KAP ***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2023 - 19:28
KAP ***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 800.000 4.032 4.032 4.032 5.234.547 5.234.547 5.234.547 3.691 -59.876.160 126.202.043 66.325.883 682.534.615 682.534.615
Transferler
336.105 125.865.938 -126.202.043 -336.105 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.593.000 82.643 82.643 82.643 -5.234.547 -5.234.547 -5.234.547 125.468.531 125.468.531 124.909.627 124.909.627
Dönem Karı (Zararı)
0 125.468.531 125.468.531
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,15] 4.593.000 82.643 82.643 82.643 -5.234.547 -5.234.547 -5.234.547 125.468.531 -558.904 -558.904
Dönem Sonu Bakiyeler
610.166.462 5.393.000 86.675 86.675 86.675 0 339.796 65.989.778 125.468.531 191.458.309 807.444.242 807.444.242
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
610.166.462 5.393.000 86.675 86.675 86.675 339.796 65.989.778 125.468.531 191.458.309 807.444.242 807.444.242
Transferler
125.468.531 -125.468.531 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.113.506 -178.303 1.295.649.562 1.295.649.562 1.333.584.765 1.333.584.765
Dönem Karı (Zararı)
1.295.649.562 1.295.649.562 1.295.649.562 1.295.649.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,15] 38.113.506 -178.303 37.935.203 37.935.203
Sermaye Arttırımı
[18,20] 203.388.821 20.338.882 223.727.703 223.727.703
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
[19] -11.257.175 3.785.914 3.785.914 -7.471.261 -7.471.261
Dönem Sonu Bakiyeler
813.555.283 -11.257.175 20.338.882 43.506.506 -91.628 43.414.878 43.414.878 339.796 195.244.223 1.295.649.562 1.490.893.785 2.357.285.449 2.357.285.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.770.270 122.841.623
Dönem Karı (Zararı)
1.295.649.562 125.468.531
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.295.649.562 125.468.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.242.677.449 736.907
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11,12] 674.658 675.087
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[15] 179.101 -32.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
129.038 -4.495
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.063 -28.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[5,27] 3.197.202 12.006.169
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.197.202 12.006.169
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
[4,5,8,27] 133.223.648 207.198.903
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -1.362.829.762 -223.235.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.362.829.762 -223.235.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[28] 4.941.704 1.447.443
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
[11,12,26] -22.064.000 35.499
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 35.499
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-22.064.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2.641.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.201.843 -3.363.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 8.991 2.030.260
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.817.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.991 212.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -279.089 -503.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-279.089 -503.286
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -31.650.220 -274.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 30.661 -1.636.808
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -910.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.661 -725.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 92.221 -222.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 128.800 345.100
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 9.440
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
128.800 335.660
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[14] -181.967 3.080
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[16] -4.351.240 -3.104.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.444.383 -3.344.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.093.143 240.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.770.270 122.841.623
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
41.809.756 13.358.578
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
[4] 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[11,12] -190.244 -92.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.554 -92.269
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.690 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[10,26] 42.000.000 13.450.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.756.796 86.507.980
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,20] 223.727.703 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
223.727.703 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
[19] -21.854.905 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.854.905 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[19] 14.383.644 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.383.644 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 0 174.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 174.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -416.013.238 -87.492.020
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-416.013.238 -87.492.020
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.176.770 222.708.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.176.770 222.708.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 296.705.813 73.997.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 155.529.043 296.705.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 155.529.043 296.705.813
Finansal Yatırımlar
[4] 185.494.615 131.423.940
Ticari Alacaklar
[6] 0 8.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 8.991
Diğer Alacaklar
[7] 985.401 704.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
985.401 704.585
Türev Araçlar
[8] 0 36.790.000
Proje Halindeki Stoklar
[9] 31.925.066 274.846
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 12.986.362 151.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.986.362 151.440
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 4.144.709 4.535.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.144.709 4.535.248
ARA TOPLAM
391.065.196 470.594.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
391.065.196 470.594.863
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[7] 1.926 3.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.926 3.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[10] 2.450.405.389 1.105.913.000
Maddi Duran Varlıklar
[11] 62.840.251 26.879.616
Binalar
62.574.611 26.545.000
Taşıtlar
67.149 144.827
Mobilya ve Demirbaşlar
198.491 189.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[12] 69.829 0
Diğer Haklar
69.829 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.513.317.395 1.132.796.268
TOPLAM VARLIKLAR
2.904.382.591 1.603.391.131
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 0 180.250.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 180.250.497
Banka Kredileri
0 180.250.497
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 152.783.602 139.786.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
152.783.602 139.786.172
Banka Kredileri
152.783.602 139.786.172
Ticari Borçlar
[6] 389.040 342.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.909 8.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
380.131 333.697
Diğer Borçlar
[7] 8.569.639 1.368.755
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.440 9.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.560.199 1.359.315
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
[14] 3.253.890 2.338.350
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
3.253.890 2.338.350
Türev Araçlar
[8] 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 557.439 66.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
133.116 66.787
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
424.323 0
ARA TOPLAM
165.553.610 324.153.167
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.553.610 324.153.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 373.966.000 469.448.969
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
373.966.000 469.448.969
Banka Kredileri
373.966.000 469.448.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 739.260 448.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
348.184 107.172
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
391.076 341.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[28] 6.838.272 1.896.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
381.543.532 471.793.722
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
547.097.142 795.946.889
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.357.285.449 807.444.242
Ödenmiş Sermaye
[18] 813.555.283 610.166.462
Geri Alınmış Paylar (-)
[19] -11.257.175 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 20.338.882 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 43.414.878 5.479.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.414.878 5.479.675
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.506.506 5.393.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.628 86.675
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 339.796 339.796
Yasal Yedekler
339.796 339.796
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
195.244.223 65.989.778
Net Dönem Karı veya Zararı
1.295.649.562 125.468.531
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.357.285.449 807.444.242
TOPLAM KAYNAKLAR
2.904.382.591 1.603.391.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 106.873.233 53.020.072
Satışların Maliyeti
[23] -19.936.000 -16.131.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.937.233 36.889.072
BRÜT KAR (ZARAR)
86.937.233 36.889.072
Genel Yönetim Giderleri
[24] -35.715.456 -20.180.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 360.682 942.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -979.950 -1.017.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.602.509 16.633.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 1.362.829.762 223.235.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -1.081.977 -34.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.412.350.294 239.834.369
Finansman Gelirleri
[27] 179.484.688 203.273.133
Finansman Giderleri
[27] -291.243.716 -316.191.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.300.591.266 126.915.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.941.704 -1.447.443
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[28] -4.941.704 -1.447.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.295.649.562 125.468.531
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.295.649.562 125.468.531
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.295.649.562 125.468.531
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.935.203 4.675.643
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[11] 38.113.506 4.593.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] -178.303 82.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.234.547
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[4] 0 -5.234.547
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -5.234.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.935.203 -558.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.333.584.765 124.909.627
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.333.584.765 124.909.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115701


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.056 Değişim: -0,45% Hacim : 69.171 Mio.TL Son veri saati : 15:26
Düşük 9.035 04.03.2024 Yüksek 9.150
Açılış: 9.139
31,5213 Değişim: 0,50%
Düşük 31,3056 04.03.2024 Yüksek 31,8118
Açılış: 31,3634
34,2527 Değişim: 0,63%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,5687
Açılış: 34,0393
2.111,50 Değişim: 0,50%
Düşük 2.096,67 04.03.2024 Yüksek 2.131,24
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.