KAP ***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2023 - 18:15
KAP ***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 133.776.209 394.070 352.780 -87.077 24.104.475 208.540.456 208.540.456
Transferler
-1.869.796 1.553.707 24.420.564 -24.104.475 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.893.547 -101.056 74.165.755 214.958.246 214.958.246
Dönem Karı (Zararı)
74.165.755 74.165.755 74.165.755
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
140.893.547 -101.056 140.792.491 140.792.491
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 272.799.960 293.013 1.906.487 24.333.487 74.165.755 423.498.702 423.498.702
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 272.799.960 293.013 1.906.487 24.333.487 74.165.755 423.498.702 423.498.702
Transferler
3.903.813 70.261.942 -74.165.755 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108.999.459 -287.198 169.394.311 278.106.573 278.106.573
Dönem Karı (Zararı)
169.394.311 169.394.311 169.394.311
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
108.999.459 -287.198 108.712.261 108.712.261
Sermaye Arttırımı
24.500.000 24.500.000 24.500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
272.637.815 272.637.815 272.637.815
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-46.654.300 46.654.300 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
74.500.000 272.637.815 335.145.119 5.815 5.810.300 141.249.729 169.394.311 998.743.089 998.743.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-231.833.858 48.719.089
Dönem Karı (Zararı)
169.394.311 74.165.754
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
169.394.311 74.165.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.308.665 8.164.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 15.680.711 8.762.395
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.427.084 -1.219.389
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.427.084 -1.219.389
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.987.967 13.659.865
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 26 16.987.967 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 26 0 13.659.865
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.279.561 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-378.185 -11.533.856
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -378.185 -11.533.856
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -13.688.473 -1.504.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-390.922.089 -8.944.754
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.958.156 31.883.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -39.958.156 31.883.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.983.617 -17.173.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,9 -18.983.617 -17.173.594
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -114.742.825 -49.813.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -564.804.703 -49.473.850
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.707 12.746.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -161.707 12.746.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.771.549 381.151
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.125.917 52.588.837
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,18 54.125.917 52.588.837
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 291.831.453 9.916.131
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-196.219.113 73.385.432
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -35.614.745 -24.666.343
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.236.241 -50.468.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.173.197 2.688.343
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 104.173.197 2.688.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.409.438 -54.737.740
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -112.409.438 -54.737.740
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.580.726
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
239.913.917 2.036.899
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
297.137.815 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 297.137.815 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.673.405 110.876.291
Kredilerden Nakit Girişleri
13 128.673.405 110.876.291
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.014.040 -98.244.093
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -162.092.136 -94.540.503
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 -5.921.904 -3.703.590
Ödenen Faiz
26 -17.883.263 -10.595.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-156.182 287.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-156.182 287.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 485.880 198.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 329.698 485.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 329.698 485.880
Ticari Alacaklar
52.786.776 12.570.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 52.786.776 12.570.629
Diğer Alacaklar
0 151.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 151.106
Stoklar
7 265.671.726 150.928.901
Peşin Ödenmiş Giderler
464.589.578 55.790.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 464.589.578 55.790.460
Diğer Dönen Varlıklar
11.926.350 10.674.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 11.926.350 10.674.890
ARA TOPLAM
795.304.128 30.601.866
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 0 11.066.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
795.304.128 241.668.194
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 559.055.371 425.370.952
Peşin Ödenmiş Giderler
176.156.157 20.150.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 176.156.157 20.150.572
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
735.211.528 445.521.524
TOPLAM VARLIKLAR
1.530.515.656 687.189.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 64.633.244 53.914.735
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 15.316.016 46.569.430
Ticari Borçlar
51.209.503 51.371.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 51.209.503 51.371.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.345.740 1.574.191
Diğer Borçlar
0 5.416.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 5.416.436
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
303.508.559 11.677.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 303.508.559 11.677.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.062.266 1.066.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 360.084 194.944
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 702.182 871.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.187.380 1.143.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 7.187.380 1.143.036
ARA TOPLAM
446.262.708 172.732.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
446.262.708 172.732.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 13.672.795 28.383.597
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.367.862 1.394.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.367.862 1.394.646
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 68.469.202 61.180.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.509.859 90.958.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
531.772.567 263.691.016
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 998.743.089 423.498.702
Ödenmiş Sermaye
74.500.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
272.637.815 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
335.150.934 273.092.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
335.150.934 273.092.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
335.145.119 272.799.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.815 293.013
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.810.300 1.906.487
Yasal Yedekler
5.810.300 1.906.487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
141.249.729 24.333.487
Net Dönem Karı veya Zararı
169.394.311 74.165.755
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
998.743.089 423.498.702
TOPLAM KAYNAKLAR
1.530.515.656 687.189.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 742.489.969 355.104.494
Satışların Maliyeti
21 -568.244.531 -259.677.678
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.245.438 95.426.816
BRÜT KAR (ZARAR)
174.245.438 95.426.816
Genel Yönetim Giderleri
22 -6.558.085 -3.769.435
Pazarlama Giderleri
22 -379.953 -401.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 13.652.086 15.699.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -9.020.347 -2.423.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
171.939.139 104.532.771
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 8.412.264 160.839
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -10.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
180.351.403 104.682.783
Finansman Gelirleri
26 3.261.483 739.742
Finansman Giderleri
26 -24.593.405 -30.746.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
159.019.481 74.675.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.374.830 -510.061
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.313.643 -2.014.644
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 13.688.473 1.504.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
169.394.311 74.165.755
DÖNEM KARI (ZARARI)
169.394.311 74.165.755
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19 169.394.311 74.165.755
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
108.712.261 141.482.791
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 130.062.561 179.412.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -372.984 -131.242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.977.316 -37.798.228
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-21.063.102 -37.828.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
85.786 30.186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.712.261 141.482.791
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
278.106.572 215.648.546
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
278.106.572 215.648.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116416


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.