" />

KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:08
KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 259.308 -497.807 4.767.915 26.942 4.794.857
Transferler
-497.807 497.807
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-842.791 -842.791 2.512 -840.279
Dönem Karı (Zararı)
-842.791 -842.791 2.512 -840.279
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578
Transferler
-842.791 842.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.381 -727.230 -728.611 593 -728.018
Dönem Karı (Zararı)
-727.230 -727.230 -727.230
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.381 -1.381 593 -788
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 -39.704 44.737 -1.081.290 -727.230 3.196.513 30.047 3.226.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.043 -2.314.125
Dönem Karı (Zararı)
-726.637 -840.279
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-726.637 -840.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.882 -260.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.615 11.516
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.328 1.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 24.494 37
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 56.834 1.144
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.611 -221.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-38.673 -230.909
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35.062 9.909
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.450 -53.766
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.830
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
676.938 -1.435.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 245.191 -232.630
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
160.387 -231.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
84.804 -1.144
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -54.637 -1.604.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.404 18.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.404 18.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
376.149 115.270
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.421 165.170
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 18.169 110.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.252 55.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.218 101.663
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35 35.183 -2.536.194
Alınan Faiz
3.436 220.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.513 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-63 1.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -19.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.830
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.830
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.043 -2.333.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.043 -2.333.582
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.940 2.596.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
295.983 262.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 296.158 263.324
Diğer Alacaklar
11 369.389 671.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
369.389 529.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 141.638
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.113.610 3.058.973
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
995 74.322
Diğer Dönen Varlıklar
188.733 202.375
ARA TOPLAM
3.968.885 4.270.408
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.968.885 4.270.408
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
87.000 87.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 87.000 87.000
Maddi Duran Varlıklar
18 17.255 28.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 127.828 123.033
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
232.083 238.903
TOPLAM VARLIKLAR
4.200.968 4.509.311
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 21.292 19.937
Ticari Borçlar
10 13.334 20.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 13.334 20.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 683.556 307.407
Diğer Borçlar
232.334 201.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
145.001 126.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 87.333 75.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.185 3.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 1.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.344 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 12.344 0
ARA TOPLAM
966.045 554.696
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
966.045 554.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 8.363 37
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22 8.363 37
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
974.408 554.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.196.513 3.925.124
Ödenmiş Sermaye
27 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -39.704 -38.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 44.737 44.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -1.081.290 -238.499
Net Dönem Karı veya Zararı
-727.230 -842.791
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.047 29.454
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.226.560 3.954.578
TOPLAM KAYNAKLAR
4.200.968 4.509.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -444.607 -982.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.138 11.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -270.413 -30.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-709.882 -1.000.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 33.437 219.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-676.445 -781.080
Finansman Gelirleri
33 5.266 11.545
Finansman Giderleri
33 -59.908 -121.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-731.087 -891.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 4.450 50.797
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -2.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 4.450 53.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-726.637 -840.279
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-726.637 -840.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
593 2.512
Ana Ortaklık Payları
-727.230 -842.791
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36 -1.381 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 -1.726 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
345
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
345
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.381 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-728.018 -840.279
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
593 2.512
Ana Ortaklık Payları
-728.611 -842.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826711


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.