KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 22:13
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252
Transferler
30.5 2.229.908 35.043.043 -37.272.951 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.3 141.661.424 -87.357 1.454.095 45.316.402 188.344.564 188.344.564
Sermaye Arttırımı
30.1 5.000.000 -5.000.000 0
Kar Payları
30.2 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816
Transferler
30.5 3.400.383 41.916.019 -45.316.402 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.3 -6.636.277 -131.610 6.636.277 128.021.738 127.890.128 127.890.128
Kar Payları
30.2 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 205.693.744 -507.691 16.756.285 97.642.400 128.021.738 607.738.944 607.738.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.359.368 -18.979.614
Dönem Karı (Zararı)
128.021.738 45.316.402
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
128.021.738 45.316.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.729.879 10.484.672
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 8.220.089 3.661.894
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.899.973 -389.556
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.940.548 -383.849
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 40.575
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.131.051 729.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 1.131.051 729.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.449.771 -5.729.064
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.156.634 -5.727.724
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.293.137 -1.340
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 42.732.093 15.657.692
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.872.000 -740.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.872.000 -740.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-131.610 -2.705.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.376.907 -59.326.535
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-320.302.361 -52.741.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
909.884 1.461.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-321.212.245 -54.202.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.820 -318.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.820 -318.845
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.676.388 308.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
256.300.595 -11.144.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
262.332.229 -11.444.224
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.031.634 299.832
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.262.427 4.569.618
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.262.427 4.569.618
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
94.374.710 -3.525.461
Alınan Faiz
4.461.467 1.907.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -882.416 -412.588
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -14.594.393 -16.949.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-527.221 -825.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-527.221 -825.900
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -379.791 -679.165
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 -147.430 -146.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.000.000 -9.000.000
Ödenen Temettüler
-15.000.000 -9.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.832.147 -28.805.514
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.889.772 4.091.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.721.919 -24.714.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 36.738.026 61.452.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 122.459.945 36.738.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 122.459.945 36.738.026
Ticari Alacaklar
8 573.589.660 251.957.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 621.722 1.531.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
572.967.938 250.425.918
Diğer Alacaklar
196.425 124.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 196.425 124.800
Stoklar
11 6.252.444 1.616.631
Diğer Dönen Varlıklar
314.239 424.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 314.239 424.684
ARA TOPLAM
702.812.713 290.861.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
702.812.713 290.861.185
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.784 3.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.784 3.784
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 3.872.000 1.000.000
Maddi Duran Varlıklar
241.695.404 249.389.930
Binalar
15 240.757.995 248.540.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 204.654 236.022
Mobilya ve Demirbaşlar
15 723.610 598.031
Özel Maliyetler
15 9.145 15.877
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
217.994 216.336
Bilgisayar Yazılımları
18 217.994 216.336
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
245.789.182 250.610.050
TOPLAM VARLIKLAR
948.601.895 541.471.235
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 278.217.405 15.623.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 276.926.044 15.034.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.291.361 589.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 2.114.052 1.106.738
Diğer Borçlar
233.170 153.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 233.170 153.356
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.378.574 2.317.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.378.574 2.317.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 26.555.567 112.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.497.999 517.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 2.497.999 517.484
ARA TOPLAM
311.996.767 19.831.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
311.996.767 19.831.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.779.064 3.365.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 3.779.064 3.365.917
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 25.087.120 23.425.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.866.184 26.790.937
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
340.862.951 46.622.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
607.738.944 494.848.816
Ödenmiş Sermaye
30.1 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.1 55.132.468 55.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
205.186.053 211.953.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
205.186.053 211.953.940
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.3 205.693.744 212.330.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.3 -507.691 -376.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.756.285 13.355.902
Yasal Yedekler
30.2 16.756.285 13.355.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.4 97.642.400 64.090.104
Net Dönem Karı veya Zararı
128.021.738 45.316.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
607.738.944 494.848.816
TOPLAM KAYNAKLAR
948.601.895 541.471.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.790.925.795 914.603.118
Satışların Maliyeti
31 -1.738.775.972 -887.124.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.149.823 27.478.996
BRÜT KAR (ZARAR)
52.149.823 27.478.996
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -11.871.925 -7.754.430
Pazarlama Giderleri
33,34 -29.481.342 -19.112.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 198.279.322 64.438.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -63.567.770 -27.513.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.508.108 37.537.011
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.872.000 740.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
148.380.108 38.277.011
Finansman Gelirleri
38 30.710.627 27.702.113
Finansman Giderleri
38 -8.336.904 -5.005.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
170.753.831 60.974.094
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.732.093 -15.657.692
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -41.037.091 -13.701.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -1.695.002 -1.955.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
128.021.738 45.316.402
DÖNEM KARI (ZARARI)
128.021.738 45.316.402
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
128.021.738 45.316.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,22000000 0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-131.610 143.028.162
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
145.721.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -164.512 -109.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.902 -2.584.009
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 32.902 -2.584.009
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-131.610 143.028.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
127.890.128 188.344.564
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
127.890.128 188.344.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006261


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9558 Değişim: 0,72%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9616
Açılış: 15,8419
16,8810 Değişim: 0,27%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,8918
Açılış: 16,8362
945,10 Değişim: 0,49%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 945,67
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.