KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2021 - 18:15
KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 33.680.096 25.352.312
Satışların Maliyeti
13 -28.247.594 -19.955.403
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.432.502 5.396.909
BRÜT KAR (ZARAR)
5.432.502 5.396.909
Genel Yönetim Giderleri
-849.835 -981.514
Pazarlama Giderleri
-1.508.168 -1.200.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.002.398 1.927.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.290.929 -394.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.785.968 4.747.564
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.785.968 4.747.564
Finansman Gelirleri
15 2.476.860 350.571
Finansman Giderleri
15 -3.779.245 -4.359.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.483.583 738.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-777.407 212.245
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -696.308 -313.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -81.099 525.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.706.176 951.185
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.706.176 951.185
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 41.301 -22.500
Ana Ortaklık Payları
2.664.875 973.685
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,20190000 0,07380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.956.832 -1.584.538
Dönem Karı (Zararı)
2.706.176 951.185
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.706.176 951.185
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.822.628 1.324.158
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 851.319 446.978
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-89.135
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -89.135
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 493.778 92.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 493.778 92.303
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 396.432 1.468.662
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 396.432 1.468.662
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 81.099 -525.343
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-69.307
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 -69.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.321.560 -3.665.028
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.000.774 -6.255.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18 -889.311 158.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -6.111.463 -6.413.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.513 -32.671
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.383 -191
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.130 -32.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.363.433 -471.358
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -66.784 331.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.273.244 2.409.944
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -12.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 10.273.244 2.422.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 726.066 154.863
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.191 21.898
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.379 18.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-66.812 3.537
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 43.465 75.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.520 100.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-240 177.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-135.280 -76.742
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.850.364 -1.389.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -35.854 -98.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 142.322 -95.946
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.844.979 -1.031.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 69.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.154.072 -1.100.683
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.154.072 -1.100.683
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-690.907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.036.948 993.727
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 -4.070.645 1.820.679
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -682.665
Ödenen Faiz
15 -1.283.638 -826.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-925.095 -1.622.187
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
61.516 770
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-863.579 -1.621.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.171.574 5.824.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.307.995 4.202.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 30.307.995 31.171.574
Ticari Alacaklar
38.900.461 31.899.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 1.965.601 1.076.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.934.860 30.823.397
Diğer Alacaklar
702.883 623.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 3.817 434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
699.066 622.936
Stoklar
6 8.968.963 7.605.530
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.236.425 4.170.217
Diğer Dönen Varlıklar
240
ARA TOPLAM
83.116.967 75.470.378
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.116.967 75.470.378
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 34.490.907 33.800.000
Maddi Duran Varlıklar
8 12.648.194 11.863.882
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 8.209.217 7.521.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
188.595 203.696
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
188.595 203.696
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.022 5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 4.930.866 4.594.073
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.473.801 57.988.599
TOPLAM VARLIKLAR
143.590.768 133.458.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 20.530.233 31.517.214
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 18.068.646 8.395.875
Ticari Borçlar
36.562.773 26.289.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 36.562.773 26.289.529
Diğer Borçlar
376.294 451.485
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 67.344 75.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
308.950 375.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 817.850 774.385
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 691.917 549.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.201.010 1.353.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.901.010 1.053.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 300.000 300.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
152.761 280.828
ARA TOPLAM
79.401.484 69.612.136
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.401.484 69.612.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 25.235.295 28.407.428
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.932.944 2.596.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.932.944 2.596.739
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 5.136.107 4.761.671
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.304.346 35.765.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.705.830 105.377.974
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.627.124 28.105.318
Ödenmiş Sermaye
12 13.202.124 13.202.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.039.546 11.213.373
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.039.546 11.213.373
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 12.094.482 12.094.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.054.936 -881.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.198 3.440
Yabancı Para Çevrim Farkları
34.198 3.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
564.625 34.930
Yasal Yedekler
12 564.625 34.930
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 3.121.756 -3.489.116
Net Dönem Karı veya Zararı
2.664.875 7.140.567
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 257.814 -24.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.884.938 28.081.003
TOPLAM KAYNAKLAR
143.590.768 133.458.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928
Transferler
3.643.198 -3.643.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.938 385 973.685 935.132 -22.115 913.017
Dönem Karı (Zararı)
973.685 973.685 -22.500 951.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.938 385 -38.553 385 -38.168
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
135.705 135.705 -135.705 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 12.094.482 -925.392 2.278 274.362 -5.282.170 973.685 20.099.937 13.008 20.112.945
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
529.695 6.610.872 -7.140.567 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.827 30.758 2.664.875 2.521.806 72.059 2.593.865
Dönem Karı (Zararı)
2.664.875 2.664.875 41.301 2.706.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.827 30.758 -143.069 30.758 -112.311
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
210.070 210.070
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 13.202.124 12.094.482 -1.054.936 34.198 564.625 3.121.756 2.664.875 30.627.124 257.814 30.884.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.706.176 951.185
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-173.827 -38.938
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -217.284 -48.673
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
43.457 9.735
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 43.457 9.735
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
61.516 770
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.516 770
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-112.311 -38.168
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.593.865 913.017
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 72.059 -22.114
Ana Ortaklık Payları
2.521.806 935.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937992


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3883 Değişim: -0,07%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1535 Değişim: -0,10%
Düşük 10,1532 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
502,82 Değişim: -0,78%
Düşük 502,52 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.