KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 18:50
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 17.190.507.391 13.440.564.340 8.356.294.749 6.882.499.010
Satışların Maliyeti
5,28 -15.635.246.278 -12.436.948.920 -7.500.090.625 -6.394.592.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.555.261.113 1.003.615.420 856.204.124 487.906.866
BRÜT KAR (ZARAR)
1.555.261.113 1.003.615.420 856.204.124 487.906.866
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -111.207.705 -58.780.347 -59.388.224 -33.144.007
Pazarlama Giderleri
29,30 -82.797.114 -60.373.907 -44.114.248 -30.099.303
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -7.284.719 -4.008.012 -3.957.363 -1.797.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.156.963.375 1.211.968.363 1.843.909.998 754.580.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.548.895.196 -1.038.522.026 -1.386.148.051 -678.968.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.962.039.754 1.053.899.491 1.206.506.236 498.478.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 5.682.284 12.846.912 1.603.911 8.777.355
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.994.093 -33.118 47.773 -33.118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -17.316.814 9.584.348 -8.320.214 3.077.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.948.411.131 1.076.297.633 1.199.837.706 510.300.008
Finansman Gelirleri
33 350.139.243 234.232.871 260.005.798 117.301.855
Finansman Giderleri
33 -1.403.869.289 -492.367.302 -1.084.566.177 -277.645.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
894.681.085 818.163.202 375.277.327 349.956.310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -172.712.249 -179.173.743 -81.950.293 -81.332.120
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-184.637.962 -166.774.771 -89.825.087 -81.532.909
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.925.713 -12.398.972 7.874.794 200.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
721.968.836 638.989.459 293.327.034 268.624.190
DÖNEM KARI (ZARARI)
721.968.836 638.989.459 293.327.034 268.624.190
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.361.291 268.011 2.871.262 -2.034
Ana Ortaklık Payları
718.607.545 638.721.448 290.455.772 268.626.224
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Paş Başına Kazanç 36 0,01437000 0,01277000 0,00581000 0,00537000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-572.829.532 -236.709.368
Dönem Karı (Zararı)
721.968.836 638.989.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
721.968.836 638.989.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
177.476.051 243.606.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 30.052.379 22.842.612
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 49.342.438 17.994.490
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 49.342.438 17.994.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 55.788.698 25.370.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 55.959.322 21.680.261
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -170.624 3.690.034
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 247.641.718 73.879.936
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -69.048.441 -19.059.183
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 316.690.159 92.939.119
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-239.830.103 -75.097.111
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -137.002.661 7.421.231
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -137.002.661 7.421.231
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.228.667 -7.979.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 172.712.249 179.173.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.312.621.703 -941.231.589
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.804.866 -247.094
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.695.358.078 -1.040.310.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -78.985.374 -122.787.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -770.379.618 -51.238.591
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -97.516.723 -72.274.702
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.292.623.419 308.263.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -10.554.111 16.190.599
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 14.553.531 26.075.430
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
26 14.873.906 32.425.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.926.211 -37.328.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-413.176.816 -58.636.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -31.049.926 -1.417.377
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-128.602.790 -176.655.861
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-267.591.960 -27.477.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.988.196 36.803
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -269.580.156 -27.513.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.404.392.537 325.168.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.238.014.787 2.852.268.318
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.454.947.313 -2.340.899.824
Ödenen Temettüler
27 -131.033.219 -112.320.471
Ödenen Faiz
33 -316.690.159 -92.939.119
Alınan Faiz
69.048.441 19.059.183
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
563.971.045 60.981.531
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
288.837.841 86.880.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
852.808.886 147.862.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 488.359.069 356.722.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.341.167.955 504.585.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.346.242.630 489.842.471
Finansal Yatırımlar
7 119.883 85.438
Ticari Alacaklar
10 5.180.348.304 3.534.332.664
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 13.855.803 8.203.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.166.492.501 3.526.129.549
Diğer Alacaklar
11 235.209.698 157.122.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 235.209.698 157.122.812
Türev Araçlar
14 144.766.276
Stoklar
13 3.429.867.447 2.659.487.829
Peşin Ödenmiş Giderler
26 584.840.038 489.514.263
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 760.008 703.029
Diğer Dönen Varlıklar
26 12.149.110 17.210.759
ARA TOPLAM
10.934.303.394 7.348.299.265
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.934.303.394 7.348.299.265
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 5.978.992 4.208.571
Diğer Alacaklar
11 4.533.836 4.510.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.533.836 4.510.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 10.450.202
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 421.934.000 421.934.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.365.742.218 887.901.909
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.226.200 1.423.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.596.696 4.880.625
Peşin Ödenmiş Giderler
26 9.209.308 7.018.360
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 23.029.325 9.122.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.836.250.575 1.351.450.339
TOPLAM VARLIKLAR
12.770.553.969 8.699.749.604
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.824.156.042 2.543.941.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.093.781.005 659.556.670
Ticari Borçlar
10 3.163.266.007 1.870.642.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 3.163.266.007 1.870.642.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 31.986.583 42.540.694
Diğer Borçlar
11 38.009.302 23.455.771
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
885.840
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 37.123.462 23.455.771
Türev Araçlar
14 11.620.380 3.856.765
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 191.394.206 176.520.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
191.394.206 176.520.300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 92.365.487 36.237.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 50.538.247 43.185.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
49.424.252 41.900.416
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.113.995 1.284.619
ARA TOPLAM
8.497.117.259 5.399.936.387
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.497.117.259 5.399.936.387
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 636.277.618 567.649.259
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 11.678.869
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 200.465.434 183.079.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
200.465.434 183.079.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 32.782.854 13.011.602
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
881.204.775 763.740.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.378.322.034 6.163.677.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 3.373.366.387 2.534.105.453
Ödenmiş Sermaye
500.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Geri Alınmış Paylar (-)
-17.020.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-93.051.369 -72.920.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
667.547.939 378.710.098
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
219.089.559 157.559.021
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.377.172.996 541.015.031
Net Dönem Karı veya Zararı
718.607.545 1.128.721.722
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.865.548 1.967.029
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.392.231.935 2.536.072.482
TOPLAM KAYNAKLAR
12.770.553.969 8.699.749.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -21.622.724 -2.298.643 228.385.307 112.525.168 245.146.700 553.222.655 1.440.179.698 1.050.059 1.441.229.757
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -21.622.724 -2.298.643 228.385.307 112.525.168 245.146.700 553.222.655 1.440.179.698 1.050.059 1.441.229.757
Transferler
27 45.119.611 508.103.044 -553.222.655
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.528.943 -1.605.152 86.880.910 638.721.448 712.468.263 255.916 712.724.179
Dönem Karı (Zararı)
638.721.448 638.721.448 268.011 638.989.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.528.943 -1.605.152 86.880.910 73.746.815 -12.095 73.734.720
Sermaye Arttırımı
100.000.000 -100.000.000
Kar Payları
-112.320.471 -112.320.471 -112.320.471
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 1.020.551 23.800.684 -33.151.667 -3.903.795 315.266.217 157.644.779 540.929.273 638.721.448 2.040.327.490 1.305.975 2.041.633.465
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 1.020.551 23.800.684 -87.774.893 -8.946.761 378.710.098 157.559.021 541.015.031 1.128.721.722 2.534.105.453 1.967.029 2.536.072.482
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
400.000.000 1.020.551 23.800.684 -87.774.893 -8.946.761 378.710.098 157.559.021 541.015.031 1.128.721.722 2.534.105.453 1.967.029 2.536.072.482
Transferler
27 61.530.538 1.067.191.184 -1.128.721.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.318.142 -4.812.257 288.837.841 718.607.545 987.314.987 3.383.511 990.698.498
Dönem Karı (Zararı)
718.607.545 718.607.545 3.361.291 721.968.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.318.142 -4.812.257 288.837.841 268.707.442 22.220 268.729.662
Sermaye Arttırımı
100.000.000 -100.000.000 13.515.008 13.515.008
Kar Payları
-131.033.219 -131.033.219 -131.033.219
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-17.020.834 -17.020.834 -17.020.834
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 1.020.551 -17.020.834 23.800.684 -103.093.035 -13.759.018 667.547.939 219.089.559 1.377.172.996 718.607.545 3.373.366.387 18.865.548 3.392.231.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 721.968.836 638.989.459 293.327.034 268.624.190
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.151.013 -13.149.130 -19.707.440 -13.169.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -19.055.118 -14.332.228 -18.290.410 -15.315.112
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -4.812.257 -1.605.152 -5.044.740 -835.266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 3.716.362 2.788.250 3.627.710 2.981.077
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.716.362 2.788.250 3.627.710 2.981.077
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
288.880.675 86.883.850 271.335.299 52.868.546
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
27 288.880.675 86.883.850 271.335.299 52.868.546
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.729.662 73.734.720 251.627.859 39.699.245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
990.698.498 712.724.179 544.954.893 308.323.435
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.383.511 255.916 2.902.783 -15.079
Ana Ortaklık Payları
987.314.987 712.468.263 542.052.110 308.338.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187853


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6839 Değişim: -0,33%
Düşük 32,6520 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,0344 Değişim: -0,59%
Düşük 35,0140 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.431,79 Değişim: -0,55%
Düşük 2.431,11 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.