KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:30
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435
Transferler
26.840.328 -26.840.328
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-561.698 -7.351 561.698 5.936.025 5.928.674 5.928.674
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 74.600.481 -200.477 6.728.782 55.071.830 5.936.025 302.269.109 302.269.109
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468
Transferler
10.986.464 -10.986.464
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.808.488 -89.114 2.808.488 12.806.547 12.717.433 12.717.433
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 70.106.900 -406.671 9.536.516 47.744.141 12.806.547 299.919.901 299.919.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.069.796 34.569.983
Dönem Karı (Zararı)
12.806.547 5.936.025
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.806.547 5.936.025
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.202.026 15.555.108
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 896.207 1.297.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
490.957 759.769
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 497.528 754.266
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.571 5.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
168.728 203.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 168.728 203.990
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-920.169 -4.721.329
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-794.903 -4.170.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-125.266 -551.285
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-89.114 -7.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-89.114 -7.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 3.613.573 3.314.068
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
41.844 14.708.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.487.084 13.858.161
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.835.402 41.014.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.678 91.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.903.080 40.922.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.188.474 51.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.188.474 51.604
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.254.353 -447.671
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.858.097 -30.274.383
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.497.101 -31.462.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
639.004 1.188.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
601.490 3.514.588
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
601.490 3.514.588
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.521.489 35.349.294
Alınan Faiz
38 699.574 995.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -120.256 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -2.031.011 -1.774.585
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.452 -118.891
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.452 -118.891
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -13.452 -118.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.056.344 34.451.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.056.344 34.451.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.711.009 35.650.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 66.767.353 70.101.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 66.767.353 56.711.009
Ticari Alacaklar
8 176.513.842 205.595.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 162.318 95.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
176.351.524 205.500.261
Diğer Alacaklar
68.818 71.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 68.818 71.568
Stoklar
11 4.240.339 1.338.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41 0 1.917.238
Diğer Dönen Varlıklar
395.225 663.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 395.225 663.711
ARA TOPLAM
247.985.577 266.297.722
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.985.577 266.297.722
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.622.619 5.241.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.622.619 5.241.551
Diğer Alacaklar
3.612 3.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.612 3.612
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 260.000 260.000
Maddi Duran Varlıklar
109.124.996 109.983.348
Binalar
15 108.638.181 109.469.545
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 203.258 217.375
Mobilya ve Demirbaşlar
15 265.101 276.713
Özel Maliyetler
15 18.456 19.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
125.218 149.621
Bilgisayar Yazılımları
18 125.218 149.621
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.136.445 115.638.132
TOPLAM VARLIKLAR
362.122.022 381.935.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 37.059.723 71.823.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 36.274.072 71.669.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
785.651 153.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 1.088.058 437.983
Diğer Borçlar
190.591 228.134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 190.591 228.134
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
572.040 654.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 572.040 654.205
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 1.758.680 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
194.032 212.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 194.032 212.023
ARA TOPLAM
40.863.124 73.355.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.863.124 73.355.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.853.628 2.690.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.853.628 2.690.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.485.369 18.686.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.338.997 21.377.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.202.121 94.733.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
299.919.901 287.202.468
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 70.132.468 70.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.700.229 72.597.831
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.700.229 72.597.831
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 70.106.900 72.915.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -406.671 -317.557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.536.516 9.536.516
Yasal Yedekler
30 9.536.516 9.536.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 47.744.141 33.949.189
Net Dönem Karı veya Zararı
12.806.547 10.986.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
299.919.901 287.202.468
TOPLAM KAYNAKLAR
362.122.022 381.935.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 230.875.889 207.374.016
Satışların Maliyeti
31 -223.054.578 -201.301.555
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.821.311 6.072.461
BRÜT KAR (ZARAR)
7.821.311 6.072.461
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -1.705.987 -1.739.305
Pazarlama Giderleri
33,34 -3.934.566 -4.539.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 22.291.498 20.369.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -11.397.452 -16.731.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.074.804 3.431.689
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 2.795.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.074.804 6.227.159
Finansman Gelirleri
38 3.833.289 3.059.635
Finansman Giderleri
38 -487.973 -36.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.420.120 9.250.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.613.573 -3.314.068
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -3.789.691 -5.339.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 176.118 2.025.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.806.547 5.936.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.806.547 5.936.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.806.547 5.936.025
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,14000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89.114 -7.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -114.249 -9.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.135 2.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 25.135 2.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-89.114 -7.351
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.717.433 5.928.674
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.717.433 5.928.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758815


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8438 Değişim: 0,07%
Düşük 32,7504 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,1032 Değişim: -0,11%
Düşük 35,0557 24.06.2024 Yüksek 35,1736
Açılış: 35,1421
2.451,87 Değişim: 0,05%
Düşük 2.445,33 24.06.2024 Yüksek 2.451,87
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.