" />

KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 23:04
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
115.054.867 106.133.050
Satışların Maliyeti
-108.385.418 -91.826.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.669.449 14.306.093
BRÜT KAR (ZARAR)
6.669.449 14.306.093
Genel Yönetim Giderleri
-1.301.171 -2.580.829
Pazarlama Giderleri
-1.273.004 -2.298.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.235.126 3.018.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.294.611 -2.466.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.035.789 9.979.099
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.035.789 9.979.099
Finansman Gelirleri
2.458.483 7.241.788
Finansman Giderleri
-20.851.601 -16.963.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.357.329 257.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-136.866 221.326
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -5.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-136.866 226.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.494.195 479.153
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.494.195 479.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.494.195 479.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.042.860 13.269.824
Dönem Karı (Zararı)
-13.494.195 479.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.016.135 16.498.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.905.936 1.959.507
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.577.616 5.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-136.866 226.937
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.669.449 14.306.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.553.258 -3.449.976
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.347.261 2.667.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.817.848 3.166.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
41.579.980 -15.062.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.617.345 -7.601.844
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.095.217 18.260.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.574.175 -4.879.073
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.075.198 13.527.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -45.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27.147 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
940.515 -212.613
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.382 -553.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 435.832
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.382 -983.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -5.611
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.019.178 -12.714.540
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.294.524 5.295.917
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.675.585 -8.417.556
Ödenen Faiz
-20.851.601 -16.963.060
Alınan Faiz
2.458.482 7.241.789
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.120 128.370
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.700 1.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.700 1.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.713 55.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.013 57.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14.013 57.713
Ticari Alacaklar
12.783.647 4.436.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.783.647 4.436.386
Diğer Alacaklar
25.966 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.966 799
Stoklar
24.443.723 66.023.703
Peşin Ödenmiş Giderler
16.716.037 2.182.278
Diğer Dönen Varlıklar
418.557 53.333
ARA TOPLAM
54.401.943 72.754.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.401.943 72.754.212
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.335 20.335
Maddi Duran Varlıklar
15.125.500 16.760.762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.884.308 15.087.601
Peşin Ödenmiş Giderler
40.294 38.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı
696.024 830.883
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.766.461 32.738.464
TOPLAM VARLIKLAR
85.168.404 105.492.676
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.905.236 2.229.651
Ticari Borçlar
16.874.226 20.491.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
329.037 467.496
Diğer Borçlar
12.115.226 16.874.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12.020.983 16.540.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
94.243 334.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.275.226 14.586.288
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.542.397 902.870
ARA TOPLAM
55.046.959 55.558.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.046.959 55.558.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.629.128 23.556.811
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
508.287 1.406.115
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.054.322 773.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.054.322 773.605
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
331.885 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.523.622 26.809.631
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.570.581 82.368.034
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.597.823 23.124.642
Ödenmiş Sermaye
18.300.000 18.300.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.067.862 7.074.982
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.067.862 7.074.982
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.932 69.052
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.915.344 1.255.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.478.703 -5.272.016
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.494.195 479.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.597.823 23.124.642
TOPLAM KAYNAKLAR
85.168.404 105.492.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 -293.966 22.517.119 0 22.517.119
Transferler
800.790 -1.094.756 293.966 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 479.153 607.523 0 607.523
Dönem Karı (Zararı)
0 479.153 479.153 0 479.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 0 128.370 0 128.370
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642
Transferler
660.336 -206.687 -479.153 -504.657 0 -504.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.120 -13.494.195 -13.501.315 0 -13.501.315
Dönem Karı (Zararı)
0 -13.494.195 -13.494.195 0 -13.494.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.720 0 -7.120 0 -7.120
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.494.195 479.153
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.120 128.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.128 164.577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.008 -36.207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.008 -36.207
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.120 128.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.501.315 607.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.501.315 607.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823742


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8491 Değişim: 0,13%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 32,8645
Açılış: 32,8069
35,7085 Değişim: 0,30%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 35,7356
Açılış: 35,6018
2.529,20 Değişim: 0,00%
Düşük 2.525,14 25.07.2024 Yüksek 2.534,53
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.