 799.739.205
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 5.393.000 86.675 5.479.675 5.479.675 329.796 62.579.201 121.184.071 183.763.272 799.739.205 799.739.205
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
121.184.071 -121.184.071 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.083.296 -178.303 36.904.993 1.270.027.956 1.270.027.956 1.306.932.949 1.306.932.949
Dönem Karı (Zararı)
1.270.027.956 1.270.027.956 1.270.027.956 1.270.027.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,15] 37.083.296 -178.303 36.904.993 36.904.993 36.904.993
Sermaye Arttırımı
[18,20] 203.388.821 20.338.882 223.727.703 223.727.703
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
[19] -11.257.175 3.785.914 3.785.914 -7.471.261 -7.471.261
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
813.555.283 -11.257.175 20.338.882 42.476.296 -91.628 42.384.668 42.384.668 329.796 187.549.186 1.270.027.956 1.457.577.142 2.322.928.596 2.322.928.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.436.919 139.911.800
Dönem Karı (Zararı)
1.270.027.956 121.184.071
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.270.027.956 121.184.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.217.321.205 5.675.426
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11,12] 686.073 675.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[15] 184.844 -32.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
134.781 -4.495
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.063 -28.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[5,27] 3.197.202 12.006.169
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.197.202 12.006.169
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
[4,5,8,27] 133.223.648 207.198.903
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -1.332.548.972 -216.844.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.332.548.972 -216.844.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
[11,12,26] -22.064.000 -197.209
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -197.209
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.064.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2.869.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.269.832 13.052.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.991 14.983.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 14.770.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.991 212.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -279.089 -503.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-279.089 -503.286
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -31.650.220 -274.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 18.740 -1.636.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.750.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.740 114.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 91.532 -34.607
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 128.800 345.100
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 9.440
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
128.800 335.660
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[14] -181.967 3.080
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[16] -4.406.619 170.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.444.315 -53.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.037.696 223.609
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.436.919 139.911.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
41.798.341 -8.496.422
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
[4] 0 -24.950.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[11,12] -201.659 -92.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.553 -92.269
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.106 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[10,26] 42.000.000 16.545.847
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.756.796 86.507.980
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,20] 223.727.703 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
223.727.703 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
[19] -21.854.905 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.854.905 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[19] 14.383.644 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.383.644 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 0 174.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 174.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -416.013.238 -87.492.020
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-416.013.238 -87.492.020
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.521.536 217.923.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.521.536 217.923.358
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 291.868.896 73.945.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 150.347.360 291.868.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 150.347.360 291.868.896
Finansal Yatırımlar
[4] 185.494.615 131.423.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
185.494.615 131.423.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
185.494.615 131.423.940
Ticari Alacaklar
[6] 0 8.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 8.991
Diğer Alacaklar
[7] 985.401 704.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
985.401 704.585
Türev Araçlar
[8] 0 36.790.000
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 36.790.000
Proje Halindeki Stoklar
[9] 31.925.066 274.846
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 12.982.926 151.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.982.926 151.440
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 813.620 1.200.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
813.620 1.200.791
ARA TOPLAM
382.548.988 462.423.489
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
382.548.988 462.423.489
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[4] 25.000.000 25.000.000
Diğer Alacaklar
[7] 1.926 3.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.926 3.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[10] 2.394.348.597 1.079.454.000
Maddi Duran Varlıklar
[11] 61.127.043 26.879.616
Binalar
60.861.403 26.545.000
Taşıtlar
67.149 144.827
Mobilya ve Demirbaşlar
198.491 189.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[12] 69.829 0
Diğer Haklar
69.829 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.480.547.395 1.131.337.268
TOPLAM VARLIKLAR
2.863.096.383 1.593.760.757
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 0 180.250.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 180.250.497
Banka Kredileri
0 180.250.497
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 152.783.602 139.786.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
152.783.602 139.786.172
Banka Kredileri
152.783.602 139.786.172
Ticari Borçlar
[6] 377.010 342.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.909 8.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
368.101 333.588
Diğer Borçlar
[7] 8.490.586 1.345.838
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.440 9.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.481.146 1.336.398
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
[14] 3.253.890 2.338.350
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
3.253.890 2.338.350
Türev Araçlar
[8] 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 557.439 66.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
133.116 66.787
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
424.323 0
ARA TOPLAM
165.462.527 324.130.141
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.462.527 324.130.141
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 373.966.000 469.448.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
373.966.000 469.448.969
Banka Kredileri
373.966.000 469.448.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 739.260 442.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
348.184 101.429
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
391.076 341.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.705.260 469.891.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
540.167.787 794.021.552
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.322.928.596 799.739.205
Ödenmiş Sermaye
[18] 813.555.283 610.166.462
Geri Alınmış Paylar (-)
[19] -11.257.175 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 20.338.882 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 42.384.668 5.479.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.384.668 5.479.675
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
42.476.296 5.393.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.628 86.675
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 329.796 329.796
Yasal Yedekler
329.796 329.796
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
187.549.186 62.579.201
Net Dönem Karı veya Zararı
1.270.027.956 121.184.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.322.928.596 799.739.205
TOPLAM KAYNAKLAR
2.863.096.383 1.593.760.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 105.482.149 54.689.133
Satışların Maliyeti
[23] -19.936.000 -19.226.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.546.149 35.463.133
BRÜT KAR (ZARAR)
85.546.149 35.463.133
Genel Yönetim Giderleri
[24] -33.566.762 -17.388.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 349.104 934.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -979.020 -1.002.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.349.471 18.006.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 1.332.548.972 216.844.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -1.081.977 -32.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.382.816.466 234.817.700
Finansman Gelirleri
[27] 178.446.916 202.557.899
Finansman Giderleri
[27] -291.235.426 -316.191.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.270.027.956 121.184.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.270.027.956 121.184.071
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.270.027.956 121.184.071
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.270.027.956 121.184.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.904.993 4.675.643
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[11] 37.083.296 4.593.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] -178.303 82.643
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.234.547
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[4] 0 -5.234.547
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -5.234.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.904.993 -558.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.306.932.949 120.625.167
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.306.932.949 120.625.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115702


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.