KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:30
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 15.867.633 20.271.118 5.749.137 8.618.523
Satışların Maliyeti
22 -13.450.959 -22.624.495 -5.029.773 -9.126.572
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.416.674 -2.353.377 719.364 -508.049
BRÜT KAR (ZARAR)
2.416.674 -2.353.377 719.364 -508.049
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.902.503 -1.215.785 -992.795 -420.730
Pazarlama Giderleri
23 -53.135 -53.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.802.582 3.176.931 227.512 570.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -5.618.228 -4.729.760 157.729 -646.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.354.610 -5.121.991 58.675 -1.004.816
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 32.981 92.868 15.500 17.144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.321.629 -5.029.123 74.175 -987.672
Finansman Gelirleri
27 573.992 21.038 65.741
Finansman Giderleri
28 -922.014 -384.995 -119.353 -63.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.669.651 -5.393.080 20.563 -1.050.776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.369.153 525.008 796.638 119.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -359.907 -306.564 -107.796 -125.476
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.729.060 831.572 904.434 244.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.300.498 -4.868.072 817.201 -931.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.300.498 -4.868.072 817.201 -931.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
470.061 107.397 -240.772 315.785
Ana Ortaklık Payları
-1.770.559 -4.975.469 1.057.973 -1.247.081
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
531.857 -260.208
Dönem Karı (Zararı)
-1.770.559 -4.868.072
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.770.559 -4.868.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.143.342 2.468.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14 584.962 615.501
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.572.888 1.665.865
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5-8 4.572.888 1.665.865
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
578.375 618.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 578.375 42.483
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
576.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-895.844
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 232.581
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -1.128.425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.697.039 -525.008
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
93.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
159.074 2.139.636
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 49.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-849.759 -4.191.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 -8.215 64.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -841.544 -4.255.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.001.943 292.137
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 768.274 531.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 233.669 -239.488
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
1.219.603 -330.694
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 1.219.603 -330.694
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -131.283 3.872.509
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -145.240 1.098.493
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.416.688 -142.668
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 32.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.384.029 -142.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -391.714 709.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
458.025 1.819.434
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 485.657 2.362.412
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -27.632 -542.978
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 -2.953.710 -119.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
534.521 -917.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
42.730 -569.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
491.791 -348.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
531.857 -260.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-319.803 -511.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-319.803 -11.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -301.163 -11.274
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -18.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-614.595 -369.018
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-256.182 -102.558
Kredilerden Nakit Girişleri
-256.182 -102.558
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-358.413 -266.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-402.541 -1.140.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-402.541 -1.140.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
568.789 1.782.231
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
166.248 641.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 166.248 568.789
Ticari Alacaklar
7.838.972 10.446.166
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 8.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.830.757 10.446.166
Diğer Alacaklar
688.707 1.678.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 360.082 1.170.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 328.625 507.248
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.851.222 3.070.825
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.851.222 3.070.825
Stoklar
10 4.082.944 3.951.661
Peşin Ödenmiş Giderler
16 721.903 576.663
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 741.566 629.290
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.552.405 2.702.591
ARA TOPLAM
18.643.967 23.624.145
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.643.967 23.624.145
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.108.241 1.124.583
Maddi Duran Varlıklar
13 8.326.195 8.304.729
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 406.137 651.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 141.537 166.462
Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.820
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 6.077.129 6.317.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.159.239 16.669.598
TOPLAM VARLIKLAR
34.803.206 40.293.743
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.315 815.740
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.315 815.740
Banka Kredileri
400.523
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
136.315 415.217
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
144.341
Ticari Borçlar
8.344.228 6.694.959
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 32.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.311.569 6.694.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 803.296 1.195.010
Diğer Borçlar
9.400.807 9.044.888
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 9.153.784 8.770.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 247.023 274.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 438.592 3.392.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 80.498 62.646
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.244.599 1.028.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 299.445 285.657
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 945.154 742.393
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.415.782 2.277.628
ARA TOPLAM
23.008.458 24.511.223
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.008.458 24.511.223
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
318.946 342.911
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
318.946 342.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
318.946 342.911
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.370.793 806.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.370.793 806.206
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 2.937.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.689.739 4.086.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.698.197 28.597.759
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.416.400 8.421.293
Ödenmiş Sermaye
18.255.333 18.255.333
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.515.691 1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.626.524 1.860.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.626.524 1.860.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.942.724 1.998.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-316.200 -137.412
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.313.397 1.313.397
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.925.733 -1.515.690
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.770.559 -8.410.043
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.688.609 3.274.691
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.105.009 11.695.984
TOPLAM KAYNAKLAR
34.803.206 40.293.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 -4.598.253 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 16.913.370 3.121.919 20.035.289
Transferler
297.223 2.414.721 -2.711.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.447 22.204 -4.975.469 -4.923.818 116.032 -4.807.786
Sermaye Arttırımı
5.030.333 -5.030.333
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 2.005.514 -10.971 1.313.398 -1.515.691 -4.975.469 11.989.552 3.237.951 15.227.503
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.270 -137.412 1.313.397 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.691 11.695.984
Transferler
-8.410.043 8.410.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.770.559 -2.004.893 413.918 -1.590.975
Dönem Karı (Zararı)
-55.546
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.724 1.313.397 -9.925.733 -1.770.559 6.416.400 3.688.609 10.105.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.300.498 -4.868.072 817.201 -931.296
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-234.334 60.286 -50.533 254.733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-243.402 31.198 23.760 318.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.068 29.088 -74.293 -63.685
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9.068 29.088 -74.293 -63.685
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-234.334 60.286 -50.533 254.733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.534.832 -4.807.786 766.668 -676.563
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
413.918 116.032 184.629 355.041
Ana Ortaklık Payları
-1.948.750 -4.923.818 582.039 -1.031.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976434


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.