KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:43
KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 82.167.411 58.594.437
Satışların Maliyeti
17 -67.331.585 -47.382.827
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.835.826 11.211.610
BRÜT KAR (ZARAR)
14.835.826 11.211.610
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.973.688 -2.234.749
Pazarlama Giderleri
18 -4.181.024 -3.709.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.605.064 2.897.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.467.044 -2.839.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.819.134 5.325.295
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 12.930 906
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.832.064 5.326.201
Finansman Gelirleri
21 3.449.590 637.428
Finansman Giderleri
22 -10.049.803 -4.838.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.231.851 1.125.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-327.604 -348.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -512.247 -84.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 184.643 -264.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
904.247 776.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
24 904.247 776.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 16.649 -134
Ana Ortaklık Payları
24 887.598 776.198
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,06720000 0,05880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 239.432 11.472.058 -94.262 34.930 -8.604.123 -1.188.549 14.822.178 -6.835 14.815.343
Diğer Düzeltmeler
-239.432 239.432
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.202.124 -239.432 274.362
Transferler
-1.188.549 1.188.549
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 -63.353 776.198 712.845 -134 712.711
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054
Transferler
776.198 -776.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16-24 1.276.198 -436.515 887.598 1.727.281 16.649 1.743.930
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.334.068 3.054.751
Dönem Karı (Zararı)
24 904.247 776.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.559.552 3.765.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.145.672 1.066.476
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.054.296 -649.231
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
612.801 -549.125
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 441.495 -100.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
628.147 521.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
478.246 405.163
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 149.901 116.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.416.765 2.478.779
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.416.765 2.478.779
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
327.602 348.963
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.930 -906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-416.102 -1.233.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.831.951 -3.402.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-25 -675.478 168.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.156.473 -3.570.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.653 732.373
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-25 41.133 129.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -149.786 603.328
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.615.333 -1.826.552
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 185.689 142.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.199.269 3.866.293
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.199.269 3.866.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.474 -205.959
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-25 -1.571 -222.068
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 164.045 16.109
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 594.339 -100.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.602 -438.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-91.472 219.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-141.130 -657.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.047.697 3.308.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -369.319 -254.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-344.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.244.049 -3.471.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.939 3.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.437.988 -3.475.362
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -5.437.988 -3.475.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.469.648 1.204.052
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.934.901 3.690.716
Ödenen Faiz
-3.518.011 -2.486.664
Alınan Faiz
113.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-379.629 787.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-379.629 787.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 987.933 200.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 608.304 987.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24 904.247 776.064
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
839.683 -63.353
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 2.088.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -545.644 -79.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-703.552 15.839
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -703.552 15.839
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
839.683 -63.353
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.743.930 712.711
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.649 -134
Ana Ortaklık Payları
1.727.281 712.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 608.304 987.933
Ticari Alacaklar
22.184.475 14.965.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-25 696.119 20.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.488.356 14.944.682
Diğer Alacaklar
779.784 671.131
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-25 41.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 779.784 629.998
Stoklar
7 13.080.380 15.137.208
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.361.781 2.335.752
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 945 945
Diğer Dönen Varlıklar
15 319.651 228.179
ARA TOPLAM
39.335.320 34.326.471
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.335.320 34.326.471
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 24.400.000 600.000
Maddi Duran Varlıklar
9 9.284.653 26.864.837
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
137.123 156.753
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 137.123 156.753
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.446 217.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 2.384.981 1.631.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.212.203 29.470.642
TOPLAM VARLIKLAR
75.547.523 63.797.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.375.931 4.898.724
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 8.791.492 5.674.141
Ticari Borçlar
25.768.234 20.568.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 25.768.234 20.568.965
Diğer Borçlar
286.278 123.804
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-25 32.362 33.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 253.916 89.871
Ertelenmiş Gelirler
13 594.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 252.415 84.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.622.914 1.515.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.221.368 1.263.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 401.546 251.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 962.924 930.696
ARA TOPLAM
44.654.527 33.796.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.654.527 33.796.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 9.501.536 12.161.193
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.928.528 1.308.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.928.528 1.308.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 2.177.854 905.852
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 13.094 97.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.621.012 14.472.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.275.539 48.269.059
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.262.304 15.535.023
Ödenmiş Sermaye
16 13.202.124 13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -239.432 -239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.154.126 11.314.443
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.154.126 11.314.443
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 12.748.256 11.472.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -594.130 -157.615
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 274.362 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -9.016.474 -9.792.672
Net Dönem Karı veya Zararı
24 887.598 776.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 9.680 -6.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.271.984 15.528.054
TOPLAM KAYNAKLAR
75.547.523 63.797.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746909


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.