" />

KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

24.02.2022 - 19:03
KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 69.417.883 19.828.118
Finansal Yatırımlar
40.134.206 35.799.568
Vadeli Mevduatlar
6.d 363.620 16.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.a 11.288.001 9.214.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.b 15.853.577 9.837.424
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.c 12.629.008 16.731.294
Ticari Alacaklar
9 4.254.881 1.845.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
203.792 112.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.051.089 1.733.307
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
33 225.676.033 150.108.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
33 225.676.033 150.108.617
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
81.792.492 42.604.370
Diğer Alacaklar
10 3.753.288 4.497.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.753.288 4.497.536
Türev Araçlar
32 23.646.983 8.463.520
Stoklar
11 7.520.997 3.761.354
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.353.369 1.204.269
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.353.369 1.204.269
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
474.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
136.708 6.788
Diğer Dönen Varlıklar
22 5.433.104 1.109.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 5.433.104 1.109.423
ARA TOPLAM
464.594.890 269.229.118
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 694.573 262.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
465.289.463 269.491.344
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
131.979.497 73.524.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.b 87.077.994 48.382.002
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.c 44.901.503 25.142.028
Ticari Alacaklar
9 6.086 566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.086 566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
33 160.936.678 116.970.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
33 160.936.678 116.970.690
Diğer Alacaklar
10 503.230 3.869.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 503.230 3.869.631
Türev Araçlar
32 27.349.132 14.455.362
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 8.763.569 8.298.372
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 383.871 235.062
Maddi Duran Varlıklar
15 10.569.872 7.959.621
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 356.537 261.139
Binalar
15 3.077.761 2.633.513
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 4.800.698 3.062.088
Taşıtlar
15 5.352 0
Mobilya ve Demirbaşlar
15 1.942.669 1.760.359
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 386.855 242.522
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.980.324 1.731.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.480.408 3.875.970
Şerefiye
18 2.522.764 1.600.690
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 7.957.644 2.275.280
Peşin Ödenmiş Giderler
12 46.052 17.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 46.052 17.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 660.696 719.275
Diğer Duran Varlıklar
22 814.911 109.506
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
22 814.911 109.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
354.474.326 231.767.030
TOPLAM VARLIKLAR
819.763.789 501.258.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 26.193.026 13.713.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 26.193.026 13.713.590
Banka Kredileri
7 26.193.026 13.713.590
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.561.722 20.387.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.561.722 20.387.488
Banka Kredileri
7 27.179.115 20.053.065
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 382.607 334.423
Ticari Borçlar
9 8.739.683 5.023.674
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
109.484 113.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.630.199 4.910.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
34 495.202.504 292.375.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
34 495.202.504 292.375.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 133.906 119.126
Diğer Borçlar
10 16.992.367 9.088.626
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 16.992.367 9.088.626
Türev Araçlar
32 14.714.467 5.795.534
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 248.442 209.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 248.442 209.063
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.756.390 1.171.845
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.151.910 1.209.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 768.587 522.275
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
19 9.328.281
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.055.042 687.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 3.513.242 2.222.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 3.513.242 2.222.801
ARA TOPLAM
606.207.659 351.316.569
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
24 0 4.027
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
606.207.659 351.320.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.240.610 40.094.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.240.610 40.094.326
Banka Kredileri
7 64.396.093 38.494.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.844.517 1.599.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
34 17.327.199 18.066.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
34 17.327.199 18.066.046
Diğer Borçlar
10 7.145.569 4.431.151
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 7.145.569 4.431.151
Türev Araçlar
32 11.219.270 9.108.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 221.404 137.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 221.404 137.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.380.764 946.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.051.410 704.926
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
19 4.766.880
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 562.474 241.504
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
10.233 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.382.161 318.277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 24.738 52.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 24.738 52.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.951.948 73.154.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
716.159.607 424.475.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 51.416.916 37.996.499
Ödenmiş Sermaye
23 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -298.646 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-238.606 -150.921
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-238.606 -150.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-238.606 -150.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.521.468 1.135.944
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 6.690.649 2.684.551
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 -2.450.148 -1.755.742
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 -719.033 207.135
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.532.498 1.223.543
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23 1.532.498 1.223.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.378.702 25.721.428
Net Dönem Karı veya Zararı
12.032.098 4.767.573
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.187.266 38.786.395
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.604.182 76.782.894
TOPLAM KAYNAKLAR
819.763.789 501.258.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4,25 30.570.352 21.529.210
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4,25 57.622.046 37.824.578
Faiz Gelirleri
4,25 57.622.046 37.824.578
Satışların Maliyeti
4,25 -24.024.838 -17.005.423
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4,25 -27.944.179 -20.691.934
Faiz Giderleri
4,25 -27.944.179 -20.691.934
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.545.514 4.523.787
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.677.867 17.132.644
BRÜT KAR (ZARAR)
36.223.381 21.656.431
Genel Yönetim Giderleri
26 -11.745.337 -8.947.977
Pazarlama Giderleri
26 -3.005.986 -2.406.697
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -46.937 -27.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 4.007.197 2.767.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -2.864.189 -2.611.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 2.786.514 1.532.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.354.643 11.962.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.847.361 147.553
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -9.283 -5.143
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.192.721 12.104.763
Finansman Gelirleri
30 124.809 57.332
Finansman Giderleri
30 -1.463.942 -985.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.853.588 11.176.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.274.478 -2.270.539
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -4.186.070 -2.592.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.088.408 321.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.579.110 8.906.362
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -7.942 -7.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.571.168 8.899.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.539.070 4.131.680
Ana Ortaklık Payları
12.032.098 4.767.573
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-yüz adet adi hisse senedi (TL) 5,90000000 2,34000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.077.510 -931.693
Dönem Karı (Zararı)
20.571.168 8.899.253
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.579.110 8.906.362
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.942 -7.109
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.070.534 5.787.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16,17 2.124.470 1.642.179
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
41.085 534.751
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.212 9.844
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 34.011 18.760
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15,16 1.345 9.259
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.517 496.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.762.031 6.610.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
207.004 122.312
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 5.555.027 6.488.159
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.359.526 -3.588.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.359.526 -3.588.062
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.095.482 175.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.377.897 -204.111
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.377.897 -204.111
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.786.514 -1.532.631
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.786.514 -1.532.631
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.274.478 2.270.539
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-293.921 -120.835
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-293.921 -120.835
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.359.258 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.626.478 -13.709.702
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.748.503 -1.924.395
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-39.188.122 -16.488.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.424.063 -230.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.424.063 -230.529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-117.612.356 -54.397.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.110.056 -1.507.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.110.056 -1.507.337
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.047.350 -1.017.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.739.421 -650.030
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-439.246 -306.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.457.571 1.028.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.457.571 1.028.016
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
190.620.687 58.987.863
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.682.148 3.626.765
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.682.148 3.626.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.044.923 -829.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.044.923 -829.081
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.127.112 976.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-60.114 -65.691
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -3.731.445 -2.023.924
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-258.043 181.064
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.445.579 -18.376.200
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 316.070
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3.499.068 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-202.799 -83.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
703.398 318.704
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
703.398 318.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.520.221 -1.811.791
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.301.458 -1.165.854
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.218.763 -645.937
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.550 -12.220
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-56.891.095 -17.532.621
Alınan Temettüler
1.322.325 428.922
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.350.705 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.449.544 12.751.508
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
139.339 161.006
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-108.176 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-108.176 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.841.128 19.051.336
Kredilerden Nakit Girişleri
48.841.128 19.051.336
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.401.341 -5.039.370
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.401.341 -5.039.370
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-838.749 -701.082
Ödenen Temettüler
-1.188.467 -720.382
Alınan Faiz
5.810 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.081.475 -6.556.385
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.209.138 3.516.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.290.613 -3.040.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.485.011 18.525.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.775.624 15.485.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.571.168 8.899.253
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-178.888 -74.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
31 -163.450 -70.204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
31 -15.438 -3.958
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.463.431 1.752.525
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
31 8.234.664 2.398.840
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
31 8.234.664 2.398.840
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
31 -2.305.662 338.361
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
31 2.354.470 412.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
31 2.354.470 412.129
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
31 -3.727.101 -1.185.472
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
31 -3.727.101 -1.185.472
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
31 -92.940 -211.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.284.543 1.678.363
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.855.711 10.577.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.555.109 5.240.590
Ana Ortaklık Payları
14.300.602 5.337.026


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.657 0 0 0 3.730.079 -3.779.736 -49.657 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.668 0 -34.668 -34.668 995.877 -542.452 -542.452 150.696 150.696 604.121 4.767.573 4.767.573 5.337.026 5.240.590 10.577.616
Dönem Karı (Zararı)
4.767.573 4.767.573 4.767.573 4.131.680 8.899.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.668 0 -34.668 -34.668 995.877 -542.452 -542.452 150.696 150.696 604.121 569.453 1.108.910 1.678.363
Sermaye Arttırımı
161.006 161.006
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.346 0 -684.346 -684.346 -36.036 -720.382
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
85.502 85.502 85.502 201.709 287.211
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894
Transferler
201.768 4.565.805 -4.767.573 -201.768 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.685 -87.685 -87.685 3.976.763 -694.406 -694.406 -926.168 -926.168 2.356.189 0 12.032.098 12.032.098 14.300.602 10.555.109 24.855.711
Dönem Karı (Zararı)
0 12.032.098 12.032.098 12.032.098 8.539.070 20.571.168
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.685 -87.685 -87.685 3.976.763 -694.406 -694.406 -926.168 -926.168 2.356.189 2.268.504 2.016.039 4.284.543
Sermaye Arttırımı
139.339 139.339
Kar Payları
-733.591 0 -733.591 -733.591 -454.876 -1.188.467
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-108.176 0 0 108.176 -108.176 -108.176 -108.176 -108.176
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-989 -1.849 -1.849 -2.838 3.178.518 3.175.680
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
29.335 29.335 -64.915 -64.915 -35.580 -17.219 -52.799
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -298.646 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -238.606 0 -238.606 0 0 0 0 0 -238.606 6.690.649 0 0 -2.450.148 -2.450.148 0 0 -719.033 -719.033 0 0 0 0 0 3.521.468 1.532.498 0 0 0 29.378.702 12.032.098 41.410.800 51.416.916 52.187.266 103.604.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004223


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.140 Değişim: 0,68% Hacim : 95.540 Mio.TL Son veri saati : 17:54
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0801 Değişim: 0,26%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0367 Değişim: 0,11%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.606,94 Değişim: 1,45%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.607,33
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.