KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2020 - 08:02
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 0 1.735.230
Transferler
225.000 163.253 209.153 -597.406 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
498.647 498.647 0 498.647
Kar Payları
-209.153 -209.153 0 -209.153
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.000 -4.156 -5.156 0 -5.156
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 498.647 2.019.568 0 2.019.568
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101
Transferler
1.064.180 -1.064.180 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
198.984 198.984 0 198.984
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 198.984 2.773.146 0 2.773.146


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
474.520 196.411
Dönem Karı (Zararı)
-176.721 40.190
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-176.721 40.190
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
448.825 70.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 40.700 7.001
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.331 7.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.451 7.377
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -120 46
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
62.727 12.735
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -710 -16.130
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 61.175 27.233
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.262 1.632
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 337.521 44.270
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.628 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 3.628 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -82 -794
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-82 -794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
205.896 91.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.777 -13.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
54.953 -82.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-146.730 69.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.889 139.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.889 139.290
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-117.360 -99.360
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.831 1.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
172.296 7.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
172.296 7.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.713 3.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.622 5.735
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.622 5.735
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
195.926 46.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
478.000 201.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.795 -2.275
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -685 -3.227
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-504.946 -668.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82 2.271
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,21 82 2.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-505.028 -670.825
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -505.028 -670.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.489 494.141
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.939 -5.156
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.219.006 1.726.749
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.219.006 1.726.749
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.032.211 -893.375
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.032.211 -893.375
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
26 0 -94.983
Ödenen Temettüler
17 0 -209.153
Ödenen Faiz
4 -110.871 -54.130
Alınan Faiz
22 710 16.130
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 794 8.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.063 21.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.063 21.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 101.348 28.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 137.411 50.270


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 137.411 101.348
Finansal Yatırımlar
4 27.054 27.848
Ticari Alacaklar
583.608 497.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 44.503 99.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 539.105 397.564
Diğer Alacaklar
7 5.239 4.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.239 4.945
Türev Araçlar
27 0 1.042
Stoklar
8 868.897 751.535
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.944 12.137
Diğer Dönen Varlıklar
16 171.721 215.906
ARA TOPLAM
1.798.874 1.611.781
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.798.874 1.611.781
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 114 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.995 3.047
Maddi Duran Varlıklar
11 5.409.218 4.629.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.383 1.370
Peşin Ödenmiş Giderler
9 247.415 158.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.725.260 1.349.555
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.386.385 6.142.400
TOPLAM VARLIKLAR
9.185.259 7.754.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 i Borçlanmalar
1.077.634 2.198.740
Banka Kredileri
4 1.071.791 2.195.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.843 3.232
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 721.223 391.108
Ticari Borçlar
5 912.813 677.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 912.813 677.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 13.902 10.189
Diğer Borçlar
7 3.625 12.216
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.625 12.216
Türev Araçlar
27 2.586 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 308.659 89.423
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 685
Kısa Vadeli Karşılıklar
465 616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 465 616
ARA TOPLAM
3.040.907 3.380.824
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.040.907 3.380.824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.321.089 1.739.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.321.089 1.739.795
Banka Kredileri
4 3.284.882 1.724.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 36.207 15.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 50.117 48.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 50.117 48.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.371.206 1.788.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.412.113 5.169.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.773.146 2.585.101
Ödenmiş Sermaye
17 830.000 830.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -5.707 -2.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 191.559 191.559
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.049.814 -6.540
Net Dönem Karı veya Zararı
17 198.984 1.064.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.773.146 2.585.101
TOPLAM KAYNAKLAR
9.185.259 7.754.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.863.186 1.260.775 858.497 634.473
Satışların Maliyeti
18 -1.538.558 -1.089.630 -697.236 -514.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
324.628 171.145 161.261 120.020
BRÜT KAR (ZARAR)
324.628 171.145 161.261 120.020
Genel Yönetim Giderleri
19 -17.823 -15.583 -9.279 -7.007
Pazarlama Giderleri
19 -61.274 -43.959 -29.210 -21.731
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -576 -346 -339 -203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 234.849 114.789 137.626 51.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -176.791 -85.640 -91.452 -62.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
303.013 140.406 168.607 80.171
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 239 2.061 112 1.709
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -171 -1.117 -144 -733
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
303.081 141.350 168.575 81.147
Finansman Gelirleri
22 99.027 36.919 56.707 22.425
Finansman Giderleri
23 -578.829 -138.079 -269.773 -70.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-176.721 40.190 -44.491 33.460
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
375.705 458.457 173.393 248.854
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 84 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 375.705 458.457 173.309 248.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
198.984 498.647 128.902 282.314
DÖNEM KARI (ZARARI)
198.984 498.647 128.902 282.314
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
198.984 498.647 128.902 282.314
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,23970000 0,60080000 0,15530000 0,34010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.984 498.647 128.902 282.314
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
198.984 498.647 128.902 282.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864350


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.