KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 20:11
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
100.635.652 115.054.867
Satışların Maliyeti
-81.752.206 -108.385.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.883.446 6.669.449
BRÜT KAR (ZARAR)
18.883.446 6.669.449
Genel Yönetim Giderleri
-2.102.455 -1.301.171
Pazarlama Giderleri
-1.199.953 -1.273.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.405.314 4.235.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.024.208 -3.294.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.962.144 5.035.789
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.962.144 5.035.789
Finansman Gelirleri
2.883.571 2.458.483
Finansman Giderleri
-14.628.829 -20.851.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.216.886 -13.357.329
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-320.944 -136.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-320.944 -136.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.895.942 -13.494.195
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.895.942 -13.494.195
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.895.942 -13.494.195
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.158.914 20.042.860
Dönem Karı (Zararı)
4.895.942 -13.494.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.423.481 11.016.135
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.993.598 1.905.936
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
877.086 2.577.616
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -136.866
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-447.203 6.669.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.839.491 21.553.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.657.612 -8.347.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.906.616 -14.817.848
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.354.752 41.579.980
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.402.373 3.617.345
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.473.780 2.095.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.319.400 -2.574.175
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.158.914 19.075.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 27.147
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 940.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.701.294 -67.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.701.294 -67.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.386.466 -20.019.178
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.004.937 1.675.585
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.095.146 -3.294.524
Ödenen Faiz
0 -20.851.601
Alınan Faiz
0 2.458.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-320.944 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.687 -7.120
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.154 -43.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.154 -43.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.013 57.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
85.167 14.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
85.167 14.013
Ticari Alacaklar
19.195.564 27.853.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.195.564 27.853.176
Diğer Alacaklar
721.156 25.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
721.156 25.966
Stoklar
29.798.475 24.443.723
Peşin Ödenmiş Giderler
6.131.144 1.646.508
Diğer Dönen Varlıklar
352.518 418.557
ARA TOPLAM
56.284.024 54.401.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.284.024 54.401.943
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.335 20.335
Maddi Duran Varlıklar
23.276.459 15.125.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.441.045 14.884.308
Peşin Ödenmiş Giderler
20.299 40.294
Ertelenmiş Vergi Varlığı
508.848 696.024
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.266.986 30.766.461
TOPLAM VARLIKLAR
94.551.010 85.168.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.910.173 3.905.236
Ticari Borçlar
10.471.853 16.874.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.471.853 16.874.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
428.503 329.037
Diğer Borçlar
13.374.749 12.115.226
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.189.298 12.020.983
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.185.451 94.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.587.034 20.275.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.729.706 1.542.397
ARA TOPLAM
49.507.629 55.046.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.507.629 55.046.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.533.982 18.629.128
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 508.287
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.931.408 1.054.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.931.408 1.054.322
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 331.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.465.390 20.523.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.973.019 75.570.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.577.991 9.597.823
Ödenmiş Sermaye
36.600.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.412.930 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.726.673 7.067.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.726.673 7.067.862
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-279.257 61.932
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.507.566 1.915.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.565.120 -5.478.703
Net Dönem Karı veya Zararı
4.895.942 -13.494.195
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.577.991 9.597.823
TOPLAM KAYNAKLAR
94.551.010 85.168.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642
Transferler
660.336 -206.687 -479.153 -25.504 0 -25.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.120 -13.494.195 -13.501.315 0 -13.501.315
Dönem Karı (Zararı)
-13.494.195 -13.494.195 0 -13.494.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.120 -7.120 0 -7.120
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823
Transferler
592.222 -14.086.417 13.494.195 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.189 4.895.942 4.554.753 0 4.554.753
Dönem Karı (Zararı)
4.895.942 4.895.942 0 4.895.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.189 -341.189 0 -341.189
Sermaye Arttırımı
18.300.000 18.300.000 0 18.300.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
106.015 125.415 0 125.415
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 -19.400 1.412.930 7.005.930 -279.257 2.507.566 -19.565.120 4.895.942 32.577.991 0 32.577.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.895.942 -13.494.195
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-341.189 -7.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-446.450 -9.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105.261 2.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
105.261 2.008
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-341.189 -7.120
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.554.753 -13.501.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.554.753 -13.501.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914226


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.