KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

24.02.2021 - 05:01
KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.828.118 22.447.203
Finansal Yatırımlar
35.799.568 28.210.697
Vadeli Mevduatlar
6.d 16.348 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.a 9.214.502 7.289.522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.b 9.837.424 16.750.747
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.c 16.731.294 4.170.428
Ticari Alacaklar
9 1.845.555 1.625.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.845.555 1.625.419
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
32 150.108.617 117.257.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
32 150.108.617 117.257.770
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
42.604.370 26.541.745
Diğer Alacaklar
10 4.497.536 2.101.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.497.536 2.101.358
Türev Araçlar
31 8.463.520 3.137.883
Stoklar
11 3.761.354 3.124.669
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.204.269 893.037
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.204.269 893.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.788 4.733
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.109.423 952.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 1.109.423 952.864
ARA TOPLAM
269.229.118 206.297.378
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 262.226 673.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.491.344 206.970.925
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
73.524.030 62.169.382
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.b 48.382.002 50.773.699
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.c 25.142.028 11.395.683
Ticari Alacaklar
9 566 17
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 566 17
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
32 116.970.690 100.134.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
32 116.970.690 100.134.183
Diğer Alacaklar
10 3.869.631 3.025.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.869.631 3.025.117
Türev Araçlar
31 14.455.362 13.490.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 8.298.372 7.335.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 235.062 191.035
Maddi Duran Varlıklar
15 7.959.621 7.295.877
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 261.139 328.251
Binalar
15 2.633.513 2.469.196
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 3.062.088 2.795.500
Taşıtlar
15 0 2.052
Mobilya ve Demirbaşlar
15 1.760.359 1.454.437
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 242.522 246.441
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.731.577 1.885.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.875.970 3.348.497
Şerefiye
18 1.600.690 1.475.337
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.275.280 1.873.160
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.368 21.719
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.368 21.719
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 719.275 353.154
Diğer Duran Varlıklar
22 109.506 126.226
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
22 109.506 126.226
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
231.767.030 199.376.954
TOPLAM VARLIKLAR
501.258.374 406.347.879
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 13.713.590 10.342.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 13.713.590 10.342.807
Banka Kredileri
7 13.713.590 10.342.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.387.488 15.312.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.387.488 15.312.189
Banka Kredileri
7 20.053.065 15.005.313
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 334.423 306.876
Ticari Borçlar
9 5.023.674 3.995.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.023.674 3.995.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
33 292.375.186 237.928.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
33 292.375.186 237.928.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 119.126 62.430
Diğer Borçlar
10 9.088.626 6.078.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 9.088.626 6.078.721
Türev Araçlar
31 5.795.534 1.790.818
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 209.063 186.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 209.063 186.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.171.845 355.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.209.636 900.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 522.275 422.063
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 687.361 478.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.222.801 1.854.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.222.801 1.854.561
ARA TOPLAM
351.316.569 278.808.984
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
24 4.027 3.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
351.320.596 278.812.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.094.326 34.414.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.094.326 34.414.620
Banka Kredileri
7 38.494.543 32.736.661
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.599.783 1.677.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
33 18.066.046 14.463.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
33 18.066.046 14.463.018
Diğer Borçlar
10 4.431.151 3.374.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.431.151 3.374.173
Türev Araçlar
31 9.108.320 7.271.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 137.410 83.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 137.410 83.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
946.430 669.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 704.926 547.820
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 241.504 121.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 5.094
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 318.277 737.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 52.924 40.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 52.924 40.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.154.884 61.058.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
424.475.480 339.870.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 37.996.499 33.258.317
Ödenmiş Sermaye
23 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-150.921 -116.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-150.921 -116.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-150.921 -116.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.135.944 531.823
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 2.684.551 1.688.674
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 -1.755.742 -1.213.290
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 207.135 56.439
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.223.543 1.173.886
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23 1.223.543 1.173.886
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.721.428 22.590.193
Net Dönem Karı veya Zararı
4.767.573 3.779.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.786.395 33.219.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.782.894 66.477.443
TOPLAM KAYNAKLAR
501.258.374 406.347.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4, 25 21.529.210 18.782.988
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 37.824.578 41.083.678
Faiz Gelirleri
4 37.824.578 41.083.678
Satışların Maliyeti
4, 25 -17.005.423 -14.874.681
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -20.691.934 -27.149.264
Faiz Giderleri
4 -20.691.934 -27.149.264
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.523.787 3.908.307
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.132.644 13.934.414
BRÜT KAR (ZARAR)
21.656.431 17.842.721
Genel Yönetim Giderleri
26 -8.947.977 -7.672.450
Pazarlama Giderleri
26 -2.406.697 -2.190.870
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -27.375 -19.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 2.767.140 1.068.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -2.611.800 -1.057.054
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 1.532.631 1.466.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.962.353 9.438.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 147.553 175.503
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -5.143 -76.544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.104.763 9.537.007
Finansman Gelirleri
29 57.332 68.432
Finansman Giderleri
29 -985.194 -1.061.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.176.901 8.544.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.270.539 -1.579.222
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -2.592.425 -1.955.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 321.886 376.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.906.362 6.965.120
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -7.109 -152
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.899.253 6.964.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.131.680 3.185.232
Ana Ortaklık Payları
4.767.573 3.779.736
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 2,34000000 1,85000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-931.693 27.224.643
Dönem Karı (Zararı)
8.899.253 6.964.968
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.906.362 6.965.120
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.109 -152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.787.307 3.138.357
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16,17 1.642.179 1.403.433
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
534.751 800.670
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.844 -125.675
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 18.760 -16.917
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15,16 9.259 4.395
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 496.888 938.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.610.471 7.276.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.312 139.163
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
32 6.488.159 7.137.683
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.588.062 -7.054.887
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.923.328 -8.420.665
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.335.266 1.365.778
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
175.006 36.160
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-204.111 639.063
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-204.111 639.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.532.631 -1.466.691
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.532.631 -1.466.691
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.270.539 1.579.222
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-120.835 -65.429
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-120.835 -65.429
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -56.525
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 46.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.528.638 18.609.264
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-16.488.661 978.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.529 -2.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-230.529 -2.488
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-54.397.863 -15.797.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.660.868 -26.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.660.868 -26.038
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-650.030 -568.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.028.016 832.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.028.016 832.258
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
58.987.863 33.640.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.626.765 -275.599
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.626.765 -275.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.743.331 -170.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.743.331 -170.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.157.922 28.712.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -65.691 -102.435
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -2.023.924 -1.385.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.376.200 -22.649.732
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
252.149
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
316.070
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -998.946
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 152.930
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-83.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
318.704 133.052
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
318.704 133.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.824.011 -1.900.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.178.074 -1.344.535
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-645.937 -556.294
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-17.532.621 -20.853.658
Alınan Temettüler
428.922 565.570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.751.508 -7.949.435
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
161.006 1.780.902
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.051.336 3.245.573
Kredilerden Nakit Girişleri
19.051.336 3.245.573
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.740.452 -12.252.903
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.740.452 -12.252.903
Ödenen Temettüler
-720.382 -723.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.556.385 -3.374.524
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.516.122 3.245.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.040.263 -129.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.525.274 18.654.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.485.011 18.525.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.899.253 6.964.968
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74.162 -84.326
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
30 -70.204 -72.339
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
30 -3.958 -11.987
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.752.525 2.452.739
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
30 2.398.840 710.487
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
30 2.398.840 710.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
30 338.361 3.089.644
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
30 412.129 -994.821
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
30 412.129 -994.821
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
30 -1.185.472 -155.126
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
30 -1.185.472 -155.126
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
30 -211.333 -197.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.678.363 2.368.413
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.577.616 9.333.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.240.590 4.692.458
Ana Ortaklık Payları
5.337.026 4.640.923


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.808 0 0 0 3.706.527 -3.830.335 -123.808 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.469 0 -41.469 -41.469 305.898 -677.609 -677.609 1.274.367 1.274.367 902.656 3.779.736 3.779.736 4.640.923 4.692.458 9.333.381
Dönem Karı (Zararı)
3.779.736 3.779.736 3.779.736 3.185.232 6.964.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.469 0 -41.469 -41.469 305.898 -677.609 -677.609 1.274.367 1.274.367 902.656 861.187 1.507.226 2.368.413
Sermaye Arttırımı
1.780.902 1.780.902
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660.845 0 -660.845 -660.845 -62.162 -723.007
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-11.728 -11.728 -11.728 -297.901 -309.629
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443
Transferler
49.657 3.730.079 -3.779.736 -49.657 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.668 -34.668 -34.668 995.877 -542.452 -542.452 150.696 150.696 604.121 0 4.767.573 4.767.573 5.337.026 5.240.590 10.577.616
Dönem Karı (Zararı)
0 4.767.573 4.767.573 4.767.573 4.131.680 8.899.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.668 -34.668 -34.668 995.877 -542.452 -542.452 150.696 150.696 604.121 569.453 1.108.910 1.678.363
Sermaye Arttırımı
161.006 161.006
Kar Payları
-684.346 0 -684.346 -684.346 -36.036 -720.382
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
85.502 85.502 85.502 201.709 287.211
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912031


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1883 Değişim: 0,11%
Düşük 32,1269 22.05.2024 Yüksek 32,2436
Açılış: 32,1543
34,9637 Değişim: -0,01%
Düşük 34,9242 22.05.2024 Yüksek 35,0417
Açılış: 34,968
2.507,19 Değişim: 0,16%
Düşük 2.500,98 22.05.2024 Yüksek 2.510,50
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.