KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 21:55
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
87.291.312 59.146.300 57.750.257 25.509.801
Satışların Maliyeti
-78.701.739 -47.639.585 -50.608.212 -23.209.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.589.573 11.506.715 7.142.045 2.299.993
BRÜT KAR (ZARAR)
8.589.573 11.506.715 7.142.045 2.299.993
Genel Yönetim Giderleri
-945.114 -1.635.190 -305.877 -909.204
Pazarlama Giderleri
-1.006.896 -1.702.512 -389.013 -1.107.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.842.117 1.168.177 228.829 ayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.938.197 -277.110 2.013.448 11.692
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.855.023 9.427.555
Dönem Karı (Zararı)
-3.938 636.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.340 -91.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.375 223.802
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.589.572 11.506.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.374.879 -2.858.884
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.055.226 -7.751.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.468.375 -4.516.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
21.284.602 -35.980.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.629.819 29.462.367
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.931 19.264.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.952.010 -3.337.702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.492.943 9.140.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.616 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29.954 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.356.742 287.530
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-349.584 -358.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-349.584 -358.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.539.866 -8.842.187
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.413.755 3.889.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.785.059 -4.415.777
Ödenen Faiz
-16.089.885 -13.783.551
Alınan Faiz
2.315.565 4.826.096
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
863.150 641.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.427 227.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.427 227.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.713 55.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.286 282.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23.286 57.713
Ticari Alacaklar
19.491.611 4.436.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.491.611 4.436.386
Diğer Alacaklar
25.966 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.966 799
Stoklar
44.763.717 66.023.703
Peşin Ödenmiş Giderler
5.613.087 2.182.278
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.466 35.420
Diğer Dönen Varlıklar
17.913 17.913
ARA TOPLAM
69.941.046 72.754.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.941.046 72.754.212
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.335 20.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.335 20.335
Maddi Duran Varlıklar
16.176.910 16.760.762
Kullanım Hakkı Varlıkları
14.684.699 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.364 15.087.601
Peşin Ödenmiş Giderler
7.277 38.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı
874.890 830.883
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.774.475 32.738.464
TOPLAM VARLIKLAR
101.715.521 105.492.676
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.014.710 2.229.651
Ticari Borçlar
23.121.389 20.491.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
467.496
Diğer Borçlar
17.931.993 16.874.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.791.752 16.540.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
140.241 334.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.255.076 13.688.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
656.952 902.870
ARA TOPLAM
61.752.737 54.660.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.752.737 54.660.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.143.057 23.556.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
888.945 773.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
888.945 773.605
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.186 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
331.885 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.369.073 25.403.516
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.121.810 80.064.091
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.593.711 25.428.585
Ödenmiş Sermaye
18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.178.305 7.074.982
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.178.305 7.074.982
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.375 69.052
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.507.566 2.507.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.741.478 -3.322.803
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.938.197 -418.675
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.593.711 25.428.585
TOPLAM KAYNAKLAR
101.715.521 105.492.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890
Transferler
2.053.348 854.457 2.907.805 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 -418.675 -290.305 0 -290.305
Dönem Karı (Zararı)
0 -418.675 -418.675 0 -418.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 0 128.370 0 128.370
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 2.507.566 -3.322.803 -418.675 25.428.585 0 25.428.585
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 2.507.566 -3.322.803 -418.675 25.428.585 0 25.428.585
Transferler
-418.675 418.675 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.323 -3.938.197 -3.834.874 0 -3.834.874
Dönem Karı (Zararı)
0 -3.937.197 -3.938.197 0 -3.938.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.323 0 103.323 0 103.323
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 172.375 2.507.566 -3.741.478 -3.938.197 21.593.711 0 21.593.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.938.197 -277.110 2.013.448 11.692
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.178.305 272.971 -426.011 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.417.131 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
146.344 272.971 -136.094 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-385.170 0 -289.917 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-385.170 0 -289.917 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.178.305 272.971 -426.011 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.240.108 -4.139 1.587.437 11.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.240.108 -4.139 1.587.437 11.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795717


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.