KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

11.08.2021 - 18:57
KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
39.803.225 19.828.118
Finansal Yatırımlar
27.940.481 35.799.568
Vadeli Mevduatlar
5.d 20.605 16.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 9.404.432 9.214.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 10.489.498 9.837.424
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 8.025.946 16.731.294
Ticari Alacaklar
2.581.895 1.845.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.581.895 1.845.555
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
24 163.791.361 150.108.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
24 163.791.361 150.108.617
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
45.972.997 42.604.370
Diğer Alacaklar
8 2.166.615 4.497.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.166.615 4.497.536
Türev Araçlar
23 5.959.176 8.463.520
Stoklar
4.574.290 3.761.354
Peşin Ödenmiş Giderler
1.712.626 1.204.269
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.712.626 1.204.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 2.920 6.788
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.656.662 1.109.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.656.662 1.109.423
ARA TOPLAM
296.162.248 269.229.118
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 280.763 262.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
296.443.011 269.491.344
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
94.525.180 73.524.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 62.031.705 48.382.002
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 32.493.475 25.142.028
Ticari Alacaklar
669 566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
669 566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
24 130.613.637 116.970.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
24 130.613.637 116.970.690
Diğer Alacaklar
8 444.298 3.869.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 444.298 3.869.631
Türev Araçlar
23 17.333.076 14.455.362
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 8.373.683 8.298.372
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
266.880 235.062
Maddi Duran Varlıklar
10 8.119.750 7.959.621
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 261.624 261.139
Binalar
10 2.654.226 2.633.513
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 3.271.773 3.062.088
Taşıtlar
10 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.657.250 1.760.359
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 274.877 242.522
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.824.716 1.731.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.204.511 3.875.970
Şerefiye
13 1.763.884 1.600.690
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.440.627 2.275.280
Peşin Ödenmiş Giderler
23.160 17.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.160 17.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 412.092 719.275
Diğer Duran Varlıklar
16 126.077 109.506
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 126.077 109.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
266.267.729 231.767.030
TOPLAM VARLIKLAR
562.710.740 501.258.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.166.583 13.713.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.166.583 13.713.590
Banka Kredileri
6 15.166.583 13.713.590
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.281.716 20.387.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.281.716 20.387.488
Banka Kredileri
6 20.898.488 20.053.065
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 383.228 334.423
Ticari Borçlar
4.938.495 5.023.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.938.495 5.023.674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
25 336.805.565 292.375.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
25 336.805.565 292.375.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
153.473 119.126
Diğer Borçlar
8 7.958.617 9.088.626
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.958.617 9.088.626
Türev Araçlar
23 2.038.054 5.795.534
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
213.166 209.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
213.166 209.063
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.234.331 1.171.845
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.293.628 1.209.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
514.782 522.275
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 778.846 687.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.537.857 2.222.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.537.857 2.222.801
ARA TOPLAM
394.621.485 351.316.569
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 3.814 4.027
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
394.625.299 351.320.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.250.728 40.094.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.250.728 40.094.326
Banka Kredileri
6 46.600.134 38.494.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.650.594 1.599.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
25 18.721.466 18.066.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
25 18.721.466 18.066.046
Diğer Borçlar
8 6.423.619 4.431.151
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.423.619 4.431.151
Türev Araçlar
23 9.612.690 9.108.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
158.028 137.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
158.028 137.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.026.744 946.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
786.135 704.926
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 240.609 241.504
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 378.880 318.277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 62.571 52.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 62.571 52.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.634.726 73.154.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
479.260.025 424.475.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 41.476.142 37.996.499
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-169.235 -150.921
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-169.235 -150.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-169.235 -150.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.915.288 1.135.944
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 3.562.685 2.684.551
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -1.609.278 -1.755.742
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -38.119 207.135
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.370.269 1.223.543
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.370.269 1.223.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.596.568 25.721.428
Net Dönem Karı veya Zararı
3.464.320 4.767.573
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41.974.573 38.786.395
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.450.715 76.782.894
TOPLAM KAYNAKLAR
562.710.740 501.258.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 13.009.450 8.951.048 6.806.316 4.398.412
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 22.591.481 18.538.692 11.980.438 9.462.577
Faiz Gelirleri
4 22.591.481 18.538.692 11.980.438 9.462.577
Satışların Maliyeti
4 -10.056.791 -7.147.496 -5.285.189 -3.524.396
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -12.487.751 -10.276.915 -6.620.155 -5.328.242
Faiz Giderleri
4 -12.487.751 -10.276.915 -6.620.155 -5.328.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.952.659 1.803.552 1.521.127 874.016
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.103.730 8.261.777 5.360.283 4.134.335
BRÜT KAR (ZARAR)
13.056.389 10.065.329 6.881.410 5.008.351
Genel Yönetim Giderleri
-4.782.043 -4.432.012 -2.483.281 -2.166.209
Pazarlama Giderleri
-1.382.827 -1.135.038 -698.285 -548.547
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-22.498 -12.385 -12.717 -6.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.087.083 1.662.443 557.312 751.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -918.476 -1.481.450 -450.684 -662.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 1.212.892 828.291 562.010 339.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.250.520 5.495.178 4.355.765 2.714.550
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 140.102 25.592 105.613 20.148
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.779 -1.970 -25 -1.473
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.388.843 5.518.800 4.461.353 2.733.225
Finansman Gelirleri
21 69.347 53.921 24.516 27.990
Finansman Giderleri
21 -589.371 -526.978 -340.372 -273.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.868.819 5.045.743 4.145.497 2.487.832
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.651.390 -998.160 -1.022.375 -520.497
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.305.914 -1.309.479 -1.119.517 -989.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -345.476 311.319 97.142 468.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.217.429 4.047.583 3.123.122 1.967.335
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.202 -6 -1.753 17
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.213.227 4.047.577 3.121.369 1.967.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.748.907 1.818.205 1.409.395 931.186
Ana Ortaklık Payları
3.464.320 2.229.372 1.711.974 1.036.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 1,70000000 1,09000000 0,84000000 0,51000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.213.227 4.047.577
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.217.429 4.047.583
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.202 -6
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.959.315 665.108
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 888.589 793.754
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.718 494.858
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.907 2.626
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.017 13.539
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
317 1.272
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
477 477.421
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.307.654 3.450.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.105 89.321
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.227.549 3.361.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.427.531 -3.109.316
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.670.332 -3.635.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.242.801 526.438
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-78.445 207.481
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.985.835 -1.329.004
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.985.835 -1.329.004
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.651.390 998.160
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-124.963 -13.485
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-124.963 -13.485
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.212.892 -828.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.890.998 -1.652.514
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-9.349.796 -12.882.541
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-741.350 228.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-741.350 228.348
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-28.067.860 -26.067.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.828.295 -3.278.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.828.295 -3.278.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-829.892 -535.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.179 -82.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-85.179 -82.624
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
45.094.376 38.574.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.147.218 3.274.879
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.147.218 3.274.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.814 -883.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-104.814 -883.715
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.144.910 3.060.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-50.598 -52.256
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.189.988 -751.407
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.340.917 -16.834.242
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-150.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.779 99.979
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.779 99.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -499.635 -882.515
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-327.245 -583.439
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.390 -299.076
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-13.182.836 -16.480.628
Alınan Temettüler
1.186.775 428.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.407.376 8.720.227
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
139.339 147.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.463.353 14.125.549
Kredilerden Nakit Girişleri
13.463.353 14.125.549
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.047.568 -4.853.553
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.047.568 -4.853.553
Ödenen Temettüler
-1.147.748 -698.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.970.783 -5.857.507
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.022.025 2.178.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.992.808 -3.678.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.485.011 18.525.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.477.819 14.846.729


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.213.227 4.047.577 3.121.369 1.967.352
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38.206 -15.771 -32.778 -16.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-36.161 -17.195 -29.395 -13.339
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
-2.045 1.424 -3.383 -3.491
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.501.209 108.452 2.533.468 2.050.010
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
1.668.369 992.133 725.485 521.120
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
1.668.369 992.133 725.485 521.120
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-560.740 -337.841 1.387.674 1.761.417
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
1.200.347 -74.028 700.195 -144.329
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
1.200.347 -74.028 700.195 -144.329
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-760.677 -257.662 -349.932 -123.252
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-760.677 -257.662 -349.932 -123.252
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-46.090 -214.150 70.046 35.054
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.463.003 92.681 2.500.690 2.033.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.676.230 4.140.258 5.622.059 4.000.532
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.480.215 1.996.411 2.750.363 2.097.730
Ana Ortaklık Payları
4.196.015 2.143.847 2.871.696 1.902.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.657 0 0 0 3.730.079 -3.779.736 -49.657 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.075 0 -6.075 -6.075 409.704 -345.957 -345.957 -143.197 -143.197 -79.450 2.229.372 2.229.372 2.143.847 1.996.411 4.140.258
Dönem Karı (Zararı)
2.229.372 2.229.372 2.229.372 1.818.205 4.047.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.075 0 -6.075 -6.075 409.704 -345.957 -345.957 -143.197 -143.197 -79.450 -85.525 178.206 92.681
Sermaye Arttırımı
147.000 147.000
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.346 0 -684.346 -684.346 -14.423 -698.769
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -122.328 0 -122.328 0 0 0 0 0 -122.328 2.098.378 0 0 -1.559.247 -1.559.247 0 0 -86.758 -86.758 0 0 0 0 0 452.373 1.223.543 0 0 0 25.635.926 2.229.372 27.865.298 34.717.818 35.348.114 70.065.932
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894
Transferler
146.726 4.620.847 -4.767.573 -146.726 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.314 -18.314 -18.314 848.799 146.464 146.464 -245.254 -245.254 750.009 0 3.464.320 3.464.320 4.196.015 3.480.215 7.676.230
Dönem Karı (Zararı)
0 3.464.320 3.464.320 3.464.320 2.748.907 6.213.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.314 -18.314 -18.314 848.799 146.464 146.464 -245.254 -245.254 750.009 731.695 731.308 1.463.003
Sermaye Arttırımı
139.339 139.339
Kar Payları
-733.591 0 -733.591 -733.591 -414.157 -1.147.748
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
29.335 29.335 -12.116 -12.116 17.219 -17.219 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -169.235 0 -169.235 0 0 0 0 0 -169.235 3.562.685 0 0 -1.609.278 -1.609.278 0 0 -38.119 -38.119 0 0 0 0 0 1.915.288 1.370.269 0 0 0 29.596.568 3.464.320 33.060.888 41.476.142 41.974.573 83.450.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957382


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.510 Değişim: 0,08% Hacim : 14.915 Mio.TL Son veri saati : 14:18
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,4974 Değişim: -0,40%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0401 Değişim: -0,24%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
547,86 Değişim: -0,38%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.