KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:49
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 2.679.652.075 2.958.604.196 1.149.817.231 1.478.542.707
Satışların Maliyeti
5,28 -2.553.898.257 -2.801.579.400 -1.087.447.771 -1.395.814.079
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.753.818 157.024.796 62.369.460 82.728.628
BRÜT KAR (ZARAR)
125.753.818 157.024.796 62.369.460 82.728.628
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -26.392.936 -29.849.638 -13.171.539 -16.319.327
Pazarlama Giderleri
29,30 -16.900.249 -15.912.830 -7.970.615 -8.853.963
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -1.822.097 -1.497.011 -980.795 -770.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 250.733.470 134.326.093 96.130.406 93.659.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -189.500.425 -90.985.098 -71.341.481 -79.251.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.871.581 153.106.312 65.035.436 71.192.743
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 238.433 564.405 94.300 -97.495
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -112.704 -75.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -4.214.457 5.042.728 -3.190.934 1.938.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
137.782.853 158.713.445 61.862.872 73.033.381
Finansman Gelirleri
112.905.533 40.219.926 61.490.009 23.206.242
Finansman Giderleri
-200.649.993 -113.579.749 -99.942.800 -56.141.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.038.393 85.353.622 23.410.081 40.098.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -11.901.316 -12.182.441 -3.890.796 -6.475.045
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.489.739 -20.576.050 -4.329.916 -11.159.565
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-411.577 8.393.609 439.120 4.684.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.137.077 73.171.181 19.519.285 33.623.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.137.077 73.171.181 19.519.285 33.623.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.119 43.202 25.634 24.602
Ana Ortaklık Payları
38.090.958 73.127.979 19.493.651 33.598.450
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00127000 0,00370000 0,00065000 0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.367.755 123.557.278
Dönem Karı (Zararı)
38.137.077 73.171.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.137.077 73.171.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.839.298 103.995.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 14.940.855 13.020.057
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 -957.131 11.336.629
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -957.131 5.553.692
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 5.994.101
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -211.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 5.462.040 1.286.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 5.462.040 2.513.365
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.227.355
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 29.122.157 34.707.173
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -4.669.642 -13.086.830
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 33.791.799 47.794.003
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-45.822.451 33.553.957
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -933.834 -1.439.810
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -933.834 -1.439.810
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 5.176.995 -91.223
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 11.901.316 12.182.441
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -50.649 -559.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
87.326.609 -44.588.040
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-75.080 -114.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 67.321.151 -175.775.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -63.853.742 -47.014.637
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 52.556.934 -45.746.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 980.761 30.918.571
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.126.064 182.850.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 17.559.476 567.936
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 19.099.718 1.572.405
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 386.363 6.986.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-522.908 1.166.595
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.302.984 132.578.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -7.301.474 -1.867.669
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.633.755 -7.153.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.886.073 -17.422.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.207.528 4.441.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -4.093.601 -21.864.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.364.733 -89.508.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.030.526.560 1.060.995.388
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -960.071.203 -1.019.140.228
Ödenen Temettüler
27 -21.968.467 -56.240.136
Ödenen Faiz
33 -29.122.157 -75.123.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.846.415 16.626.289
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.245.853 5.153.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.092.268 21.779.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 87.618.426 64.545.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 245.710.694 86.325.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 245.824.403 87.708.466
Ticari Alacaklar
10 792.813.989 859.178.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.224.701 1.691.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 791.589.288 857.486.816
Diğer Alacaklar
11 134.618.336 70.768.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 134.618.336 70.768.411
Türev Araçlar
14 5.039.196 4.105.362
Stoklar
13 537.310.441 589.867.375
Peşin Ödenmiş Giderler
26 29.154.461 30.146.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 895.568
Diğer Dönen Varlıklar
26 6.185.607 27.227.641
ARA TOPLAM
1.750.946.433 1.669.897.169
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.750.946.433 1.669.897.169
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 611.845 536.765
Diğer Alacaklar
11 92.325 88.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92.325 88.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 46.391.810 51.568.805
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 97.865.000 97.865.000
Maddi Duran Varlıklar
18 338.209.075 322.899.319
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 583.530 819.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.181.387 9.664.980
Peşin Ödenmiş Giderler
26 392.857 381.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.582.190 8.353.112
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
499.910.019 492.177.976
TOPLAM VARLIKLAR
2.250.856.452 2.162.075.145
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 497.712.463 655.535.049
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 83.249.293 209.029.681
Ticari Borçlar
10 295.082.084 301.208.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 295.082.084 301.208.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 23.088.884 5.529.408
Diğer Borçlar
11 29.829.799 10.730.081
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21.958.132
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.871.667 10.730.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 34.128.315 33.741.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
34.128.315 33.741.952
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.973.805 2.601.812
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 17.068.811 19.667.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.594.897 16.326.551
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.473.914 3.341.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 161.780
ARA TOPLAM
985.295.234 1.238.043.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
985.295.234 1.238.043.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 589.871.076 281.635.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 59.524.204 54.062.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
59.524.204 54.062.164
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.358.601 1.368.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
650.753.881 337.065.845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.636.049.115 1.575.109.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 614.220.863 586.422.093
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.708.602 8.278.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.685.188 61.439.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
94.091.880 88.622.550
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.623.684 138.226.791
Net Dönem Karı veya Zararı
38.090.958 88.834.444
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
586.474 543.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
614.807.337 586.965.442
TOPLAM KAYNAKLAR
2.250.856.452 2.162.075.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647
Transferler
27 62.049.824 29.048.909 -91.098.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
301.008 -51.413 5.961.376 73.127.979 79.338.950 46.802 79.385.752
Dönem Karı (Zararı)
73.127.979 73.127.979 43.202 73.171.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
301.008 -51.413 5.961.376 6.210.971 3.600 6.214.571
Kar Payları
-56.159.435 -56.159.435 -80.701 -56.240.136
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.293.304 -1.917.622 56.983.501 150.912.517 76.102.614 73.127.979 573.736.920 477.343 574.214.263
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.442.093 543.349 586.965.442
Transferler
27 100.000.000 5.469.330 -16.634.886 -88.834.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-607.282 -962.538 13.245.853 38.090.958 49.766.991 43.125 49.810.116
Dönem Karı (Zararı)
38.090.958 38.090.958 46.119 38.137.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-607.282 -962.538 13.245.853 11.676.033 -2.994 11.673.039
Kar Payları
-21.968.221 -21.968.221 -21.968.221
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -14.399.603 -2.692.479 74.685.188 94.091.880 99.623.684 38.090.958 614.220.863 586.474 614.807.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
38.137.077 73.171.181 19.519.285 33.623.052
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.573.495 252.864 -1.625.452 -318.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -758.473 397.219 -1.761.680 -380.810
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -962.538 -51.413 -214.931 -349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 147.516 -92.942 351.159 62.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
147.516 -92.942 351.159 62.720
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.246.534 5.961.707 4.914.731 2.710.941
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 13.246.534 5.961.707 4.914.731 2.710.941
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.673.039 6.214.571 3.289.279 2.392.502
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.810.116 79.385.752 22.808.564 36.015.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.125 46.802 24.637 25.790
Ana Ortaklık Payları
49.766.991 79.338.950 22.783.927 35.989.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870073


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3120 Değişim: 0,00%
Düşük 8,3111 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1129 Değişim: 0,03%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1149
Açılış: 10,1096
500,31 Değişim: 0,27%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 500,79
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.