" />

KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2022 - 07:26
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101
Transferler
1.064.180 -1.064.180 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
312.188 312.188 0 312.188
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350
Transferler
290.000 22.188 -312.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
669.840 697.435 1.367.275 0 1.367.275
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -9.286 -165.614 -174.900 0 -174.900
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4 83.902 83.902 83.902
Dönem Sonu Bakiyeler
17 1.120.000 13 -14.993 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 884.200 697.435 4.162.627 0 4.162.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
805.636 1.159.695
Dönem Karı (Zararı)
-1.187.990 -275.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.187.990 -275.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.746.483 1.298.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 243.414 142.836
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.402 -681
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.402 -681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.858 13.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 36.976 13.076
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 882 195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
418.564 221.227
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -20.567 -3.479
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 445.091 225.263
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.960 -557
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4,2.1 2.051.652 968.762
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.668 1.042
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 -3.668 1.042
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.739 -47.925
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.739 -351
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -47.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-729.930 141.712
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.540.745 -210.863
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.481 62.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.588.226 -273.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-400.473 -32.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-400.473 -32.083
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.565.015 -586.698
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
54.745 -97.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.509.391 455.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.509.391 455.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.664 11.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.942 -10.093
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
47.942 -10.093
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.159.561 611.476
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
828.563 1.165.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.744 -4.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -17.183 -685
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.473.166 -605.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.446 1.846
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,22 4.446 1.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.498.179 -661.175
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -2.498.179 -661.175
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,22 0 50.371
Alınan Faiz
23,2.1 20.567 3.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.104.448 -269.718
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
17 -174.900 -10.939
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 7.847.052 2.913.498
Kredilerden Nakit Girişleri
4 5.785.572 2.913.498
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4 2.061.480 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.116.379 -2.909.737
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.075.697 -2.882.516
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-40.682 -27.221
Ödenen Faiz
4 -495.175 -243.406
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 43.850 -19.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.436.918 284.498
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.1 305.083 42.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.742.001 327.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 428.395 101.348
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.170.396 428.395


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.170.396 428.395
Finansal Yatırımlar
4 3.132 46.982
Ticari Alacaklar
5 2.218.391 700.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 4.990 37.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.213.401 663.151
Diğer Alacaklar
7 8.277 4.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.277 4.208
Türev Araçlar
29 3.668 0
Stoklar
8 3.903.250 1.338.235
Peşin Ödenmiş Giderler
9 31.150 15.457
Diğer Dönen Varlıklar
16 645.742 248.693
ARA TOPLAM
8.984.006 2.782.309
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.984.006 2.782.309
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 117 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 45 120
Maddi Duran Varlıklar
11 8.701.243 5.864.428
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.853 852
Peşin Ödenmiş Giderler
9 692.437 205.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.812.462 1.936.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.210.157 8.007.886
TOPLAM VARLIKLAR
22.194.163 10.790.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.768.787 1.558.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.768.787 1.558.803
Banka Kredileri
4 1.716.033 1.535.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 52.754 23.632
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.438.203 947.962
Ticari Borçlar
5 3.958.781 1.215.789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.958.781 1.215.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 26.253 21.589
Diğer Borçlar
7 50.267 2.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 50.267 2.315
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.860.460 700.899
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 453.851 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.406.609 700.899
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 47.518 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.460 588
ARA TOPLAM
9.151.729 4.447.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.151.729 4.447.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.791.882 3.399.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.791.882 3.399.207
Banka Kredileri
4 5.850.176 3.313.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 119.442 85.969
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 2.822.264 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 87.925 56.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.879.807 3.455.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.031.536 7.903.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.162.627 2.886.350
Ödenmiş Sermaye
17 1.120.000 830.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -14.993 -5.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 1.178.323 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.178.323 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 1.182.432 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 213.747 191.559
Diğer Yedekler
17 83.902 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 884.200 1.049.814
Net Dönem Karı veya Zararı
17 697.435 312.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.162.627 2.886.350
TOPLAM KAYNAKLAR
22.194.163 10.790.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 14.644.953 5.040.948
Satışların Maliyeti
18 -10.942.436 -3.952.541
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.702.517 1.088.407
BRÜT KAR (ZARAR)
3.702.517 1.088.407
Genel Yönetim Giderleri
19 -113.170 -45.888
Pazarlama Giderleri
19 -469.867 -149.665
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -8.546 -3.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.605.532 600.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.176.453 -465.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.540.013 1.023.319
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 4.215 50.459
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.132 -2.240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.543.096 1.071.538
Finansman Gelirleri
23 1.189.517 408.002
Finansman Giderleri
24 -4.920.603 -1.754.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.187.990 -275.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.885.425 587.208
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -64.701 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.950.126 587.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
697.435 312.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
697.435 312.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
697.435 312.188
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,67190000 0,29970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
669.840 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 744.267 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -74.427 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -74.427 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
669.840 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.367.275 312.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.367.275 312.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004314


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.