KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 18:26
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 25.542.524 21.676.518
Satışların Maliyeti
20 -28.505.700 -19.746.923
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.963.176 1.929.595
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.963.176 1.929.595
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.732.219 -2.275.622
Pazarlama Giderleri
21 0 -176.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.916.227 10.984.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.251.071 -3.326.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.030.239 7.136.359
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 809.603
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -1.832.349
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.030.239 6.113.613
Finansman Gelirleri
25 1.007.501 111.938
Finansman Giderleri
24 -864.507 -2.004.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.887.245 4.221.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.639.344 -1.052.750
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -359.775 -1.879.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.999.119 826.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.247.901 3.168.629
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.247.901 3.168.629
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
162.142 456.685
Ana Ortaklık Payları
-8.410.043 2.711.944
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-186.143 1.218.832
Dönem Karı (Zararı)
-8.247.901 3.168.629
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.610.538 1.227.506
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 875.519 54.850
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.351.253 1.426.091
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.351.253 1.426.091
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
910.470 401.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 217.058 401.169
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 693.412 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -1.639.344 -536.062
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -16.832
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -16.832
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
112.640 -101.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.748.348 -4.896.795
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 49.700 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.736.877 -7.670.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.182 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.801.059 -7.670.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.444.688 2.202.873
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.649.619 1.532.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -204.931 670.299
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.056.893 2.013.932
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
16 -1.056.893 2.013.932
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 3.945.893 434.253
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 1.055.546 -1.729.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.245.750 -4.317.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -3.245.750 -4.317.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 267.406 903.694
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.175.017 3.903.779
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.784.054 1.885.334
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -609.037 2.018.445
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 2.160.610 -6.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.310.992 -631.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -656.900 -631.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-654.092 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.985 -500.660
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-297.128 1.719.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-511.274 -683.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.464
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.274 -70.988
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.274 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -70.988
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -500.000 -629.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-516.023 -2.268.434
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.493 -2.268.434
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-382.530
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.213.440 -1.733.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.213.440 -1.733.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.782.231 3.515.275
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 568.791 1.782.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 568.791 1.782.231
Ticari Alacaklar
10.446.168 10.060.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 28 64.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.446.168 9.996.362
Diğer Alacaklar
1.678.158 3.122.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 28 1.170.910 2.820.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 507.248 302.317
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
16 3.070.825 2.013.932
Stoklar
10 3.951.662 7.897.555
Peşin Ödenmiş Giderler
17 946.454 1.988.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 629.291 70.098
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.332.801 1.880.956
ARA TOPLAM
23.624.150 28.816.906
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.624.150 28.816.906
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 100.000 149.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.124.584 646.750
Maddi Duran Varlıklar
12 8.304.730 8.782.599
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 651.494 458.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.463 189.743
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 166.463 189.743
Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.821 18.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.317.509 4.067.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
18 0 354.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.669.601 14.666.705
TOPLAM VARLIKLAR
40.293.751 43.483.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 815.739 468.011
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 179.601
Ticari Borçlar
6.694.959 9.940.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 6.694.959 9.940.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.195.011 927.605
Diğer Borçlar
9.044.888 3.869.871
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 28 8.770.233 2.986.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 274.655 883.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 3.392.302 1.231.692
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 62.647 1.756.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.028.051 309.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 285.657 260.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 742.394 48.982
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.277.632 1.132.440
ARA TOPLAM
24.511.229 19.816.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.511.229 19.816.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 342.911 380.596
Uzun Vadeli Karşılıklar
806.206 455.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 806.206 455.501
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.937.420 2.753.140
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 42.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.086.537 3.631.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.597.766 23.448.322
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.421.293 16.913.370
Ödenmiş Sermaye
19 18.255.333 13.225.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.515.691 6.546.024
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.860.858 1.942.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.860.858 1.942.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 1.998.271 1.976.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -137.413 -33.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.313.398 1.016.175
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.515.691 -3.930.412
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -8.410.043 2.711.944
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.274.692 3.121.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.695.985 20.035.289
TOPLAM KAYNAKLAR
40.293.751 43.483.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243
Diğer Düzeltmeler
-4.598.253 -4.598.253 -4.598.253
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.225.000 6.546.024 -4.598.253 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 12.410.990 12.410.990
Transferler
-4.489.977 4.489.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.914 0 2.711.944 2.670.030 436.728 3.106.758
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.976.067 93.248 -236.965 1.832.350 2.685.191 4.517.541
Dönem Sonu Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 -4.598.253 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 16.913.370 3.121.919 20.035.289
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542
Diğer Düzeltmeler
-4.598.253
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.225.000 6.546.024 -4.598.253 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 16.913.370 3.121.919 20.035.289
Transferler
2.711.944 -2.711.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.204 -104.238 -8.410.043 -8.492.077 152.773 -8.339.304
Sermaye Arttırımı
5.030.333 -5.030.333
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
297.223 -297.223
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 -137.413 1.313.398 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.692 11.695.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.247.901 3.168.629
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-91.403 -41.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.414 -52.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
67.011 10.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
67.011 10.479
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.403 -41.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.339.304 3.126.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
152.773 436.728
Ana Ortaklık Payları
-8.492.077 2.689.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917399


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.194 Değişim: 0,00% Hacim : 145.590 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.215
Açılış: 9.100
31,2971 Değişim: 0,20%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,3570
Açılış: 31,2335
33,8867 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9525
Açılış: 33,8667
2.055,92 Değişim: 0,15%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.061,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.