KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 22:40
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 11.652.595 8.583.723 5.247.813 5.315.201
Satışların Maliyeti
19 -13.497.923 -7.490.195 -7.325.683 -5.246.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.845.328 1.093.528 -2.077.870 68.525
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.845.328 1.093.528 -2.077.870 68.525
Genel Yönetim Giderleri
-795.055 -1.324.185 -377.116 -533.797
Pazarlama Giderleri
-119.545 12.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.606.514 2.264.715 508.084 60.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.083.306 -2.058.988 -3.268.470 -103.955
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.117.175 -144.475 -5.215.372 -496.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 75.724 331.721 30.249 174.611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.832.349
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.041.451 -1.645.103 -5.185.123 -322.027
Finansman Gelirleri
23 21.038 25.360 344
Finansman Giderleri
22 -321.891 -377.903 -70.046 -136.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.342.304 -1.997.646 -5.255.169 -458.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
405.528 -34.529 666.316 -224.921
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -181.088 -266.539 -19.866 -231.790
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 586.616 232.010 686.182 6.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.936.776 -2.032.175 -4.588.853 -683.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.936.776 -2.032.175 -4.588.853 -683.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-208.388 320.710 -243.506 -8.847
Ana Ortaklık Payları
-3.728.388 -2.352.885 -4.345.347 -674.709
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
222.723 1.736.898
Dönem Karı (Zararı)
-3.936.776 -2.032.175
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.103.647 130.529
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 394.628 309.344
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.352.755 -49.418
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.352.755 -49.418
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
693.858 36.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
60.507 36.894
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
633.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -405.528 -240.118
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
67.934 73.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.055.852 3.607.601
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 49.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.105.897 3.591.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.170.080 3.591.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
163.922 -2.483.365
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 251.762 -2.130.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -87.840 -353.117
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.297.913 -231.415
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 -1.297.913 -231.415
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.570.587 -73.313
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 467.435 -236.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.813.036 -3.769.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 -531.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.813.036 -3.238.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 871.850 478.028
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.437 6.148.645
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 613.040 5.796.988
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -531.603 351.657
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 1.186.041 373.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-744.346 -190.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-485.503 -190.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-258.843
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
222.723 1.705.955
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-508.985 -13.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.985 -13.067
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -8.985 -13.067
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-200.484 -1.471.494
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.462 -1.471.494
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-162.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-486.746 252.337
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-486.746 252.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.782.231 3.515.275
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.295.485 3.767.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.295.485 1.782.231
Ticari Alacaklar
10.813.686 10.060.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 26 64.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.813.686 9.996.362
Diğer Alacaklar
2.958.924 3.122.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 26 2.568.767 2.820.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 390.157 302.317
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 3.311.845 2.013.932
Stoklar
10 6.326.968 7.897.555
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.539.386 1.988.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 207.069 70.098
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.267.542 1.880.956
ARA TOPLAM
28.720.905 28.816.906
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.720.905 28.816.906
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 100.000 149.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.136.084 646.750
Maddi Duran Varlıklar
11 8.545.004 8.782.599
Kullanım Hakkı Varlıkları
747.197 458.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
180.082 189.743
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 180.082 189.743
Peşin Ödenmiş Giderler
16 0 18.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.305.400 4.067.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 316.084 354.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.329.851 14.666.705
TOPLAM VARLIKLAR
44.050.756 43.483.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 298.125 468.011
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 420.414 179.601
Ticari Borçlar
11.753.745 9.940.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.753.745 9.940.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.799.455 927.605
Diğer Borçlar
3.951.308 3.869.871
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 26 3.599.219 2.986.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 352.089 883.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 2.417.733 1.231.692
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 181.088 1.756.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
904.879 309.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 222.546 260.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 682.333 48.982
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.672.882 1.132.440
ARA TOPLAM
24.399.629 19.816.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.399.629 19.816.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 593.437 380.596
Uzun Vadeli Karşılıklar
841.572 455.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 841.572 455.501
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.312.052 2.753.140
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 42.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.747.061 3.631.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.146.690 23.448.322
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.021.156 16.913.370
Ödenmiş Sermaye
18 18.255.333 13.225.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.515.691 6.546.024
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.779.066 1.942.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.779.066 1.942.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.998.271 1.976.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -219.205 -33.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.313.398 1.016.175
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.515.691 -3.930.412
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -3.728.388 2.711.944
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.882.910 3.121.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.904.066 20.035.289
TOPLAM KAYNAKLAR
44.050.756 43.483.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243
Diğer Düzeltmeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 0,25% Hacim : 6.494 Mio.TL Son veri saati : 13:42
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.405
Açılış: 1.403
8,6979 Değişim: -0,82%
Düşük 8,6828 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3522 Değişim: -1,00%
Düşük 10,3338 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
499,23 Değişim: -0,71%
Düşük 499,18 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.