KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:39
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 6.558.065.330 2.684.241.280
Satışların Maliyeti
5,28 -6.042.356.776 -2.538.109.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
515.708.554 146.131.851
BRÜT KAR (ZARAR)
515.708.554 146.131.851
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -25.636.340 -15.024.389
Pazarlama Giderleri
29,30 -30.274.604 -13.226.476
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -2.210.859 -979.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 457.388.202 338.120.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -359.553.581 -244.219.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
555.421.372 210.802.372
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.069.557 1.348.620
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -86.403
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 6.506.696 2.555.712
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
565.997.625 214.620.301
Finansman Gelirleri
33 116.931.016 26.771.380
Finansman Giderleri
33 -214.721.749 -111.555.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
468.206.892 129.836.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -97.841.623 -21.922.661
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-85.241.862 -25.199.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.599.761 3.276.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
370.365.269 107.913.833
DÖNEM KARI (ZARARI)
370.365.269 107.913.833
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
270.045 81.422
Ana Ortaklık Payları
370.095.224 107.832.411
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,01234000 0,00359000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.525.763 -270.616.430
Dönem Karı (Zararı)
370.365.269 107.913.833
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
370.365.269 107.913.833
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.532.818 25.683.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 13.839.325 9.447.127
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 8.776.311 6.669.865
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.776.311 6.669.865
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 3.923.158 -1.240.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 -2.041.026 -1.041.149
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 5.964.184 -199.497
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 32.108.608 16.146.312
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -13.736.090 -3.569.303
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 45.844.698 19.715.615
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-32.543.228 -22.422.569
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -28.906.283 -2.359.206
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -28.906.283 -2.359.206
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.506.696 -2.480.227
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 97.841.623 21.922.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-539.990.250 -378.733.970
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-116.842 22.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -787.255.962 -388.066.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -72.306.360 -24.376.148
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -222.575.881 -17.824.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -81.975.947 -105.845.535
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 615.928.016 164.905.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 18.872.487 5.324.680
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 13.192.223 -20.318.863
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 2.069.985 7.715.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.821.969 -269.329
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-81.092.163 -245.136.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -778.463 -558.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-94.655.137 -24.921.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.140.087 -20.904.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 451.865 263.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -20.591.952 -21.168.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
237.297.696 246.796.668
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.101.224.274 406.646.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -831.817.970 -143.703.203
Ödenen Faiz
33 -45.844.698 -19.715.615
Alınan Faiz
13.736.090 3.569.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.631.846 -44.724.728
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
34.013.882 19.981.834
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.645.728 -24.742.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 356.722.978 194.851.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 431.368.706 170.108.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 432.359.207 356.878.211
Ticari Alacaklar
10 3.476.351.736 2.697.872.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 10.112.560 7.045.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.466.239.176 2.690.826.172
Diğer Alacaklar
11 188.705.531 116.922.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 188.705.531 116.922.844
Türev Araçlar
14 34.568.028 5.661.745
Stoklar
13 1.904.346.561 1.681.770.680
Peşin Ödenmiş Giderler
26 195.703.054 113.734.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 607.849 788.917
Diğer Dönen Varlıklar
26 23.575.188 3.391.180
ARA TOPLAM
6.256.217.154 4.977.019.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.256.217.154 4.977.019.714
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.280.218 1.163.376
Diğer Alacaklar
11 1.214.448 690.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.214.448 690.775
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 74.130.485 68.393.675
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 154.085.000 154.085.000
Maddi Duran Varlıklar
18 561.806.099 522.718.324
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 784.920 871.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.326.685 5.483.485
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.624.658 2.617.713
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 6.833.624 7.800.892
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
808.086.137 763.825.145
TOPLAM VARLIKLAR
7.064.303.291 5.740.844.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.588.703.946 1.492.199.530
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 394.030.293 461.392.730
Ticari Borçlar
10 1.749.745.728 1.133.817.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 1.749.745.728 1.133.817.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 39.276.911 20.404.424
Diğer Borçlar
11 32.638.392 19.446.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 32.638.392 19.446.169
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 189.979.658 187.909.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
189.979.658 187.909.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 85.049.972 94.847.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 38.714.461 37.295.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.825.722 31.371.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.888.739 5.924.555
ARA TOPLAM
4.118.139.361 3.447.313.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.118.139.361 3.447.313.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.003.003.193 762.738.868
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 83.802.685 81.298.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
83.802.685 81.298.243
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 13.727.551 8.264.981
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.100.533.429 852.302.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.218.672.790 4.299.615.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.844.309.447 1.440.179.698
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-100.040 -120.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
262.399.189 228.385.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
112.525.168 112.525.168
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
798.369.355 245.146.700
Net Dönem Karı veya Zararı
370.095.224 553.222.655
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.321.054 1.050.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.845.630.501 1.441.229.757
TOPLAM KAYNAKLAR
7.064.303.291 5.740.844.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052
Transferler
27 247.975.404 -247.975.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.052 -75.485 19.981.834 107.832.411 127.802.812 81.005 127.883.817
Dönem Karı (Zararı)
107.832.411 107.832.411 81.422 107.913.833
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.052 -75.485 19.981.834 19.970.401 -417 19.969.984
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.783.839 -1.805.426 105.497.789 94.309.591 347.708.348 107.832.411 965.580.109 761.760 966.341.869
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -21.622.724 -2.298.643 228.385.307 112.525.168 245.146.700 553.222.655 1.440.179.698 1.050.059 1.441.229.757
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -21.622.724 -2.298.643 228.385.307 112.525.168 245.146.700 553.222.655 1.440.179.698 1.050.059 1.441.229.757
Transferler
553.222.655 -553.222.655
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
790.529 -769.886 34.013.882 370.095.224 404.129.749 270.995 404.400.744
Dönem Karı (Zararı)
370.095.224 370.095.224 270.045 370.365.269
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
790.529 -769.886 34.013.882 34.034.525 950 34.035.475
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -20.832.195 -3.068.529 262.399.189 112.525.168 798.369.355 370.095.224 1.844.309.447 1.321.054 1.845.630.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 370.365.269 107.913.833
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.171 -12.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 982.884 85.864
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -769.886 -75.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -192.827 -22.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-192.827 -22.986
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.015.304 19.982.591
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 34.015.304 19.982.591
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.035.475 19.969.984
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
404.400.744 127.883.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
270.995 81.005
Ana Ortaklık Payları
404.129.749 127.802.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028624


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5980 Değişim: 0,26%
Düşük 32,4842 19.06.2024 Yüksek 32,6576
Açılış: 32,5128
35,0473 Değişim: 0,46%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1153
Açılış: 34,8854
2.441,78 Değişim: 0,26%
Düşük 2.432,12 19.06.2024 Yüksek 2.446,05
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.