KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 21:16
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 5.780.611.154 5.645.635.715
Satışların Maliyeti
5,28 -5.523.766.292 -5.381.801.749
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
256.844.862 263.833.966
BRÜT KAR (ZARAR)
256.844.862 263.833.966
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -55.570.931 -55.574.012
Pazarlama Giderleri
29,30 -26.299.470 -22.868.646
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -3.245.701 -2.161.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 229.057.084 446.160.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -188.704.784 -382.767.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
212.081.060 246.622.370
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 5.525.483 1.152.105
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -312.057 -106.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 7.214.081 15.818.752
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
224.508.567 263.486.257
Finansman Gelirleri
33 111.993.190 189.145.631
Finansman Giderleri
33 -221.148.258 -331.607.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.353.499 121.024.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -26.416.253 -29.807.827
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-24.132.161 -35.125.109
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.284.092 5.317.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.937.246 91.217.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.937.246 91.217.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
102.802 118.299
Ana Ortaklık Payları
88.834.444 91.098.734
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00444000 0,00455000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.625.511 43.999.028
Dönem Karı (Zararı)
88.937.246 91.217.033
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
88.937.246 91.217.033
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
140.671.012 161.269.490
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 24.818.089 28.136.600
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 14.922.577 20.938.882
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.922.577 20.668.918
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 269.964
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 16.006.369 8.883.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 14.832.502 8.079.045
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.173.867 804.645
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 60.808.403 61.866.627
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -14.585.674 -7.873.219
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 75.394.077 69.739.846
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.417.210 24.756.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -10.267.632 2.916.573
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.794.424 -933.371
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.473.208 3.849.944
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.450.257 -15.818.752
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 26.416.253 29.807.827
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -218.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-136.492.639 -164.869.239
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-441.183 -71.024
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -166.838.223 -154.033.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -61.392.701 27.855.327
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -121.621.025 -82.989.987
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 15.493.852 29.252.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 176.897.654 8.818.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -89.536 586.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 4.055.433 1.833.371
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 17.443.090 3.879.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.115.619 87.617.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.853.656
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.490.108 -41.764.600
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.761.341 -61.443.445
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
27 -7.777.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 11.032.568 1.029.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -42.783.333 -54.695.886
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.811.550 18.230.996
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.098.477.627 1.799.026.160
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.986.085.470 -1.681.071.424
Ödenen Temettüler
27 -56.395.304 -37.857.113
Ödenen Faiz
33 -75.394.077 -61.866.627
Alınan Faiz
14.585.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.052.620 786.579
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.530.002 11.227.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.522.618 12.014.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 64.095.808 52.081.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 87.618.426 64.095.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 87.708.466 64.545.928
Ticari Alacaklar
10 859.178.009 707.262.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.691.193 1.364.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 857.486.816 705.897.613
Diğer Alacaklar
11 70.768.411 35.445.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 70.768.411 35.445.289
Türev Araçlar
14 4.105.362 148.585
Stoklar
13 589.867.375 468.246.350
Peşin Ödenmiş Giderler
26 30.146.337 43.137.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 895.568 4.292.471
Diğer Dönen Varlıklar
26 27.227.641 1.199.496
ARA TOPLAM
1.669.897.169 1.324.277.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.669.897.169 1.324.277.706
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 536.765 95.582
Diğer Alacaklar
11 88.508 47.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
88.508 47.074
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 51.568.805 49.118.548
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 97.865.000 93.060.000
Maddi Duran Varlıklar
18 322.899.319 305.673.713
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 819.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.664.980 8.769.351
Peşin Ödenmiş Giderler
26 381.742 2.884.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.353.112 8.082.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
492.177.976 467.731.182
TOPLAM VARLIKLAR
2.162.075.145 1.792.008.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 655.535.049 706.299.426
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 209.029.681 143.461.823
Ticari Borçlar
10 301.208.148 124.310.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 301.208.148 124.310.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.529.408 4.220.629
Diğer Borçlar
11 10.730.081 6.674.648
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.730.081 6.674.648
Türev Araçlar
14 1.516.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 33.741.952 16.298.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.741.952 16.298.862
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.601.812 778.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 19.667.727 12.268.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.326.551 10.025.334
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.341.176 2.243.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 352.669
ARA TOPLAM
1.238.043.858 1.016.181.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.238.043.858 1.016.181.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 281.635.196 184.046.520
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 54.062.164 39.320.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
54.062.164 39.320.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.368.485 1.391.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.065.845 224.758.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.575.109.703 1.240.940.240
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 586.422.093 550.557.406
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.278.422 15.340.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.439.335 51.022.125
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
88.622.550 88.862.693
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
138.226.791 103.213.140
Net Dönem Karı veya Zararı
88.834.444 91.098.734
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
543.349 511.242
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
586.965.442 551.068.648
TOPLAM KAYNAKLAR
2.162.075.145 1.792.008.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-431.116 -431.116 -431.116
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-431.116 -431.116 -431.116
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.067.395 87.888.922 452.060.185 527.543 452.587.728
Transferler
27 58.019.682 29.869.240 -87.888.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.800.684 -1.602.321 -1.612.947 24.536.566 91.098.734 136.220.716 117.317 136.338.033
Dönem Karı (Zararı)
91.098.734 91.098.734 118.299 91.217.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.800.684 -1.602.321 -1.612.947 24.536.566 45.121.982 -982 45.121.000
Kar Payları
-37.723.495 -37.723.495 -133.618 -37.857.114
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648
Transferler
27 -240.143 91.338.877 -91.098.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.198.009 136.268 10.417.210 88.834.444 92.189.913 102.185 92.292.098
Dönem Karı (Zararı)
88.834.444 88.834.444 102.802 88.937.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.198.009 136.268 10.417.210 3.355.469 -617 3.354.852
Kar Payları
-56.314.603 -56.314.603 -80.701 -56.395.304
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.623 -10.623 10.623
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 88.937.246 91.217.033
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.062.787 20.583.812
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.445.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -8.975.725 -2.003.435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 136.268 -1.612.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 1.776.670 -2.245.010
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.776.670 -2.245.010
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.417.638 24.537.188
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 10.417.638 24.537.188
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.354.851 45.121.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.292.097 136.338.033
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
102.802 117.317
Ana Ortaklık Payları
92.189.295 136.220.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826639


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.387 Değişim: 0,42% Hacim : 61.336 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.349 23.02.2024 Yüksek 9.400
Açılış: 9.362
31,0827 Değişim: 0,31%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6573 Değişim: 0,06%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7389
Açılış: 33,6386
2.016,83 Değişim: -0,01%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.026,16
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.