KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 19:51
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 5.645.635.715 4.349.760.480
Satışların Maliyeti
5,28 -5.381.801.749 -4.130.011.725
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
263.833.966 219.748.755
BRÜT KAR (ZARAR)
263.833.966 219.748.755
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -55.574.012 -48.986.004
Pazarlama Giderleri
29,30 -22.868.646 -18.400.494
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -2.161.892 -1.940.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 446.160.170 123.710.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -382.767.216 -152.874.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.622.370 121.257.801
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.152.105 28.194.347
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -106.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 15.818.752 2.372.197
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
263.486.257 151.824.345
Finansman Gelirleri
33 189.145.631 284.801.255
Finansman Giderleri
33 -331.607.028 -322.268.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
121.024.860 114.357.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -29.807.827 -26.155.555
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-35.125.109 -22.354.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.317.282 -3.801.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
91.217.033 88.201.962
DÖNEM KARI (ZARARI)
91.217.033 88.201.962
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
118.299 313.040
Ana Ortaklık Payları
91.098.734 87.888.922
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00455000 0,00439000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.361 377.806.545 228.170 378.034.715
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.361 377.806.545 228.170 378.034.715
Transferler
27 -19.827.490 2.704.490 -2.581.372 49.958.734 -30.254.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.597 -302.818 4.666.800 87.888.922 92.197.307 312.775 92.510.082
Dönem Karı (Zararı)
87.888.922 87.888.922 313.040 88.201.962
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.597 -302.818 4.666.800 4.308.385 -265 4.308.120
Sermaye Arttırımı
75.000.000 -50.445.488 -24.554.512
Kar Payları
-17.512.551 -17.512.551 -13.402 -17.525.953
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-431.116 -431.116 -431.116
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-431.116 -431.116 -431.116
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.067.395 87.888.922 452.060.185 527.543 452.587.728
Transferler
27 58.019.682 29.869.240 -87.888.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.800.684 -1.602.321 -1.612.947 24.536.566 91.098.734 136.220.716 117.317 136.338.033
Dönem Karı (Zararı)
91.098.734 91.098.734 118.299 91.217.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.800.684 -1.602.321 -1.612.947 24.536.566 45.121.982 -982 45.121.000
Kar Payları
-37.723.495 -37.723.495 -133.618 -37.857.113
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.734 550.557.406 511.242 551.068.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.999.028 -128.608.051
Dönem Karı (Zararı)
91.217.033 88.201.962
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
91.217.033 88.201.962
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
161.269.490 123.754.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 28.136.600 23.849.574
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 20.938.882 5.309.541
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 20.668.918 5.309.541
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 269.964
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 8.883.690 15.273.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 8.079.045 14.818.731
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 804.645 454.358
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 61.866.627 45.184.583
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -7.873.219 -5.415.961
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 69.739.846 50.600.544
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.756.777 42.005.556
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.916.573 -30.695.927
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-933.371 -27.605.655
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.849.944 -3.090.272
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -15.818.752 -2.372.197
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 29.807.827 26.155.555
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -218.734 -954.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-164.869.239 -318.887.926
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-71.024
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -154.033.759 -224.976.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 27.855.327 -8.066.042
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -82.989.987 -62.835.613
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 29.252.171 -45.432.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.818.658 9.615.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 586.405 91.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 1.833.371 -1.353.620
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 3.879.599 11.175.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.893.671
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.617.284 -106.931.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.853.656 -2.876.436
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.764.600 -18.800.452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.443.445 -32.413.960
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
27 -7.777.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.029.441 2.895.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -54.695.886 -35.309.905
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.230.996 188.165.820
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.799.026.160 1.960.973.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.681.071.424 -1.724.993.234
Ödenen Temettüler
27 -37.857.113 -17.525.953
Ödenen Faiz
33 -61.866.627 -30.288.571
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
786.579 27.143.809
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.227.645 -1.652.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.014.224 25.491.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.081.584 26.478.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 64.095.808 51.970.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 91.217.033 88.201.962
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.583.812 -358.923
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.445.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.003.435 -92.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -1.612.947 -302.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -2.245.010 36.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.245.010 36.408
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.537.188 4.667.044
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 24.537.188 4.667.044
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.121.000 4.308.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
136.338.033 92.510.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
117.317 312.775
Ana Ortaklık Payları
136.220.716 92.197.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 64.545.928 52.081.584
Ticari Alacaklar
10 707.262.363 573.897.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.364.750 1.280.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 705.897.613 572.616.591
Diğer Alacaklar
11 35.445.289 62.078.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 35.445.289 62.078.862
Türev Araçlar
14 148.585 2.723.991
Stoklar
13 468.246.350 385.256.363
Peşin Ödenmiş Giderler
26 43.137.224 70.373.360
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 4.292.471 521.598
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.199.496 2.066.394
ARA TOPLAM
1.324.277.706 1.148.999.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.324.277.706 1.148.999.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 95.582 24.558
Diğer Alacaklar
11 47.074 401.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.074 401.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 49.118.548 27.135.743
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 93.060.000 63.312.129
Maddi Duran Varlıklar
18 305.673.713 249.003.711
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.769.351 9.583.839
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.884.707 4.900.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.082.207 3.297.139
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
467.731.182 357.659.791
TOPLAM VARLIKLAR
1.792.008.888 1.506.659.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 706.299.426 704.328.697
Uzun Vadeli Bo
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: 0,00% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4233 Değişim: 0,04%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4890
Açılış: 32,411
34,4621 Değişim: -0,09%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.489,64 Değişim: 0,26%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.