KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2021 - 08:01
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 0 1.735.230
Transferler
225.000 163.253 209.153 -597.406 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.064.180 1.064.180 0 1.064.180
Kar Payları
-209.153 0 -209.153
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.000 -4.156 -5.156 0 -5.156
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101
Transferler
1.064.180 -1.064.180 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
312.188 312.188 0 312.188
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meyd -7.826 -10.939 0 -10.939
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.202.244 252.316
Dönem Karı (Zararı)
-275.020 12.602
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-275.020 12.602
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.341.081 302.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 142.836 40.736
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-681 510
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -681 510
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.271 13.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 13.076 13.836
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 195 152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
221.227 111.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.479 -19.146
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 225.263 129.710
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-557 575
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 1.011.311 140.347
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.042 -1.042
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 1.042 -1.042
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.925 -2.996
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -351 -2.996
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -47.574 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
141.712 -53.446
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.863 -42.171
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
62.268 -27.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-273.131 -14.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.083 -168.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.083 -168.038
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-586.698 -173.083
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-97.262 -4.714
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
455.835 235.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
455.835 235.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.400 2.983
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.093 8.157
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.093 8.157
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
611.476 87.799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.207.773 261.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.844 -6.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -685 -3.227
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-608.958 -2.109.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.846 4.461
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,22 1.846 4.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-661.175 -2.113.657
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -661.175 -2.113.657
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,22 50.371 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-266.239 1.929.956
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.939 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.939 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.913.498 4.462.459
Kredilerden Nakit Girişleri
4 2.913.498 4.462.459
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.909.737 -2.550.112
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -2.882.516 -2.550.112
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-27.221 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 329.976
Ödenen Temettüler
17 0 -209.153
Ödenen Faiz
4 -243.406 -122.651
Alınan Faiz
23 3.479 19.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -19.134 291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
327.047 73.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
327.047 73.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
101.348 28.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
428.395 101.348


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 428.395 101.348
Finansal Yatırımlar
4 46.982 27.848
Ticari Alacaklar
700.339 497.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 37.188 99.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 663.151 397.564
Diğer Alacaklar
4.208 4.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.208 4.945
Türev Araçlar
29 0 1.042
Stoklar
8 1.338.235 751.535
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.457 12.137
Diğer Dönen Varlıklar
16 248.693 215.906
ARA TOPLAM
2.782.309 1.611.781
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.782.309 1.611.781
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 114 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 120 3.047
Maddi Duran Varlıklar
11 5.864.428 4.629.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 852 1.370
Peşin Ödenmiş Giderler
9 205.609 158.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.936.763 1.349.555
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.007.886 6.142.400
TOPLAM VARLIKLAR
10.790.195 7.754.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.558.803 2.198.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.558.803 2.198.740
Banka Kredileri
4 1.535.171 2.195.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 23.632 3.232
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 947.962 391.108
Ticari Borçlar
1.215.789 677.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.215.789 677.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 21.589 10.189
Diğer Borçlar
2.315 12.216
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.315 12.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 700.899 89.423
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 588 616
ARA TOPLAM
4.447.945 3.380.824
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.447.945 3.380.824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.399.207 1.739.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.399.207 1.739.795
Banka Kredileri
4 3.313.238 1.724.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 85.969 15.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 56.693 48.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.455.900 1.788.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.903.845 5.169.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.886.350 2.585.101
Ödenmiş Sermaye
17 830.000 830.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -5.707 -2.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 191.559 191.559
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.049.814 -6.540
Net Dönem Karı veya Zararı
17 312.188 1.064.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.886.350 2.585.101
TOPLAM KAYNAKLAR
10.790.195 7.754.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 5.040.948 2.763.745
Satışların Maliyeti
18 -3.952.541 -2.448.314
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.088.407 315.431
BRÜT KAR (ZARAR)
1.088.407 315.431
Genel Yönetim Giderleri
19 -45.888 -38.729
Pazarlama Giderleri
19 -149.665 -85.226
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -3.802 -3.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 600.043 221.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -465.776 -163.467
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.023.319 246.076
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 50.459 4.674
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.240 -1.387
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.071.538 249.363
Finansman Gelirleri
23 408.002 76.842
Finansman Giderleri
24 -1.754.560 -313.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-275.020 12.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
587.208 1.051.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 587.208 1.052.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
312.188 1.064.180
DÖNEM KARI (ZARARI)
312.188 1.064.180
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
312.188 1.064.180
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,37610000 1,28210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
312.188 1.064.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
312.188 1.064.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908502


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7683 Değişim: 0,21%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7759
Açılış: 7,7524
9,2103 Değişim: 0,16%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2242
Açılış: 9,196
421,00 Değişim: 0,64%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 421,12
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.