" />

KAP ***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:27
KAP ***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342
Transferler
30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 17.115 5.956.403 5.973.518 -7.456 5.966.062
Dönem Karı (Zararı)
30 17.115 5.956.403 5.973.518 -7.456 5.966.062
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28 5.961 5.961 5.961
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 0 11.383.589 3.386.279 -20.542 2.054.094 7.081.144 5.956.403 65.090.967 356.398 65.447.365
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.904 71.412.774
Transferler
30 595.124 11.498.215 -12.093.339 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246
Dönem Karı (Zararı)
30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.649.218 18.579.359 4.889.540 75.940.410 178.610 76.119.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
679.439 4.932.860
Dönem Karı (Zararı)
4.706.246 5.948.947
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 4.706.246 5.948.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.523.628 2.426.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.610.192 1.128.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34 171.075 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 171.075 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.569.177 -248.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.569.177 181.377
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -430.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.633.888 529.607
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.897.787 37.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 394.066 492.428
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 846.310 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -976.477 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 8.062 1.068.797
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -200.990 -51.632
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -200.990 -51.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.114.268 -2.420.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.564.088 4.482.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 956.035 -175.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.520.123 4.658.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.189 -105.793
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 149.650 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -5.461 -105.793
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.895.934 -8.659.502
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 572.963 -763.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.926.112 -169.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.982 -48.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.934.094 -120.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 720.627 1.253.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-804.788 -646.117
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -48.510 183.777
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -756.278 -829.894
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 1.703.877 2.840.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.774 -653.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 82.774 -501.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 -151.705
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.115.606 5.954.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -364.779 -79.972
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -1.071.388 -942.102
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-637.232 -748.029
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.016.533 72.131
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.016.533 72.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.653.765 -820.160
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.491.957 -741.766
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -161.808 -78.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.299 12.809.585
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.961
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 5.961
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.452.467
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 13.452.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.841.645 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.841.645 0
Ödenen Faiz
37 -394.066 -648.843
Alınan Faiz
2.045.412 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.092 16.994.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.092 16.994.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 26.554.187 4.875.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 26.406.095 21.870.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 26.258.471 26.554.187
Ticari Alacaklar
7 36.456.290 30.909.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 956.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.456.290 29.953.552
Diğer Alacaklar
9 118.678 262.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 118.678 113.217
Stoklar
10 25.726.519 19.830.585
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.366.572 3.939.535
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.366.572 3.939.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 4.359
Diğer Dönen Varlıklar
29 157.616 240.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 157.616 240.390
ARA TOPLAM
92.084.146 81.741.510
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.084.146 81.741.510
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
14 25.300.752 25.328.644
Arazi ve Arsalar
14 2.369.760 2.369.760
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 40.763 52.880
Binalar
14 19.994.535 20.420.534
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.610.770 1.432.344
Taşıtlar
14 432.198 308.040
Mobilya ve Demirbaşlar
14 781.504 625.855
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 31.697 61.697
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 39.525 57.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.698.761 3.442.839
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 748.391 1.492.469
Peşin Ödenmiş Giderler
12 75.128 75.128
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 75.128 75.128
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 642.381 650.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.167.278 31.947.310
TOPLAM VARLIKLAR
123.251.424 113.688.820
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.070.785 1.164.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.070.785 1.164.535
Banka Kredileri
47 1.070.785 1.164.535
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.236.478 3.767.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 12.236.478 3.767.541
Banka Kredileri
47 12.236.478 3.767.541
Ticari Borçlar
7 18.518.199 13.568.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 7.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.518.199 13.560.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.062.669 342.042
Diğer Borçlar
9 626.943 1.431.734
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 48.510
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 626.943 1.383.224
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.966.553 2.262.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.966.553 2.262.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 479.574 1.555.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.123.900 1.883.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 688.824 448.229
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.435.076 1.435.076
ARA TOPLAM
40.085.101 25.975.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.085.101 25.975.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.464.674 12.681.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 2.464.674 12.681.506
Banka Kredileri
47 2.464.674 12.681.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 4.582.629 3.618.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.047.303 16.300.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.132.404 42.276.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.940.410 71.050.870
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.188.704 3.188.704
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 3.188.704 3.188.704
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 3.386.279 3.386.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -197.575 -197.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.649.218 2.054.094
Yasal Yedekler
30 2.649.218 2.054.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 18.579.359 7.081.144
Net Dönem Karı veya Zararı
41 4.889.540 12.093.339
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
178.610 361.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.119.020 71.412.770
TOPLAM KAYNAKLAR
123.251.424 113.688.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 98.253.798 68.612.484 33.823.474 29.624.945
Satışların Maliyeti
31 -73.672.642 -48.966.393 -26.324.650 -20.137.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.581.156 19.646.091 7.498.824 9.487.941
BRÜT KAR (ZARAR)
24.581.156 19.646.091 7.498.824 9.487.941
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.942.324 -4.183.281 -2.047.840 -1.210.906
Pazarlama Giderleri
33 -6.628.046 -5.141.713 -2.614.543 -1.965.712
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.001.895 -1.623.539 -797.179 -436.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.394.814 3.706.505 367.878 670.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -7.491.415 -3.818.816 -1.678.802 -1.545.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.912.290 8.585.247 728.338 5.000.187
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 367.130 92.759 256.370 40.843
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -59.982 0 -9.605 22.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.219.438 8.678.006 975.103 5.063.666
Finansman Gelirleri
37 3.450.774 3.023.346 899.495 1.963.948
Finansman Giderleri
37 -2.098.115 -3.963.269 -422.302 -2.246.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.572.097 7.738.083 1.452.296 4.780.780
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.865.851 -1.789.136 -514.512 -965.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.857.788 -1.784.022 -507.404 -878.490
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -8.063 -5.114 -7.108 -86.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.706.246 5.948.947 937.784 3.815.530
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.706.246 5.948.947 937.784 3.815.530
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 -183.294 -7.456 -98.157 91.265
Ana Ortaklık Payları
41 4.889.540 5.956.403 1.035.941 3.724.265
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.706.246 5.948.947 937.784 3.815.530
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-183.294 -7.456 -98.157 91.265
Ana Ortaklık Payları
4.889.540 5.956.403 1.035.941 3.724.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975941


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.046 Değişim: -1,14% Hacim : 69.568 Mio.TL Son veri saati : 15:25
Düşük 11.046 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9205 Değişim: 0,07%
Düşük 32,8208 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,7842 Değişim: -0,25%
Düşük 35,7577 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.546,94 Değişim: 0,47%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.