KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.12.2019 - 20:07
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32.541.055 29.836.499 22.112.134 17.272.095
Satışların Maliyeti
-28.093.528 -24.434.595 -18.576.034 -13.889.466
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.447.527 5.401.904 3.536.100 3.382.629
BRÜT KAR (ZARAR)
4.447.527 5.401.904 3.536.100 3.382.629
Genel Yönetim Giderleri
-639.237 -725.986 -286.727 -427.033
Pazarlama Giderleri
-617.882 -594.622 -396.973 -337.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.062.201 1.151.138 1.380.286 812.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-394.004 -454.199 -286.285 -140.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.858.605 4.778.235 3.946.401 3.289.817
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.858.605 4.778.235 3.946.401 3.289.817
Finansman Gelirleri
2.620.948 2.124.824 -1.145.551 964.440
Finansman Giderleri
-11.469.067 -6.937.084 -5.134.127 -3.255.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.989.514 -34.025 -2.333.277 999.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.021 506.281 -9.550 506.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.021 506.281 -9.550 506.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.983.493 472.256 -2.342.827 1.505.357
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.983.493 472.256 -2.342.827 1.505.357
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.983.493 472.256 -2.342.827 1.505.357
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.800.655 5.433.703
Dönem Karı (Zararı)
-1.983.493 472.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
876.201 6.820.385
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
876.201 687.583
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 163.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 506.281
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 60.818
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 5.401.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.789.813 -1.859.005
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
791.500 585.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.587.175 727.722
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.428.288 -2.554.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.267.641 -4.611.505
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.110.441 5.314.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.320.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.682.521 5.433.636
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
118.134 67
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-281.263 -814.103
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-281.263 -814.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.425.311 -4.595.359
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.135.826 2.747.313
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.561.137 -2.475.478
Ödenen Faiz
0 -6.937.084
Alınan Faiz
0 2.124.824
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -54.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.081 24.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.081 24.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.713 55.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.794 80.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
151.794 57.713
Ticari Alacaklar
3.644.886 4.436.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.644.886 4.436.386
Diğer Alacaklar
25.966 799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.966 799
Stoklar
58.595.415 66.023.703
Peşin Ödenmiş Giderler
3.041.623 2.182.278
Diğer Dönen Varlıklar
314.382 53.333
ARA TOPLAM
65.774.066 72.754.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.774.066 72.754.212
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.335 20.335
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.335 20.335
Maddi Duran Varlıklar
16.701.969 16.760.762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.551.456 15.087.601
Peşin Ödenmiş Giderler
4.260 38.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı
858.206 830.883
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.136.226 32.738.464
TOPLAM VARLIKLAR
97.910.292 105.492.676
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.365.477 2.229.651
Ticari Borçlar
21.759.212 20.491.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.759.212 20.491.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
597.370 467.496
Diğer Borçlar
16.820.601 16.874.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16.713.040 16.540.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107.561 334.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.043.788 14.586.288
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
524.306 902.870
ARA TOPLAM
58.116.365 55.558.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.116.365 55.558.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.995.674 23.556.811
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.406.115 1.406.115
Uzun Vadeli Karşılıklar
800.971 773.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
800.971 773.605
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
331.885 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.534.645 26.809.631
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.651.010 82.368.034
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.259.282 23.124.642
Ödenmiş Sermaye
18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.193.115 7.074.982
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.193.115 7.074.982
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
187.185 69.052
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.915.344 1.255.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.453.199 -5.272.016
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.983.493 479.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.259.282 23.124.642
TOPLAM KAYNAKLAR
97.910.292 105.492.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 596.635 23.407.720 0 23.407.720
Transferler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.