KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 18:11
KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 109.372.787 93.872.851
Satışların Maliyeti
16 -86.260.644 -76.344.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.112.143 17.528.271
BRÜT KAR (ZARAR)
23.112.143 17.528.271
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.791.549 -4.517.946
Pazarlama Giderleri
18 -5.005.574 -4.838.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.508.452 4.528.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.698.703 -1.729.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.124.769 10.971.248
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.800.658 1.426.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.925.427 12.397.664
Finansman Gelirleri
21 3.096.657 3.242.219
Finansman Giderleri
21 -16.640.901 -10.601.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.381.183 5.038.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.301.603 -1.394.366
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.497.400 -834.824
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 195.797 -559.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.079.580 3.644.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.079.580 3.644.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -60.987 1.125
Ana Ortaklık Payları
7.140.567 3.643.198
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 0,54090000 0,27600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.038.134 7.652.187
Dönem Karı (Zararı)
7.079.580 3.644.323
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.079.580 3.644.323
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.303.169 7.263.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 2.223.718 1.186.702
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 41.366 -305.450
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 41.366 -482.169
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
176.719
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
432.511 521.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 451.372 603.694
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.861 -82.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.671.336 5.688.507
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 5.671.336 5.688.507
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.800.658 -1.426.416
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.800.658 -1.426.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -195.797 1.394.366
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
204.819
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -69.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.150.020 -2.239.608
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.670.816 -2.603.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24 599.250 -979.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -7.270.066 -1.624.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.049 280.463
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24 7.495 -7.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -131.544 288.392
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 4.727.094 571.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -3.114.851 1.306.415
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.544.632 -1.023.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -22.432 22.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.567.064 -1.045.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -287.954
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.828 73.379
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24 60.814 -17.453
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 31.014 90.832
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 755.126 -575.080
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.030 -268.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 218.752 -25.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -289.782 -243.019
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.232.729 8.668.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -335.399 -465.335
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 140.804 -550.731
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.609.434 -4.187.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 69.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.678.741 -4.345.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.642.289 -4.246.554
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -36.452 -98.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
158.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.915.604 1.746.976
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.793.055
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.793.055
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 26.303.375 6.298.037
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.978.109
Ödenen Faiz
4 -3.202.717 -4.596.516
Alınan Faiz
45.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.344.304 5.212.085
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.095 3.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.347.399 5.215.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.824.175 608.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.171.574 5.824.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 31.171.574 5.824.175
Ticari Alacaklar
31.899.687 25.270.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.076.290 1.675.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 30.823.397 23.594.697
Diğer Alacaklar
623.370 499.321
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 434 7.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 622.936 491.392
Stoklar
7 7.605.530 12.332.624
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.170.217 1.055.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 127.717
Diğer Dönen Varlıklar
14 218.752
ARA TOPLAM
75.470.378 45.328.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.470.378 45.328.192
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 33.800.000 25.100.000
Maddi Duran Varlıklar
9 11.863.882 12.360.420
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.521.502 4.904.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
203.696 219.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
203.696 219.862
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.446 5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 4.594.073 2.986.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.988.599 45.576.530
TOPLAM VARLIKLAR
133.458.977 90.904.722
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 31.517.214 8.197.040
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 8.395.875 9.797.123
Ticari Borçlar
26.289.529 24.744.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 22.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 26.289.529 24.722.465
Diğer Borçlar
451.485 359.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 75.723 14.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 375.762 344.748
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 774.385 19.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 549.595 536.508
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.353.225 1.760.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.053.225 1.441.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 300.000 318.862
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 280.828 577.293
ARA TOPLAM
69.612.136 45.992.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.612.136 45.992.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 28.407.428 19.984.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.596.739 2.380.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.596.739 2.380.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 4.761.671 3.348.069
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.765.838 25.712.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.377.974 71.704.794
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.105.318 19.029.100
Ödenmiş Sermaye
15 13.202.124 13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.213.373 11.208.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.213.373 11.208.028
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 12.094.482 12.094.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -881.109 -886.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.440 1.893
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.440 1.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 34.930 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -3.489.116 -9.061.073
Net Dönem Karı veya Zararı
7.140.567 3.643.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -24.315 170.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.081.003 19.199.928
TOPLAM KAYNAKLAR
133.458.977 90.904.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-932.197 -932.197 -932.197
Transferler
887.598 -887.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-653.774 -292.324 1.893 3.643.198 2.698.993 3.018 2.702.011
Dönem Karı (Zararı)
3.643.198 2.698.993 1.125 2.700.118
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-239.432 1.893 1.893 1.893
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
158.130 158.130
Dönem Sonu Bakiyeler
15 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 13.202.124 -239.432 12.094.482 886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928
Transferler
-239.432 3.882.630 -3.643.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.345 1.547 7.140.567 7.147.459 -59.439 7.088.020
Dönem Karı (Zararı)
7.140.567 7.140.567 -60.987 7.079.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.345 1.547 6.892 1.548 8.440
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
239.432 1.553.623 1.793.055 1.793.055
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
135.705 135.704 -135.704 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.079.580 3.644.323
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.345 -946.098
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-726.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 6.681 -365.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.336 145.723
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.336 145.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.095 3.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.095 3.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.440 -942.312
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.088.020 2.702.011
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -59.439 3.018
Ana Ortaklık Payları
7.147.459 2.698.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917355


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2770 Değişim: -0,44%
Düşük 8,2709 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0042 Değişim: 0,09%
Düşük 9,9747 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
483,03 Değişim: 1,12%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.