KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 20:30
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 6.404.782 3.268.522
Satışların Maliyeti
19 -6.172.240 -2.243.519
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
232.542 1.025.003
BRÜT KAR (ZARAR)
232.542 1.025.003
Genel Yönetim Giderleri
-417.939 -790.388
Pazarlama Giderleri
-131.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.098.430 2.204.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-814.836 -1.955.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.098.197 352.163
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 45.475 157.110
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.832.349
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.143.672 -1.323.076
Finansman Gelirleri
23 21.038 25.016
Finansman Giderleri
22 -251.845 -240.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
912.865 -1.539.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-260.788 190.392
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -161.222 -34.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -99.566 225.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
652.077 -1.348.619
DÖNEM KARI (ZARARI)
652.077 -1.348.619
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.118 329.557
Ana Ortaklık Payları
616.959 -1.678.176
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
592.132 1.023.405
Dönem Karı (Zararı)
652.077 -1.348.619
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
415.650 -87.707
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
194.498 161.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-242.412 -179.483
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -242.412 -179.483
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
157.880 14.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.880 14.071
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
111.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 260.788 -233.400
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
44.896 149.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-399.525 2.532.744
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
49.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-308.546 2.409.223
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-285.239 2.409.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.099 -1.900.330
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -19.869 4.143.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -91.230 -6.044.207
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.005.959 -180.029
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 -1.005.959 -180.029
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 222.340 -521.245
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 246.709 -306.590
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
385.928 -3.157.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 184.233 -531.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 201.695 -2.626.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 445.474 278.735
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.268.719 4.458.308
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -670.965 3.850.679
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -597.754 607.629
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 1.576.423 1.599.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-631.776 -147.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-173.400 -147.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-458.376
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
668.202 1.096.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-76.070 -73.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-502.288 -12.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.288 -12.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.941 -672.600
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.269
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-672.600
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.903 338.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.903 338.756
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.782.231 3.515.275
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.802.134 3.854.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.802.134 1.782.231
Ticari Alacaklar
10.611.502 10.060.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-26 87.489 64.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.524.013 9.996.362
Diğer Alacaklar
3.233.945 3.122.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-26 2.840.398 2.820.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 393.547 302.317
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 3.019.891 2.013.932
Stoklar
10 7.675.215 7.897.555
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.741.231 1.988.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 43.192 70.098
Diğer Dönen Varlıklar
2.049.643 1.880.956
ARA TOPLAM
30.176.753 28.816.906
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.176.753 28.816.906
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 100.000 149.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.141.834 646.750
Maddi Duran Varlıklar
11 8.660.787 8.782.599
Kullanım Hakkı Varlıkları
698.525 458.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.786.254 4.787.996
Şerefiye
3 4.598.253 4.598.253
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 188.001 189.743
Peşin Ödenmiş Giderler
16 18.881 18.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.579.811 4.067.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 385.757 354.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.371.849 19.264.958
TOPLAM VARLIKLAR
50.548.602 48.081.864
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 257.616 468.011
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 478.251 179.601
Ticari Borçlar
10.326.637 9.940.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-26 184.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 10.142.404 9.940.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.373.079 927.605
Diğer Borçlar
2.601.152 3.869.871
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-26 2.315.214 2.986.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 285.938 883.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 2.808.115 1.231.692
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 85.151 1.756.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
416.165 309.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 256.183 260.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 159.982 48.982
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.473.351 1.132.440
ARA TOPLAM
20.819.517 19.816.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.819.517 19.816.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 570.959 380.596
Uzun Vadeli Karşılıklar
815.378 455.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 815.378 455.501
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.299.511 2.753.140
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 42.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.685.848 3.631.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.505.365 23.448.322
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.933.372 21.511.623
Ödenmiş Sermaye
18 13.225.000 13.225.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.747.682 1.942.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.747.682 1.942.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.976.067 1.976.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -228.385 -33.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.313.398 1.016.175
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.515.691 -3.930.412
Net Dönem Karı veya Zararı
25 616.959 2.711.944
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.109.865 3.121.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.043.237 24.633.542
TOPLAM KAYNAKLAR
50.548.602 48.081.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243
Transferler
-4.489.977 4.489.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.011 -1.678.176 -1.695.187 316.873 -1.378.314
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.976.067 93.248 -236.966 1.832.349 2.685.191 4.517.540
Dönem Sonu Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 1.976.067 -8.272 1.016.175 -3.930.413 -1.678.176 17.146.405 3.002.064 20.148.469
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542
Transferler
2.711.944 -2.711.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.210 616.959 421.749 -12.054 409.695
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
297.223 -297.223
Dönem Sonu Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 1.976.067 -228.385 1.313.398 -1.515.691 616.959 21.933.372 3.109.865 25.043.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
652.077 -1.348.619
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-242.382 -1.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-308.289 -1.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.907 290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 65.907 290
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-242.382 -1.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
409.695 -1.349.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.118 316.873
Ana Ortaklık Payları
374.577 -1.666.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850375


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.064 Değişim: -1,05% Hacim : 18.603 Mio.TL Son veri saati : 14:18
Düşük 2.061 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5393 Değişim: 0,76%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,5621
Açılış: 13,4375
15,4225 Değişim: 0,58%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,4677
Açılış: 15,3342
788,30 Değişim: 0,28%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 790,87
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.