KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2023 - 07:41
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 1.120.000 13 -14.993 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 884.200 697.435 4.162.627 4.162.627
Transferler
16 1.120.000 -422.565 -697.435
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.008.417 8.008.417 8.008.417
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 12.736 909.160 921.896 921.896
Dönem Sonu Bakiyeler
16 2.240.000 13 -2.257 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 1.370.795 8.008.417 13.092.940 13.092.940
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 2.263.633 13 777.134 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 1.314.827 10.589.574 16.421.153 16.421.153
Transferler
16 2.993.369 90.003 7.506.202 -10.589.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.592.983 4.645.330 11.238.313 11.238.313
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 -1.000 -49.189 -50.189 -50.189
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
16-4 41.540 1.403.746 1.445.286 1.445.286
Dönem Sonu Bakiyeler
16 5.298.542 13 -1.000 2.180.880 7.775.415 -4.109 303.750 83.902 8.771.840 4.645.330 29.054.563 29.054.563


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.042.299 -1.706.203
Dönem Karı (Zararı)
-8.662.616 1.022.522
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.662.616 1.022.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.350.315 3.296.347
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 230.208 217.724
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.601
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 3.601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.308 70.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 114.731 69.634
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.577 622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.033.028 935.658
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -164.044 -16.936
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 3.197.072 981.231
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -28.637
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 10.972.750 2.066.529
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.668
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.668
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.979 -1.089
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.979 -1.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.580.922 -5.958.563
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.812.466 -817.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.207 4.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.797.259 -822.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
253.217 -300.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
253.217 -300.608
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-243.193 -4.531.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-560.416 -2.136.023
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-874.429 2.939.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-874.429 2.939.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
89.566 36.886
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
259.657 8.192
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
259.657 8.192
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
307.142 -1.157.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-893.223 -1.639.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -149.076 -18.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -47.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.482.134 -5.922.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.185 3.131
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.185 3.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.650.363 -5.942.484
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.650.363 -5.942.484
Alınan Faiz
22 164.044 16.936
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.057.028 6.746.982
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-50.189 921.896
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 35.114.210 13.524.630
Kredilerden Nakit Girişleri
4 35.114.210 13.524.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -18.029.141 -6.717.625
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -17.932.547 -6.668.977
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -96.594 -48.648
Ödenen Faiz
4 -2.676.377 -971.465
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 3.698.525 -10.454
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.532.595 -881.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-20.235 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.512.360 -881.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 803.111 2.170.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.315.471 1.288.758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.315.471 803.111
Finansal Yatırımlar
4 0 55.239
Ticari Alacaklar
5 9.420.916 3.614.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 15.207 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.405.709 3.614.608
Diğer Alacaklar
7 5.999 5.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.999 5.828
Stoklar
8 9.000.227 8.757.034
Peşin Ödenmiş Giderler
9 646.894 86.478
Diğer Dönen Varlıklar
15 773.337 1.026.725
ARA TOPLAM
22.162.844 14.349.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.162.844 14.349.023
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 98 98
Maddi Duran Varlıklar
10 46.503.018 21.993.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.038 7.502
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.912.214 1.764.327
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 25.992.120 14.347.435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.416.488 38.113.122
TOPLAM VARLIKLAR
97.579.332 52.462.145
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.536.536 11.231.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.536.536 11.231.320
Banka Kredileri
4 15.873.040 11.159.070
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 142.914 72.250
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 520.582 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 8.224.738 5.378.292
Ticari Borçlar
5 6.633.521 7.507.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.633.521 7.507.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 174.043 84.477
Diğer Borçlar
7 284.818 25.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 284.818 25.161
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.408.310 2.101.168
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 363.759 256.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.044.551 1.844.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 4.066 2.489
ARA TOPLAM
34.266.032 26.330.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.266.032 26.330.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 30.487.692 9.541.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 30.487.692 9.541.873
Banka Kredileri
4 30.299.744 7.640.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 187.948 85.905
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 1.815.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 133.917 168.262
Diğer Borçlar
3.637.128 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 3.637.128 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.258.737 9.710.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.524.769 36.040.992
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.054.563 16.421.153
Ödenmiş Sermaye
16 5.298.542 2.263.633
Sermaye Düzeltme Farkları
16 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.180.880 777.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.771.306 1.178.323
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 7.771.306 1.178.323
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 7.775.415 1.182.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 303.750 213.747
Diğer Yedekler
16 83.902 83.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 8.771.840 1.314.827
Net Dönem Karı veya Zararı
16 4.645.330 10.589.574
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.054.563 16.421.153
TOPLAM KAYNAKLAR
97.579.332 52.462.145


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 26.485.413 24.037.130 10.867.753 8.408.077
Satışların Maliyeti
17 -21.066.075 -17.983.849 -8.102.324 -6.735.945
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.419.338 6.053.281 2.765.429 1.672.132
BRÜT KAR (ZARAR)
5.419.338 6.053.281 2.765.429 1.672.132
Genel Yönetim Giderleri
18 -282.365 -165.092 -109.820 -50.793
Pazarlama Giderleri
18 -760.862 -840.087 -292.528 -311.579
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.399 -1.255 -694 -291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.091.384 4.267.736 1.846.011 358.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.479.265 -4.700.593 -1.927.722 -426.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.985.831 4.613.990 2.280.676 1.241.165
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.069 1.674 422 236
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -90 -459 -26 -7
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.987.810 4.615.205 2.281.072 1.241.394
Finansman Gelirleri
22 1.643.892 1.235.342 493.520 119.494
Finansman Giderleri
23 -14.294.001 -4.828.025 -2.020.904 -2.040.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.662.299 1.022.522 753.688 -679.122
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.307.629 6.985.895 4.595.780 3.107.883
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.307.629 6.985.895 4.595.780 3.107.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.645.330 8.008.417 5.349.468 2.428.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.645.330 8.008.417 5.349.468 2.428.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.645.330 8.008.417 5.349.468 2.428.761
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar 25 1,21740000 2,09880000 1,40190000 0,63650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.592.983 0 6.592.983 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.255.927 0 8.255.927 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.662.944 0 -1.662.944 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.662.944 0 -1.662.944 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.592.983 0 6.592.983 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.238.313 8.008.417 11.942.451 2.428.761
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.238.313 8.008.417 11.942.451 2.428.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208791


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4944 Değişim: 0,68%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,8755 Değişim: -0,08%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.408,27 Değişim: 0,72%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,10
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.