KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 21:24
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 32.866.511 23.071.737
Satışların Maliyeti
21 -32.397.593 -19.392.227
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
468.918 3.679.510
BRÜT KAR (ZARAR)
468.918 3.679.510
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.521.493 -3.165.228
Pazarlama Giderleri
22 -207.632 -110.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 10.391.955 3.135.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -8.317.098 -11.102.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.185.350 -7.563.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.139.206 104.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.953.856 -7.459.321
Finansman Gelirleri
26 440.349 1.940.945
Finansman Giderleri
27 -1.064.443 -968.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.329.762 -6.486.687
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.007.358 3.025.020
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.139.698 -587.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-867.660 3.612.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
322.404 -3.461.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
322.404 -3.461.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
999.022 438.376
Ana Ortaklık Payları
-676.618 -3.900.043
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.564.327 840.436
Dönem Karı (Zararı)
322.404 -3.461.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.141.056 4.284.590
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-12-13 404.263 737.560
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.114.601 2.643.157
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.717.380 2.678.393
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.397.221 -35.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.905.189 5.364.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 283.188 452.359
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.188.377 4.912.099
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
377.117 -897.247
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.797.267
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.007.358 -3.563.338
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-341.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.760.146 17.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.317.808 -1.561.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -68.922 -8.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.248.886 -1.552.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
125.004 921.169
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 907.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
125.004 13.602
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
3.616.234 -545.409
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
8 3.616.234 -545.409
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.081.155 -218.458
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -383.566 464.501
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.354.324 1.463.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.400.323 1.463.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 690.970 68.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.371.560 1.379.828
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28 6.371.560 1.379.828
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 1.196.490 64.520
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -155.756 -2.891.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
890.187 872.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
905.756 -38.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-15.569 911.534
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.941.494 840.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-519.754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-857.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.211.305 -454.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
388.086
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
388.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.599.391 -454.608
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.599.391 -454.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.307 -815.739
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-400.523
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-400.523
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.307 -415.216
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
332.715 -429.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
332.715 -429.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 138.878 568.789
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 471.593 138.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 471.593 138.878
Ticari Alacaklar
15.516.939 10.375.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.516.939 10.366.794
Diğer Alacaklar
644.477 769.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 644.477 769.481
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 3.616.234
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
3.616.234
Stoklar
9 1.726.979 4.205.355
Peşin Ödenmiş Giderler
15 495.728 112.162
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 741.718 741.653
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.746.709 2.633.891
ARA TOPLAM
21.344.143 22.592.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.344.143 22.592.663
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
175.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
152.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.900.001 1.102.734
Maddi Duran Varlıklar
12 17.102.823 8.398.066
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 268.550 329.591
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 103.727 133.926
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 4.964.320 6.887.921
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.514.803 16.852.238
TOPLAM VARLIKLAR
48.858.946 39.444.901
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 48.175 32.395
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.175 32.395
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
48.175 32.395
Ticari Borçlar
5 6.059.261 8.319.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
44.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.014.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.954.453 1.263.483
Diğer Borçlar
18.297.201 10.218.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 16.934.308 9.879.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.362.893 339.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 344.598 500.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 566.278 283.993
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.965.489 5.995.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 499.374 340.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.466.115 5.654.492
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.789.461 2.570.291
ARA TOPLAM
32.024.916 29.183.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.024.916 29.183.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 274.430 310.517
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
274.430 310.517
Uzun Vadeli Karşılıklar
613.135 1.203.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 613.135 1.203.710
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
887.565 1.514.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.912.481 30.697.546
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.184.986 4.810.731
Ödenmiş Sermaye
18.255.333 18.255.333
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.515.691 1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.907.236 1.856.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.907.236 1.856.363
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.737.602 1.942.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
169.634 -86.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.430.108 1.335.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.648.511 -9.653.775
Net Dönem Karı veya Zararı
-676.618 -3.900.043
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.761.479 3.936.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.946.465 8.747.355
TOPLAM KAYNAKLAR
48.858.946 39.444.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.270 -137.412 1.313.397 -1.515.690 -8.410.043 8.421.293 3.274.691 11.695.984
Transferler
-8.410.043 8.410.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.507 51.012 -3.900.043 -3.904.538 661.933 -3.242.605
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
22.018 271.958 293.976 293.976
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -86.400 1.335.415 -9.653.775 -9.653.775 4.810.731 3.936.624 8.747.355
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -86.400 1.335.415 -9.653.775 -9.653.775 4.810.731 3.936.624 8.747.355
Transferler
94.693 -3.994.736 -3.900.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.794.839 256.034 -676.618 3.374.255 3.824.855 7.199.110
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.737.602 169.634 1.430.108 -13.648.511 -676.618 8.184.986 7.761.479 15.946.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
322.404 -3.461.667
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.876.706 -4.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.876.706 -4.495
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
6.531.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
345.239 -4.495
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.876.706 -4.495
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.199.110 -3.466.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.374.255 661.933
Ana Ortaklık Payları
3.824.855 -4.128.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150185


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,02% Hacim : 44.978 Mio.TL Son veri saati : 11:26
Düşük 9.317 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
30,9575 Değişim: 0,15%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 30,9624
Açılış: 30,9102
33,4868 Değişim: 0,12%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5513
Açılış: 33,4481
2.018,33 Değişim: 0,31%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.021,40
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.