KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2020 - 20:38
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
39.417.625 32.541.055 19.183.780 22.112.134
Satışların Maliyeti
-31.229.240 -28.093.528 -12.572.964 -18.576.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.188.385 4.447.527 6.610.816 3.536.100
BRÜT KAR (ZARAR)
8.188.385 4.447.527 6.610.816 3.536.100
Genel Yönetim Giderleri
-1.121.067 -639.237 -332.308 -286.727
Pazarlama Giderleri
-679.455 -617.882 -279.410 -396.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
940.959 3.613.287 337.446 1.155.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-902.021 -394.004 -889.380 -286.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.426.801 6.409.691 5.447.164 3.721.944
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.426.801 6.409.691 5.447.164 3.721.944
Finansman Gelirleri
1.886.607 2.620.948 481.344 1.145.551
Finansman Giderleri
-7.414.090 -11.469.067 -5.571.225 -5.134.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
899.318 -2.438.428 357.283 -266.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
63.479 6.021 13.552 -9.550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
63.479 6.021 13.552 -9.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
962.797 -2.432.407 370.835 -276.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
962.797 -2.432.407 370.835 -276.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
962.797 -2.432.407 370.835 -276.182
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.122.561 2.682.521
Dönem Karı (Zararı)
962.797 -2.432.407
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.363.077 876.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
874.058 876.201
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
489.019 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
796.687 4.238.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.831.403 791.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.359.402 -1.138.261
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.730.387 7.428.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
517.891 1.267.641
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.742.818 -4.110.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.280.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.122.561 2.682.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
135.402 -281.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.402 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -281.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.579.659 -2.307.177
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.905.421 5.135.826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.633.831 -7.561.137
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
148.751 118.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.678.304 94.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.678.304 94.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.013 57.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.692.317 151.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.692.317 14.013
Ticari Alacaklar
22.021.773 27.853.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.021.773 27.853.176
Diğer Alacaklar
702.192 25.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
702.192 25.966
Stoklar
35.174.110 24.443.723
Peşin Ödenmiş Giderler
5.177.071 1.646.508
Diğer Dönen Varlıklar
557.435 418.557
ARA TOPLAM
65.324.898 54.401.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.324.898 54.401.943
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.335 20.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.335 20.335
Maddi Duran Varlıklar
14.340.775 15.125.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.659.573 14.884.308
Peşin Ödenmiş Giderler
2.602 40.294
Ertelenmiş Vergi Varlığı
747.450 696.024
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.770.735 30.766.461
TOPLAM VARLIKLAR
95.095.633 85.168.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.810.657 3.905.236
Ticari Borçlar
17.392.117 16.874.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.392.117 16.874.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
875.030 329.037
Diğer Borçlar
7.416.594 12.115.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.316.496 12.020.983
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
100.098 94.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.914.445 20.275.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.043.870 1.542.396
ARA TOPLAM
49.458.324 55.046.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.458.324 55.046.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.995.297 18.629.128
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
508.287 508.287
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.144.355 1.054.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.144.355 1.054.322
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
331.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.647.939 20.523.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.106.263 75.570.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.989.370 9.597.823
Ödenmiş Sermaye
36.600.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-39.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.412.930 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.110.598 7.067.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.110.598 7.067.862
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
104.668 61.932
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.507.566 1.915.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.565.121 -5.478.703
Net Dönem Karı veya Zararı
962.797 -13.494.195
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.989.370 9.597.823
TOPLAM KAYNAKLAR
95.095.633 85.168.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642
Transferler
660.336 -206.687 -479.153 -504.657 0 -504.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.120 -13.494.195 -13.501.315 0 -13.501.315
Dönem Karı (Zararı)
0 -13.494.195 -13.494.195 0 -13.494.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.120 0 -7.120 0 -7.120
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 9.597.823
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823
Transferler
592.222 -14.086.418 13.494.195 -1 0 -1
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.736 962.797 1.005.533 0 1.005.533
Dönem Karı (Zararı)
0 962.797 962.797 0 962.797
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.736 0 42.736 0 42.736
Sermaye Arttırımı
18.300.000 18.300.000 0 18.300.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-20.000 106.015 86.015 0 86.015
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 -39.400 1.412.930 7.005.930 104.668 2.507.566 -19.565.121 962.797 28.989.370 0 28.989.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
962.797 -2.432.407 370.835 -276.182
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.736 187.185 -121.800 210.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.790 282.438 -156.154 311.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.054 -95.253 34.354 -101.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.054 -95.253 34.354 -101.699
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.736 187.185 -121.800 210.038
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.005.533 -2.245.222 249.035 -66.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.005.533 -2.245.222 249.035 -66.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871486


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.