KAP ***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2023 - 18:17
KAP ***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -3.052.439 331.244 2.816.351 92.415.234 60.483.626 1.349.548 9.568.612 3.282.555.665 8.338.680.843 12.285.148.684 12.285.148.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.290.078.697 -2.808.901
Dönem Karı (Zararı)
8.338.680.843 1.547.649.705
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.547.649.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
290.607 -1.426.648.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.661.760 10.586.048
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.123.961 5.140.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
233.279
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.319.946
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8.123.961 586.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 293.212
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -257.782
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 550.994
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
139.208.886
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.578.562.346
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.578.562.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.765.764
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-4.765.764
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.247.192 1.716.565
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-264.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.892.753 -123.145.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-180.571.724 -23.468.765
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-180.571.724 -17.794.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.674.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -60.430.270
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.594.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.835.744
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.819.963 -116.059
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
58.055.325 -20.790.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.612.716 -17.734.070
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.612.716 -22.932.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.198.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
456.162
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.199.679 10.942.797
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
106.199.679 7.080.402
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.862.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-400.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.368.786 -11.603.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.368.786 -11.603.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.290.078.697 -2.143.572
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -665.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.720.564.782 -246.323.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.720.564.782 9.915.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -29.533.592
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -226.705.368
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
692.085.030 452.781.856
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.005.209
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.005.209
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 718.500.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
718.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
692.085.030 -518.044.178
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
692.085.030 -518.044.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 254.331.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.598.945 203.649.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.598.945 203.649.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
426.697.788 223.048.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
688.296.733 426.697.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
688.296.732 426.697.788
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
224.139.451 43.567.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
199.418.548 23.987.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.720.903 19.580.688
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.968.689 61.027.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
55.594.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.968.689 5.432.595
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
506.155 287.767
Peşin Ödenmiş Giderler
19.304.128 2.328.289
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.304.128 2.328.289
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
489.827 1.638.877
Diğer Dönen Varlıklar
5.688.725 20.100.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.688.725 20.100.262
ARA TOPLAM
941.393.707 555.647.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
941.393.707 555.647.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.502 3.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.502 3.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
101.499.490 56.897.916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
80.529.041 76.978.147
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13.445.235.000 4.872.329.172
Maddi Duran Varlıklar
219.000.497 84.337.102
Diğer Maddi Duran Varlıklar
219.000.497 84.337.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
29.432.248 24.067.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
57.696 122.205
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.875.760.474 5.114.735.809
TOPLAM VARLIKLAR
14.817.154.181 5.670.383.640
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.076.972 155.870.675
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.076.972 155.870.675
Banka Kredileri
231.076.972 155.870.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
552.092.175 630.106.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
552.092.175 630.106.089
Banka Kredileri
518.703.193 604.785.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.388.982 25.321.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
40.330.500 23.717.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14.490.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.330.500 9.227.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
986.383 453.533
Diğer Borçlar
36.420.084 22.500.788
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.810.888 13.475.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.609.196 9.025.356
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.928 758.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
439.365 59.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.533.336 8.823.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
495.283 148.621
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.038.053 8.675.170
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
866.303.743 842.290.696
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
866.303.743 842.290.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.634.233.110 867.267.798
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.541.714.315 843.468.718
Banka Kredileri
1.541.714.315 843.468.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.518.795 23.799.080
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
1.280.603 5.494.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 2.790.371
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.280.603 2.703.792
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.640 226.502
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.786.570 1.036.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.096.419 699.149
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23.690.151 336.892
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.364.831 4.247.648
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.665.701.754 878.272.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.532.005.497 1.720.562.848
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.285.148.684 3.949.820.792
Ödenmiş Sermaye
500.000.000 500.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.052.439 -3.052.439
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
331.244 331.244
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.816.351 -10.633.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
154.248.408 141.430.834
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.415.234 99.075.327
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
60.483.626 42.533.800
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.349.548 -178.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.568.612 9.568.612
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.282.555.665 1.764.526.292
Net Dönem Karı veya Zararı
8.338.680.843 1.547.649.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.285.148.684 3.949.820.792
TOPLAM KAYNAKLAR
14.817.154.181 5.670.383.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
662.251.735 324.989.231
Satışların Maliyeti
-92.822.544 -52.559.072
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
569.429.191 272.430.159
BRÜT KAR (ZARAR)
569.429.191 272.430.159
Genel Yönetim Giderleri
-25.124.963 -5.008.347
Pazarlama Giderleri
-699.970 -332.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42.126.248 21.176.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.433.219 -11.186.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
567.297.287 277.079.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.145.633.164 1.578.890.310
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6.660.093 4.765.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.719.590.544 1.860.735.448
Finansman Gelirleri
176.389.637 104.202.160
Finansman Giderleri
-555.935.448 -415.571.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.340.044.733 1.549.366.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.363.890 -1.716.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-182.198 -257.168
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.181.692 -1.459.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.338.680.843 1.547.649.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.338.680.843 1.547.649.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.338.680.843 1.547.649.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar 16,68000000 3,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.167.729 42.402.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-256.826 -154.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
60.483.625 42.533.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-59.070 23.821
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-59.070 23.821
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.167.729 42.402.855
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.398.848.572 1.590.052.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.398.848.572 1.590.052.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115298


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.