KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2019 - 19:52
KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 22.03.2019
Genel Kurul Tarihi 18.04.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres İçerenköy Mah.Umut Sk.Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No:10/12

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2018 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması
5 - 2018 yılına ait finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar) hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması.
6 - Dönem Kar/Zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
7 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti ile huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
11 - Şirketin 2019 yılı bağımsız denetimini yapması için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerine göre yetki verilmesi.
13 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Davet Mektubu.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SALİXYATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.04.2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
SALİX Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18.04.2019 tarihinde saat 10.00 da İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No. 10/12 Ataşehir İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04.2019 tarih 43619390 Sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas sahhütlü gönderim yapılmamıştır. Ayrıca KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda, pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 5.000.000.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet paydan 502.532.- adet payın asaleten, ve 2.825.774.- adet payın temsilen, 806 adet payın Elektronik ortamda olmak üzere toplantıda toplam 3.329.112.- adet payın temsil edildiğinin ve böylece TTK'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi adına görevlendirilen Gökhan Tiryaki' nin toplantıda bulunduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi ve Elektronik Ortamda ve fiziki katılan olduğundan toplantı fiziki ve elektronik ortamda Sayın Mert Öneren tarafından toplantı açıldı.
1. Yapılan Seçim Sonucunda Toplantı Başkanlığına Mert Öneren' in oybirliğiyle seçilmesine karar verildi. Tutanak Yazmanlığına Sertuğ Köker atandı.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu şirket merkezinde, KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan rapor okunmuş olarak kabul edilerek, müzakereye geçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, fiziki ortamda söz alan olmadı, elektronik ortamda katılan Ali Demirtaş'ın 806 adet payla red oyuna karşılık Madde 3.328.306 adet kabul oyu ile ve oy çokluğuyla onaylandı. Elektronik ortamda katılan Ali Demirtaş' ın muhalefet şerhi verdiği görüldü. Toplantı başkanı Mert Öneren tarafından muhalefet şerhine cevap verildi.
4. 2018 yılına ait bağımsız denetleme raporu şirket merkezinde ve KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan rapor okunmuş olarak kabul edilerek, raporun sadece sonuç bölümünün okunması önerisi oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılına ait bağımsız denetim raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi adına Gökhan Tiryaki tarafından okundu.
5. 2018 yılına ait Finansal raporlar ( Bilnço Kar/Zarar ) şirket merkezinde, KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan Finansal raporlar ( Bilnço Kar/Zarar ) okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye geçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, fiziki ortamda söz alan olmadı, elektronik ortamda katılan Ali Demirtaş'ın 806 adet payla red oyuna karşılık Madde 3.328.306 adet kabul oyu ile ve oy çokluğuyla onaylandı. Elektronik ortamda katılan Ali Demirtaş' ın muhalefet şerhi verdiği görüldü. Toplantı başkanı Mert Öneren tarafından muhalefet şerhine cevap verildi.
6. 2018 yılı dönem zararının 2019 yılına devredilmesini, oybirliği ile karar verildi.
7. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılmadığı bilgisi Genel Kurula verildi.
8. 2018 yılına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Konu müzakereye açıldı Mete Alibaşoğlu, İhsan Şanlıer, Mehmet Tafralı, Hamdi Işık ve Metin Kara'nın vermiş oldukları yazılı Önergede, 01.10.2018 tarihinde önemli nitelikli işlem olarak şirketiniz payları Salix Renewable Energy BV' ye satıldığından dolayı mevcut olan yönetimi ibra etmiyoruz. Bu hususları Genel Kurul kayıtlarına geçilmesi ve önemli nitelikli işlem olarak şirket payları devredildiğinden dolayı SPK' nın II-23.1 Sayılı önemli nitelikli işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliği' nin 9. Maddesi uyarınca şirket hisselerimi devir tarihindeki son bir aylık ortalama borsa fiyatından satmak üzere ayrılma hakkımızı kullanmak istiyoruz. Genel Kurul kayıtlarına ayrılma hakkımızı şerh olarak koyuyoruz. Mevcut yönetim ayrılma hakkımızı kabul etmez ise yasal hakkımızı kullanıp gerek resmi gerek adli mercilere başvuruda bulunacağımızı bilgilerinize sunar gereğini rica ederiz, dediler. Yapılan oylamada 52.764 adet payla ret oyuna karşılık 3.275.542 adet kabul oyu ile ve oy çokluğuyla onaylandı. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Elektronik ortamda katılan Ali Demirtaş' ın kendi hissesine sahip olamayan ve de hisse satışı yapan yönetimi ibra etmiyorum ve tutanaklara işlenmesini rica ederim diyerek muhalefet şerhi verdiği görüldü. Toplantı başkanı Mert Öneren tarafından muhalefet şerhlerine cevap verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için önerge verildi. Başka aday olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan yazılı ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden
46633185028 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Kahraman ( Şirket Ortağı )
37183446332 T.C. Kimlik Numaralı Osman Özhan Zel (Ortak Dışından )
4580380120 Numaralı Elkhan Hasanov ( Şirket Ortağı)
28829046504 T.C. Kimlik Numaralı Sertuğ Köker (Ortak Dışından )
Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine
50377008550 T.C. Kimlik Numaralı Ferhat Kablan ( Ortak Dışından )
10573081870 T.C. Kimlik Numaralı Çağrı Aysu ( Ortak Dışından )
1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, 3.276.348 kabul, 51.958 ret oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık toplam 150.000 (yüzelli bin) TL huzur hakkı ödenmesine, yönetim kurulunun kendi arasında yapacağı toplantı ile huzur hakkının dağılımını yapması hususunda yetki verilmesine 3.275.542 kabul oyuna karşılık 52.764 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan karara Ali Demirtaş ücret artışı yapılmayarak huzur hakkı.ikramiye ve prim gibi ödeme yapılmamasını.eğerki şirketi karlı knuma getirirlerse elbette önümüzdeki yıllarda bunun mümkün lduğunun ylanmasını arz ederim şeklinde muhalefet şerhi verdi.
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399.maddesine göre, 2017 yılı finansal tabloların denetimi Şirketin bağımsız denetçisi Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. N.243 Kat.25-26 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 443 002 8598 Vergi Kimlik Numaralı şirket, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddesine giren hususlardan dolayı izin verilmesine 3.276.348 kabul oyuna karşılık 51.958 red oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
13. Dilek ve temenniler maddesinde önerge verilerek Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü genel kurul toplantı çağrısı yapılması ve 1.10.2018 tarihinde önemli nitelikli işlem olarak şirketiniz payları Salix Renewable Energy BV' ye satıldığından dolayı ayrılma hakkı kullandırılması konusunun oylanmasını talep edildi. Yapılan oylama neticesinde önerge 52.734 kabul oyuna karşılık 3.275.572 ret oyuyla ret edildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından saat 13:50'de son verildi.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir Aslan
TOPLANTI BAŞKANI
Mert Öneren
TUTANAK YAZMANI
Sertuğ köker


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 18.04.2019 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 18.04.2019 Genel Kurul İmzalı Tutanak.pdf - Tutanak


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756947


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.