KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2021 - 18:10
KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 74.735.967 48.341.519 41.055.871 22.989.207
Satışların Maliyeti
13 -58.195.383 -38.881.728 -29.947.789 -18.926.325
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.540.584 9.459.791 11.108.082 4.062.882
BRÜT KAR (ZARAR)
16.540.584 9.459.791 11.108.082 4.062.882
Genel Yönetim Giderleri
-2.249.949 -1.914.040 -1.400.114 -932.526
Pazarlama Giderleri
-3.185.555 -2.261.975 -1.677.387 -1.061.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 6.169.104 3.103.909 2.166.706 1.176.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.719.062 -805.017 -428.133 -410.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.555.122 7.582.668 9.769.154 2.835.104
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.555.122 7.582.668 9.769.154 2.835.104
Finansman Gelirleri
15 4.663.057 840.177 2.186.197 489.606
Finansman Giderleri
15 -8.339.002 -7.428.507 -4.559.757 -3.069.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.879.177 994.338 7.395.594 255.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.677.457 115.704 -1.900.050 -96.541
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.643.821 -600.691 -1.947.513 -287.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -33.636 716.395 47.463 191.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.201.720 1.110.042 5.495.544 158.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.201.720 1.110.042 5.495.544 158.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
369.775 -81.741 328.474 -59.241
Ana Ortaklık Payları
7.831.945 1.191.783 5.167.070 218.098
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,59320000 0,09030000 0,39140000 0,01650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.341.743 -1.331.500
Dönem Karı (Zararı)
8.201.720 1.110.042
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.201.720 1.110.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.550.756 2.436.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.730.866 894.199
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.981 -86.771
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -14.981 -86.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
457.924 346.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 457.924 290.794
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
55.676
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
593.030 2.068.059
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 593.030 2.068.059
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 33.636 -716.395
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -249.719 -69.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
196.005 -4.538.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.335.278 -6.396.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18 -1.170.713 -813.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -12.164.565 -5.583.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.251 -71.359
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.994 -197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.257 -71.162
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -4.852.233 338.868
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -2.191.208 478.672
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.610.152 -178.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -22.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 18.610.152 -155.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 775.232 718.951
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.855 -80.126
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.257 -14.910
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.112 -65.216
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 1.176.054 -19.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.392 670.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.312 214.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
213.704 455.924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.948.481 -992.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -210.239
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 1.393.262 -128.718
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.346.713 -2.018.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
249.719 69.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 249.719 69.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.831.810 -2.087.430
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.741.562 -2.072.430
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -90.248 -15.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-764.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.130.825 12.396.481
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 6.803.690 13.721.973
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.625.576
Ödenen Faiz
15 -3.047.289 -1.325.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.125.855 9.046.858
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
101.276 -5.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.227.131 9.041.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.171.574 5.824.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 43.398.705 14.865.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 43.398.705 31.171.574
Ticari Alacaklar
45.249.946 31.899.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 2.247.003 1.076.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 43.002.943 30.823.397
Diğer Alacaklar
757.621 623.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.428 434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
749.193 622.936
Stoklar
6 12.457.763 7.605.530
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.359.247 4.170.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.172 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.414
ARA TOPLAM
108.226.868 75.470.378
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.226.868 75.470.378
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 34.564.622 33.800.000
Maddi Duran Varlıklar
8 12.802.459 11.863.882
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 7.785.148 7.521.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
259.402 203.696
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
259.402 203.696
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.624 5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 5.050.770 4.594.073
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.470.025 57.988.599
TOPLAM VARLIKLAR
168.696.893 133.458.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 17.338.358 31.517.214
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 27.711.503 8.395.875
Ticari Borçlar
44.899.681 26.289.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 44.899.681 26.289.529
Diğer Borçlar
386.630 451.485
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
77.980 75.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
308.650 375.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.950.439 774.385
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.944.029 549.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.090.324 1.353.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.790.324 1.053.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 300.000 300.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
494.532 280.828
ARA TOPLAM
96.815.496 69.612.136
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.815.496 69.612.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 27.254.088 28.407.428
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.092.796 2.596.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.092.796 2.596.739
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 5.189.693 4.761.671
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.536.577 35.765.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
132.352.073 105.377.974
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.738.658 28.105.318
Ödenmiş Sermaye
12 13.202.124 13.202.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.964.130 11.213.373
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.964.130 11.213.373
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 12.094.482 12.094.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.130.352 -881.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.078 3.440
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.078 3.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 564.625 34.930
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.121.756 -3.489.116
Net Dönem Karı veya Zararı
7.831.945 7.140.567
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 606.162 -24.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.344.820 28.081.003
TOPLAM KAYNAKLAR
168.696.893 133.458.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928
Transferler
3.643.198 -3.643.198 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.480 -2.685 1.191.783 1.212.578 -84.426 1.128.152
Dönem Karı (Zararı)
1.191.783 1.191.783 -81.741 1.110.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.480 -2.685 20.795 -2.685 18.110
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
135.705 135.705 -135.705 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -862.974 -792 274.362 -5.282.170 1.191.783 20.377.383 -49.303 20.328.080
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003
Transferler
529.695 6.610.872 -7.140.567
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.243 50.638 7.831.945 7.633.340 420.413 8.053.753
Dönem Karı (Zararı)
7.831.945 7.831.945 369.775 8.201.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.243 50.638 -198.605 50.638 -147.967
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
210.064 210.064
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.202.124 12.094.482 -1.130.352 54.078 564.625 3.121.756 7.831.945 35.738.658 606.162 36.344.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.201.720 1.110.042 5.495.544 158.857
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-249.243 23.480 -75.416 62.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-311.554 29.350 -94.270 78.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.311 -5.870 18.854 -15.605
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
101.276 -5.370 39.760 -6.140
Yabancı Para Çevrim Farkları
101.276 -5.370 39.760 -6.140
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-147.967 18.110 -35.656 56.278
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.053.753 1.128.152 5.459.888 215.135
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
420.413 -84.426 348.354 -62.312
Ana Ortaklık Payları
7.633.340 1.212.578 5.111.534 277.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957691


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6633 Değişim: 0,13%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6671
Açılış: 8,6519
10,1619 Değişim: 0,47%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1806
Açılış: 10,1144
491,46 Değişim: -0,10%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.