KAP ***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:46
KAP ***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 64.039.452 33.680.096
Satışların Maliyeti
15 -49.891.585 -28.247.594
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.147.867 5.432.502
BRÜT KAR (ZARAR)
14.147.867 5.432.502
Genel Yönetim Giderleri
-2.606.298 -849.835
Pazarlama Giderleri
-3.006.954 -1.508.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.747.780 4.002.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.412.496 -2.290.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.869.899 4.785.968
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.869.899 4.785.968
Finansman Gelirleri
17 4.472.806 2.476.860
Finansman Giderleri
17 -8.595.665 -3.779.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.747.040 3.483.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.476.856 -777.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.787.732 -696.308
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 310.876 -81.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.270.184 2.706.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.270.184 2.706.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
355.414 41.301
Ana Ortaklık Payları
4.914.770 2.664.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,37230000 0,20190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.333.462 6.956.832
Dönem Karı (Zararı)
5.270.184 2.706.176
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.270.184 2.706.176
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.141.429 1.822.628
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.094.717 851.319
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 305.010
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 305.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.483.066 493.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.482.566 493.778
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 569.512 396.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 569.512 396.432
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -310.876 81.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.320.535 2.321.560
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-907.453
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.982.289 -7.000.774
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -3.185.955 -889.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -23.796.334 -6.111.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-513.252 -79.513
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -29.869 -3.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -483.383 -76.130
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -7.722.181 -1.363.433
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -3.224.153 -66.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.908.325 10.273.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 17.908.325 10.273.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.420.884 726.066
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.528 -75.191
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -5.972 -8.379
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 83.500 -66.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 652.831 43.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.030.775 -135.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-335.996 -240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-694.779 -135.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.908.922 6.850.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -117.432 -35.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 692.892 142.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.769.337 -1.844.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -3.769.337 -1.154.072
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.741.773 -1.154.072
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -27.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -690.907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.849.899 -6.036.948
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 11.125.044 -4.070.645
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -551.601 -682.665
Ödenen Faiz
17 -1.723.544 -1.283.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.252.900 -925.095
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
172.530 61.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -6.080.370 -863.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.026.765 31.171.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.946.395 30.307.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 34.946.395 41.431.996
Finansal Yatırımlar
1.312.684
Ticari Alacaklar
67.185.997 40.508.718
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 3.270.703 84.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 63.915.294 40.423.970
Diğer Alacaklar
1.756.028 1.242.776
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 31.483 1.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.724.545 1.241.162
Stoklar
7 26.135.981 18.413.800
Peşin Ödenmiş Giderler
13 11.062.031 7.837.878
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.172
Diğer Dönen Varlıklar
460.454 124.458
ARA TOPLAM
142.859.570 109.560.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.859.570 109.560.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
218.440 218.440
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 56.400.000 56.400.000
Maddi Duran Varlıklar
9 17.933.570 14.764.971
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.665.788 8.165.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
224.746 219.471
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 224.746 219.471
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.400.000 1.400.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 6.701.772 6.184.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.544.316 87.352.906
TOPLAM VARLIKLAR
233.403.886 196.913.704
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 52.372.512 32.803.295
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 8.260.089 17.989.369
Ticari Borçlar
60.025.542 42.117.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 60.025.542 42.117.217
Diğer Borçlar
705.175 627.647
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 151.531 157.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 553.644 470.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.033.332 2.380.501
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.783.709 1.091.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.086.550 2.037.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.736.050 1.687.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 350.500 350.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
467.069 1.161.848
ARA TOPLAM
130.733.978 100.209.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.733.978 100.209.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 26.818.826 27.239.352
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.857.901 3.611.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.857.901 3.611.904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 5.447.201 5.342.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.123.928 36.194.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.857.906 136.403.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.458.863 59.864.464
Ödenmiş Sermaye
14 13.202.124 13.202.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.570.142 11.976.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.570.142 11.976.778
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 13.438.313 13.438.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.868.171 -1.461.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
271.082 184.817
Yabancı Para Çevrim Farkları
271.082 184.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 564.625 564.625
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.936.120 3.121.756
Net Dönem Karı veya Zararı
4.914.770 30.814.364
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 1.087.117 645.438
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.545.980 60.509.902
TOPLAM KAYNAKLAR
233.403.886 196.913.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003
Transferler
529.695 6.610.872 -7.140.567
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.827 30.758 2.664.875 2.521.806 72.059 2.593.865
Dönem Karı (Zararı)
2.664.875 2.664.875 41.301 2.706.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.827 30.758 -143.069 30.758 -112.311
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
210.070 210.070
Dönem Sonu Bakiyeler
14 13.202.124 12.094.482 -1.054.936 34.198 564.625 3.121.756 2.664.875 30.627.124 257.814 30.884.938
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 13.202.124 13.438.313 -1.461.535 184.817 564.625 3.121.756 30.814.364 59.864.464 645.438 60.509.902
Transferler
30.814.364 -30.814.364
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.636 86.265 4.914.770 4.594.399 441.679 5.036.078
Dönem Karı (Zararı)
4.914.770 4.914.770 355.414 5.270.184
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.636 86.265 -320.371 86.265 -234.106
Dönem Sonu Bakiyeler
14 13.202.124 13.438.313 -1.868.171 271.082 564.625 33.936.120 4.914.770 64.458.863 1.087.117 65.545.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.270.184 2.706.176
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-406.636 -173.827
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -508.295 -217.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
101.659 43.457
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 101.659 43.457
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
172.530 61.516
Yabancı Para Çevrim Farkları
172.530 61.516
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-234.106 -112.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.036.078 2.593.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 441.679 72.059
Ana Ortaklık Payları
4.594.399 2.521.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028685


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 0,00% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4812 Değişim: 0,64%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,8924 Değişim: -0,03%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.408,05 Değişim: 0,71%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,61
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.