" />

KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 08:04
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101
Transferler
1.064.180 -1.064.180 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.405 -54.405 0 -54.405
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 1.255.739 -14.366 -54.405 2.519.757 0 2.519.757
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350
Transferler
290.000 22.188 -312.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.406.943 1.406.943 0 1.406.943
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -7.994 -249.500 -257.494 0 -257.494
Dönem Sonu Bakiyeler
17 1.120.000 13 -13.701 512.592 -4.109 213.747 800.314 1.406.943 4.035.799 0 4.035.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.866 250.063
Dönem Karı (Zararı)
592.130 -683.828
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
592.130 -683.828
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.189.296 1.134.167
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 165.084 88.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.253 5.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 17.906 5.353
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 347 -192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
248.501 140.578
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -18.793 -1.182
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 276.851 141.866
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-9.557 -106
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 760.156 946.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.042
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.042
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.698 -47.417
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.698 -47.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.677.515 -198.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.079.943 -261.368
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.415 48.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.023.528 -309.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-450.820 -42.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-450.820 -42.783
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.132.077 -535.869
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-428.472 -122.538
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.231.636 376.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.231.636 376.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.156 10.464
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.789 -7.292
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.789 -7.292
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
146.216 384.470
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.911 252.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.045 -1.521
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 0 -685
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.044.217 -415.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.188 -895
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,22 4.188 -895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.048.405 -465.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.048.405 -465.274
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44491 0 50.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.046.326 192.754
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-257.494 -10.939
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.637.712 2.334.934
Kredilerden Nakit Girişleri
4 2.572.732 2.334.934
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.064.980 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.093.748 -1.925.572
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -3.065.108 -1.925.572
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -28.640 0
Ödenen Faiz
4 -248.224 -189.994
Alınan Faiz
23 18.793 1.182
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -10.713 -16.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.975 26.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.975 26.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 428.395 101.348
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 529.370 128.203


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 529.370 428.395
Finansal Yatırımlar
4 57.695 46.982
Ticari Alacaklar
1.772.716 700.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 93.603 37.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.679.113 663.151
Diğer Alacaklar
7 23.341 4.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 23.341 4.208
Stoklar
8 2.470.312 1.338.235
Peşin Ödenmiş Giderler
9 39.631 15.457
Diğer Dönen Varlıklar
16 680.377 248.693
ARA TOPLAM
5.573.442 2.782.309
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.573.442 2.782.309
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 117 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 64 120
Maddi Duran Varlıklar
11 6.996.916 5.864.428
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.089 852
Peşin Ödenmiş Giderler
9 507.573 205.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.766.453 1.936.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.276.212 8.007.886
TOPLAM VARLIKLAR
15.849.654 10.790.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.159.341 1.558.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.159.341 1.558.803
Banka Kredileri
4 1.123.682 1.535.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 35.659 23.632
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.052.583 947.962
Ticari Borçlar
5 2.484.507 1.215.789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.484.507 1.215.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 25.745 21.589
Diğer Borçlar
7 34.104 2.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 34.104 2.315
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 847.115 700.899
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 14.877 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 935 588
ARA TOPLAM
5.619.207 4.447.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.619.207 4.447.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.125.094 3.399.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.125.094 3.399.207
Banka Kredileri
4 3.972.176 3.313.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 90.558 85.969
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 2.062.360 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 69.554 56.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.194.648 3.455.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.813.855 7.903.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.035.799 2.886.350
Ödenmiş Sermaye
17 1.120.000 830.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -13.701 -5.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17,25 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.