KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2021 - 18:22
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 2.684.241.280 1.529.834.844
Satışların Maliyeti
5,28 -2.538.109.429 -1.466.450.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
146.131.851 63.384.358
BRÜT KAR (ZARAR)
146.131.851 63.384.358
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -15.024.389 -13.221.397
Pazarlama Giderleri
29,30 -13.226.476 -8.929.634
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -979.222 -841.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 338.120.254 154.603.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -244.219.646 -118.158.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
210.802.372 76.836.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.348.620 144.133
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -86.403 -36.774
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 2.555.712 -1.023.523
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
214.620.301 75.919.981
Finansman Gelirleri
33 26.771.380 51.415.524
Finansman Giderleri
33 -111.555.187 -100.707.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.836.494 26.628.312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -21.922.661 -8.010.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-25.199.202 -7.159.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.276.541 -850.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.913.833 18.617.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.913.833 18.617.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.422 20.485
Ana Ortaklık Payları
107.832.411 18.597.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00359000 0,00093000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-270.616.430 36.438.132
Dönem Karı (Zararı)
107.913.833 18.617.792
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
107.913.833 18.617.792
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.683.317 -26.212.569
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 9.447.127 8.677.065
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 6.669.865 874.055
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.669.865 874.055
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.240.646 993.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 -1.041.149 993.892
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -199.497
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 16.146.312 19.539.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.569.303 -1.238.695
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 19.715.615 20.778.147
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.422.569 -77.030.882
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.359.206 10.952.199
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.359.206 10.952.199
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.480.227 1.771.130
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 21.922.661 8.010.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-378.733.970 58.976.607
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
22.524 36.774
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -388.066.822 -25.215.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.376.148 -25.222.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -17.824.878 78.771.616
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -105.845.535 -4.865.353
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 164.905.352 34.613.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 5.324.680 2.407.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 -20.318.863 -480.117
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 7.715.049 -1.088.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-269.329 19.630
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-245.136.820 51.381.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -558.526 -8.480.127
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.921.084 -6.463.571
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.904.966 -16.304.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 263.287 1.094.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -21.168.253 -17.398.801
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
246.796.668 48.627.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 406.646.183 606.602.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -143.703.203 -538.434.795
Ödenen Faiz
33 -19.715.615 -19.539.452
Alınan Faiz
3.569.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.724.728 68.761.455
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.981.834 8.331.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.742.894 77.092.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 194.851.144 87.618.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 170.108.250 164.711.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 170.313.164 194.982.885
Ticari Alacaklar
10 1.651.020.655 1.269.623.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 4.788.674 2.997.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.646.231.981 1.266.625.959
Diğer Alacaklar
11 86.633.051 81.806.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 86.633.051 81.806.071
Türev Araçlar
14 16.491.131 14.131.925
Stoklar
13 886.777.218 868.952.340
Peşin Ödenmiş Giderler
26 137.593.610 31.754.108
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 337.978 194.575
Diğer Dönen Varlıklar
26 33.526.852 14.129.101
ARA TOPLAM
2.982.693.659 2.475.574.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.982.693.659 2.475.574.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 735.202 757.726
Diğer Alacaklar
11 189.575 181.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 189.575 181.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 61.037.779 58.557.552
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 105.073.000 105.073.000
Maddi Duran Varlıklar
389.774.923 355.296.786
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.641.951 1.763.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.734.123 7.243.550
Peşin Ödenmiş Giderler
26 410.489 404.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 9.751.857 5.789.155
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
575.348.899 535.066.800
TOPLAM VARLIKLAR
3.558.042.558 3.010.641.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 890.470.046 756.043.827
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 508.480.255 303.670.123
Ticari Borçlar
10 679.082.615 514.177.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 679.082.615 514.177.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 18.665.369 13.340.689
Diğer Borçlar
11 10.249.214 30.568.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.249.214 30.568.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 40.609.571 32.894.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.609.571 32.894.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 25.025.692 24.747.574
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 20.705.476 24.244.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.212.139 13.551.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.493.337 10.692.834
ARA TOPLAM
2.193.288.238 1.699.686.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.193.288.238 1.699.686.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 334.926.418 411.219.789
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 62.161.477 59.943.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
62.161.477 59.943.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.324.556 1.333.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
398.412.451 472.496.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.591.700.689 2.172.183.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 965.580.109 837.777.297
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.211.419 9.222.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
105.497.789 85.515.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
94.309.591 94.309.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
347.708.348 99.732.944
Net Dönem Karı veya Zararı
107.832.411 247.975.404
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
761.760 680.755
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
966.341.869 838.458.052
TOPLAM KAYNAKLAR
3.558.042.558 3.010.641.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Transferler
88.834.444 -88.834.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
802.061 -747.607 8.331.303 18.597.307 26.983.064 18.488 27.001.552
Dönem Karı (Zararı)
18.597.307 18.597.307 20.485 18.617.792
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
802.061 -747.607 8.331.303 8.385.757 -1.997 8.383.760
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.990.260 -2.477.548 69.770.638 88.622.550 227.061.235 18.597.307 613.405.157 561.837 613.966.994
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052
Transferler
247.975.404 -247.975.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.052 -75.485 19.981.834 107.832.411 127.802.812 81.005 127.883.817
Dönem Karı (Zararı)
107.832.411 107.832.411 81.422 107.913.883
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.052 -75.485 19.981.834 19.970.401 -417 19.969.984
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.783.839 -1.805.426 105.497.789 94.309.591 347.708.348 107.832.411 965.580.109 761.760 966.341.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 107.913.833 18.617.792
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.607 51.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 85.864 1.003.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -75.485 -747.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -22.986 -203.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.986 -203.643
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.982.591 8.331.803
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.982.591 8.331.803
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.969.984 8.383.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
127.883.817 27.001.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.005 18.488
Ana Ortaklık Payları
127.802.812 26.983.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937997


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7369 Değişim: 0,20%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3679 Değişim: -0,28%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,26 Değişim: -0,38%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.