KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:37
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.233.846 10.428.920
Satışların Maliyeti
-18.656.276 -9.517.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.577.570 911.426
BRÜT KAR (ZARAR)
1.577.570 911.426
Genel Yönetim Giderleri
-788.759 -352.511
Pazarlama Giderleri
-400.046 -220.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
603.514 2.457.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.641 -107.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
979.638 2.687.744
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
979.638 2.687.744
Finansman Gelirleri
1.405.263 3.766.501
Finansman Giderleri
-1.842.865 -6.334.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
542.036 119.305
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
49.927 15.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
49.927 15.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
591.963 134.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
591.963 134.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
591.963 134.876
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-348.727 4.321.927
Dönem Karı (Zararı)
591.963 134.876
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
505.240 1.469.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
437.029 442.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-146.252 100.076
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.927 15.571
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
164.536 911.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.445.930 367.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.715.976 -495.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.205.470 -2.000.020
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-597.580 -2.169.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.273.385 -2.599.574
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.632.241 8.206.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -573.421
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-348.727 1.972.188
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.349.739
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
158.015 20.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
158.015 20.727
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
342.462 -4.320.385
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.344.410 -8.189.620
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.686.872 6.559.986
Ödenen Faiz
0 -6.334.940
Alınan Faiz
0 3.766.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -122.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.750 22.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.750 22.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.013 57.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
165.763 79.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
165.763 14.013
Ticari Alacaklar
17.137.200 27.853.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.137.200 27.853.176
Diğer Alacaklar
9.071 25.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.071 25.966
Stoklar
25.041.303 24.443.723
Peşin Ödenmiş Giderler
3.284.179 1.646.508
Diğer Dönen Varlıklar
346.685 418.557
ARA TOPLAM
45.984.201 54.401.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.984.201 54.401.943
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.335 20.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.335 20.335
Maddi Duran Varlıklar
14.644.213 15.125.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.770.551 14.884.308
Peşin Ödenmiş Giderler
693.339 40.294
Ertelenmiş Vergi Varlığı
731.720 696.024
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.860.158 30.766.461
TOPLAM VARLIKLAR
76.844.359 85.168.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.592.108 3.905.236
Ticari Borçlar
19.147.611 16.874.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.147.611 16.874.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
436.678 329.037
Diğer Borçlar
7.832.211 12.115.226
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.766.971 12.020.983
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
65.240 94.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.463.696 20.275.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.278.872 1.542.397
ARA TOPLAM
50.756.787 55.046.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.756.787 55.046.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.284.718 18.629.128
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
508.287 508.287
Uzun Vadeli Karşılıklar
908.070 1.054.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
908.070 1.054.322
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32.175 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 331.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.733.250 20.523.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.490.037 75.570.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.354.322 9.597.823
Ödenmiş Sermaye
18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.232.398 7.067.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.232.398 7.067.862
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
226.468 61.932
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.507.566 1.915.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.565.120 -5.478.703
Net Dönem Karı veya Zararı
591.963 -13.494.195
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.354.322 9.597.823
TOPLAM KAYNAKLAR
76.844.359 85.168.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642
Transferler
660.336 -206.687 -479.153 -504.657 0 -504.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.120 -13.494.195 -13.501.315 0 -13.501.315
Dönem Karı (Zararı)
0 -13.494.195 -13.494.195 0 -13.494.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.120 0 -7.120 0 -7.120
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823
Transferler
592.222 -14.086.417 13.494.195 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
164.536 591.963 756.499 0 756.499
Dönem Karı (Zararı)
0 591.963 491.963 0 491.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
164.536 0 164.536 0 164.536
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 226.468 2.507.566 -19.565.120 591.963 10.354.322 0 10.354.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
591.963 134.876
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
164.536 -22.853
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
210.943 -29.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.407 6.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-46.407 6.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.536 -22.853
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
756.499 112.023
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
756.499 112.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848256


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.