KAP ***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2023 - 18:16
KAP ***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
120.385
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.707.524 13.758.713
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.923.026
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
128.707.524 3.835.687
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-677.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.726.238 -10.228.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.228.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.345.693.832 18.740.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.767.107.731 -269.966.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.915.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -53.176.505
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.767.107.731 -226.705.368
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
682.921.608 454.455.821
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 253.999.999
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
682.921.608 718.500.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
718.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -518.044.178
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-518.044.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.507.709 203.230.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.507.709 203.230.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
426.087.297 222.856.883
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
687.595.006 426.087.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
687.595.006 426.087.297
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
222.316.825 38.954.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
199.418.548 20.342.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.898.277 18.612.518
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.114.467 61.063.764
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
55.594.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.114.467 5.469.238
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
19.284.860 2.220.434
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.284.860 2.220.434
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
152.014 1.634.370
Diğer Dönen Varlıklar
3.057.486 14.150.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.057.486 14.150.704
ARA TOPLAM
934.520.658 544.111.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
934.520.658 544.111.513
DURAN VARLIKLAR

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
42.681.386 56.897.916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
80.529.041 124.524.585
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13.445.235.000 4.813.634.171
Maddi Duran Varlıklar
217.922.649 82.479.424
Tesis, Makine ve Cihazlar
75.968.114
Mobilya ve Demirbaşlar
6.511.310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
88.124.694 24.067.873
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
88.124.694 24.067.873
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.874.492.770 5.101.603.969
TOPLAM VARLIKLAR
14.809.013.428 5.645.715.482
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.076.972 155.870.675
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.076.972 155.870.675
Banka Kredileri
231.076.972 155.870.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
552.092.175 630.106.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
552.092.175 630.106.089
Banka Kredileri
518.703.193 604.785.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.388.982 25.321.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
34.899.648 9.812.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.523.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.899.648 8.288.676
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
421.176 201.631
Diğer Borçlar
35.142.234 22.382.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.810.888 13.475.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.331.346 8.907.347
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.928 488.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.928 488.604
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
439.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.038.053 8.675.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.038.053 8.675.171
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
858.534.551 827.537.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
858.534.551 827.537.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.634.233.110 867.267.798
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.634.233.110 867.267.798
Banka Kredileri
1.541.714.315 843.468.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
92.518.795 23.799.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
1.280.603 5.494.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.790.371
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.280.603 2.703.792
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.250 226.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.250 226.502
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.292.005 312.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
601.854 312.587
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23.690.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.364.831
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 336.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
336.892
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.665.183.799 873.637.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.523.718.350 1.701.175.188
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.285.295.078 3.944.540.294
Ödenmiş Sermaye
500.000.000 500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
331.244 331.244
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.052.439 -3.052.439
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.816.351 -1.270.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
153.718.156 132.188.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.415.234 89.752.887
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
59.873.626 42.533.800
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.429.296 -98.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.568.612 9.568.612
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.292.441.078 1.764.485.277
Net Dönem Karı veya Zararı
8.329.472.076 1.542.289.462
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.285.295.078 3.944.540.294
TOPLAM KAYNAKLAR
14.809.013.428 5.645.715.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
625.030.803 314.350.777
Satışların Maliyeti
-77.966.810 -40.618.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
547.063.993 273.732.143
BRÜT KAR (ZARAR)
547.063.993 273.732.143
Genel Yönetim Giderleri
-14.352.245 -5.119.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
41.594.154 20.935.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.869.384 -11.120.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
556.436.518 278.427.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.145.633.164 1.564.760.310
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6.660.093 9.370.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.708.729.775 1.852.559.052
Finansman Gelirleri
176.362.324 104.337.432
Finansman Giderleri
-554.316.352 -414.607.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.330.775.747 1.542.289.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.303.671
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-182.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.121.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.329.472.076 1.542.289.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.329.472.076 1.542.289.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.329.472.076 1.542.289.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16,67000000 3,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
59.557.729 42.482.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-315.897 -51.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
59.873.626 42.533.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.557.729 42.482.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.389.029.805 1.584.772.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.389.029.805 1.584.772.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115294


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.179 Değişim: 0,00% Hacim : 131.977 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 28.02.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
31,1658 Değişim: 0,07%
Düşük 31,0687 28.02.2024 Yüksek 31,3872
Açılış: 31,1437
33,7664 Değişim: -0,12%
Düşük 33,7251 28.02.2024 Yüksek 34,0887
Açılış: 33,8085
2.035,42 Değişim: 0,12%
Düşük 2.029,75 28.02.2024 Yüksek 2.049,92
Açılış: 2.033,01
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.